Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet Hanifi ERCOŞKUN


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans Yandal

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd (Yandal-Türk Dili Ve Edebiyatı), Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Etkili sınıf yönetimi oluşturmada sınıf öğretmenlerinin yeni rollerinin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

2005

2005

Yüksek Lisans

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

NVIVO ile Nitel Veri Analizi Eğitimi Semineri Katılım Belgesi

Mesleki Eğitim

Atatürk Üniversitesi

2016

2016

Akademik düzeyde TUBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi Semineri

Mesleki Eğitim

Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi , Temel Eğitim Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi , Temel Eğitim Bölümü

2003 - 2011

2003 - 2011

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi , Temel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2002 - 2003

2002 - 2003

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2001 - 2002

2001 - 2002

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Adaptation of Self-Control and Self-Management Scale (SCMS) into Turkish Culture: A Study on Reliability and Validity

ERCOŞKUN M. H.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1125-1144, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu İlkokullarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nicel Açıdan İncelenmesi

DELEN A., ERCOŞKUN M. H.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.572-599, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (MJER), cilt.14, ss.523-541, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Kadın Öğretmenlerin Yöneticiliğe Bakış Açılarının İncelenmesi

YILDIRIM A., ERCOŞKUN M. H.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.164-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya YönelikTutumlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, cilt.10, ss.87-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

AĞIRMAN n. , ERCOŞKUN M. H.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.715-728, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Rollerinin Nitel Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , ADA Ş.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.60-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Okul Müdürlerinin Klasik ve Neo Klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri

ADA Ş., ERCOŞKUN M. H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.171-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İlköğretim 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Ünitelerinin İçeriğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

ÖZDEMİR Ü., GÜRBÜZTÜRK O., NALÇACI A. , ERCOŞKUN M. H.

Journal of QafQaz University an International Journal Social Sciences and Humanities, cilt.1, ss.159-169, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının ÖSS Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.479-486, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Milli Eğitim Dergisi, cilt.37, ss.204-215, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2006

2006

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Aile İçi Değişkenler Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , DİLEKMEN M. , NALÇACI A.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.177-197, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

NALÇACI A. , ERCOŞKUN M. H.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.241-257, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Bireysel Değişkenler Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , DİLEKMEN M. , ADA Ş., NALÇACI A.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.207-217, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılan Materyaller

NALÇACI A. , ERCOŞKUN M. H.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.141-154, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Öğretimde Psikolojik İhtiyaçların Yeri ve Önemi

ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.353-370, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Öğretmen Adaylarının Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEKMEN M. , ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.304-315, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları

KILIÇ D. , ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.9-19, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Okul Yöneticilerinin Özliderlik ile Özyönetim-Özkontrol Stratejilerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.1081

2018

2018

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu İlkokullarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nitel Açıdan İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.591

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılıklarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , PARLAR M. B.

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU11-14 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1396

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H. , PARLAR M. B.

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU11-14 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1388

2016

2016

KPSS ALAN SINAVI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

ERCOŞKUN M. H. , ŞEN D.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

2016

2016

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK VE ÖĞRETMEN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AĞIRMAN N., ERCOŞKUN M. H.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

2016

2016

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM LİDERLİĞİNE YÖNELİK ALGILARI

ERCOŞKUN M. H.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Başarı Puanlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

ERPA 2016 International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Puanlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

2014

2014

Maarif Müfettişlerinin Öz Liderlik Stratejilerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Yabancılaşma Düzeyleri, Mizah Tarzları ve Kimlik İşlevlerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

2013

2013

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Özyeterlik Algılarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

2012

2012

Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Rollerinin Öğretmen Adayları Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012

2009

2009

A Study on Teacher Leadership Styles of Teacher Candidates Studying at the Departments of Secondary Education

ERCOŞKUN M. H. , BEKTAŞ F., NALÇACI A.

1st International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009

2005

2005

Öğretmen Adaylarının Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEKMEN M. , ERCOŞKUN M. H. , NALÇACI A.

Vlll. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rebberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.131

2004

2004

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi

GENÇ S. Z. , NALÇACI A. , ERCOŞKUN M. H.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004

2004

2004

İlköğretimde Değişen Planlar ve Karşılaşılan Problemler

KILIÇ D. , NALÇACI A. , ERCOŞKUN M. H.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Sınıf Yönetimi Modelleri

ERCOŞKUN M. H.

Sınıf Yönetimi, Burhanettin Dönmez, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, 2016

Desteklenen Projeler