Assoc. Prof. Muhammet Hanifi ERCOŞKUN


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Edıcational Administration and Planning


Names in Publications: Hanifi ERCOSKUN, M. Hanifi ERCOSKUN, Hanifi ERCOŞKUN, M. Hanifi ERCOŞKUN

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

7

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate Minor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd (Yandal-Türk Dili Ve Edebiyatı), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Abd, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Etkili sınıf yönetimi oluşturmada sınıf öğretmenlerinin yeni rollerinin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

2005

2005

Postgraduate

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Vocational Course

Atatürk Üniversitesi

2022

2022

Çalışanların Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Atatürk Üniversitesi

2019

2019

NVIVO ile Nitel Veri Analizi Eğitimi Semineri Katılım Belgesi

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

2016

2016

Akademik düzeyde TUBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi Semineri

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Edıcational Administration and Planning

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2003 - 2011

2003 - 2011

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2020 - Continues

2020 - Continues

Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2016 - Continues

2016 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2011 - 2018

2011 - 2018

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2010 - 2017

2010 - 2017

Bologna Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Non Academic Experience

2002 - 2003

2002 - 2003

Teacher

National Education Directorate, Ministry of National Education, Education

2001 - 2002

2001 - 2002

Teacher

National Education Directorate, Ministry of National Education, Education

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi- Okulöncesi Öğretmenliği (ikinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Eğitim

Doctorate

Doctorate

Education Policies Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi- Okulöncesi Öğretmenliği

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi-Sınıf Öğretmenliği (2 Şube)

Doctorate

Doctorate

Eğitim Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

School Management

Doctorate

Doctorate

Current Researches in Education and Education Management

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

School Management

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Total Quality Management

Undergraduate

Undergraduate

Total Quality Management

Doctorate

Doctorate

Current Issues in Education and Educational Management

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II-Sınıf Öğretmenliği

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice II

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Education System and School Management

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

School Experience

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice I

Postgraduate

Postgraduate

Parent Involvement in Education

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

A Systematic Review of Research on the Flipped Classroom Model in Primary School

Ağırman N., Ercoşkun M. H.

5th International Open & Distance Learning Conference (IODL 2022), Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.1-2

2021

2021

A Suggestion for Distance Education Practices in Primary School: The Flipped Classroom Model with Distance Education

Ağırman N., Ercoşkun M. H.

19th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES-2021), Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021 Creative Commons License

2018

2018

Okul Yöneticilerinin Özliderlik ile Özyönetim-Özkontrol Stratejilerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.1081

2018

2018

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu İlkokullarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nitel Açıdan İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.591

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H., PARLAR M. B.

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU11-14 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1388

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılıklarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H., PARLAR M. B.

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU11-14 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1396

2018

2018

1. ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması

ERCOŞKUN M. H., PARLAR M. B.

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU11-14 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1384

2016

2016

KPSS ALAN SINAVI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

ERCOŞKUN M. H., ŞEN D.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

2016

2016

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM LİDERLİĞİNE YÖNELİK ALGILARI

ERCOŞKUN M. H.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Başarı Puanlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

ERPA 2016 International Congresses on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

2016

2016

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİK VE ÖĞRETMEN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AĞIRMAN N., ERCOŞKUN M. H.

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Puanlarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

2014

2014

Maarif Müfettişlerinin Öz Liderlik Stratejilerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Yabancılaşma Düzeyleri, Mizah Tarzları ve Kimlik İşlevlerinin İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Özyeterlik Algılarının İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013

2012

2012

Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Rollerinin Öğretmen Adayları Açısından İncelenmesi

ERCOŞKUN M. H.

World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2012

2009

2009

A Study on Teacher Leadership Styles of Teacher Candidates Studying at the Departments of Secondary Education

ERCOŞKUN M. H., BEKTAŞ F., NALÇACI A.

1st International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009

2005

2005

Öğretmen Adaylarının Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEKMEN M., ERCOŞKUN M. H., NALÇACI A.

Vlll. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rebberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.131

2004

2004

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi

GENÇ S. Z., NALÇACI A., ERCOŞKUN M. H.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004 Sustainable Development

2004

2004

İlköğretimde Değişen Planlar ve Karşılaşılan Problemler

KILIÇ D., NALÇACI A., ERCOŞKUN M. H.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Books & Book Chapters

2022

2022

Problemi Tanımlama

Ercoşkun M. H.

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Doç. Dr. Mustafa AKILLI, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-64, 2022

2021

2021

Yönetim Süreçleri

Ercoşkun M. H.

in: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Prof. Dr. Mustafa Çelikten,Dr. Ahmet Yıldırım, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.1-19, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

İlkokul Döneminde Aile Katılımı

Ercoşkun M. H.

in: Teori ve Uygulamalarıyla Eğitimde Aile Katılımı, Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.114-138, 2020 Creative Commons License

2016

2016

Sınıf Yönetimi Modelleri

Ercoşkun M. H.

in: Sınıf Yönetimi, Burhanettin Dönmez, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, pp.45-62, 2016

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

TÜRK DÜNYASI AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ

Publication Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

International Journal of Innovative Approaches in Education

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2020 - Continues

2020 - Continues

Educational Research Association

Regional Representative

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Trakya Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

August 2022

August 2022

ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi

Journal Indexed in ESCI

April 2022

April 2022

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Psycho-Educational Research Reviews (PERR)

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

MİLLİ EĞİTİM

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Teacher Education and Instruction

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

TUBITAK Project

2223 - Domestic Scientific Activities Support Program, Istanbul Medeniyet University, Turkey

July 2020

July 2020

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Journals

March 2020

March 2020

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2022 - 2022

2022 - 2022

Project Consultancy

TÜBİTAK

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi

Scientific Congress

Ercoşkun M. H.
Çanakkale, Turkey

Şubat 2022

Şubat 2022

Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden Yapılandırılması Materyal Değerlendirme Çalıştayı (II. Çalıştay)

Workshop Organization

Ercoşkun M. H.
İstanbul, Turkey

Ekim 2021

Ekim 2021

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden Yapılandırılması (I. Çalıştay)

Workshop Organization

Ercoşkun M. H.
Gaziantep, Turkey

Temmuz 2021

Temmuz 2021

2. Maarif Kongresi

Scientific Congress

Ercoşkun M. H.
Ankara, Turkey

Kasım 2020

Kasım 2020

3th International Turkish World Congress of Educational and Social Sciences

Scientific Congress

İlgaz S., Kaya R., Ercoşkun M. H.
Antalya, Turkey

Awards

May 2015

May 2015

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanında en iyi bilimsel araştırma projesi ödülü

Atatürk ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

12 November 2021 - 14 November 2021

12 November 2021 - 14 November 2021

19th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES 2021)

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

February-2023

February 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Bayburt Üniversitesi

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - Afyon Kocatepe Üniversitesi

November-2022

November 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2022

November 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2022

November 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

October-2022

October 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

September-2022

September 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

September-2022

September 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

April-2022

April 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

September-2020

September 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

January-2020

January 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi