Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The authors reply: Single shot vs novel plane injection

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.38, no.2, pp.393, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Post-Covid Yüksek Riskli Hastada Ultrason eşliğinde Transvers Torasik Kas Plan Bloğu ile Sternum Revizyonu: Olgu Sunumu

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2021, pp.71-72

Postdural Ponksiyon Baş Ağrısı Yönetiminde Yeni Farmakolojik Yaklaşım: Olgu Sunumu

5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 18 - 19 December 2020

Dirençli Postdural Ponksiyon Baş Ağrısı Olgusunda Yeni Yaklaşım: Olgu Sunumu

4. PALANDÖKEN ANESTEZİ GÜNLERİ, Erzurum, Turkey, 23 - 24 November 2019

Ratlarda pregabalinin iskelet kasında iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

The effects of lornoksikam and intravenous iboprofen in lower extremity ischemia reperfusion injury

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.77 identifier

Bir Kalp ve Akciğer Transplantasyon Adayında Genel ve Rejyonel Anestezi Tecrübemiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 December 2015

Nadir Görülen Piknodizostozis’li Bir Hastada Zor Hava Yolu Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 December 2015

Fraser Sendromlu Bir Olguda Genel Anestezi ve Hava Yolu Yönetimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 02 December 2015

Goldenhar Sendromlu İki Olguda Havayolu Deneyimlerimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 25 October 2014

Brugada Sendromu olan hastada anestezi yönetimi ve Sugammadeks kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Cockayne Sendromlu Hastada Kohlear İmplant Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Books & Book Chapters

Yanıkta Anestezi

in: Anestezi Teknilerkeri/Teknisyenleri için Klinik Anestezi, Sinem Sarı, Nil Kaan, Betül Kozanhan, M. Akif Yazar, Editor, Nobel, Ankara, pp.387-396, 2020

Yanık Hastasında Beslenme

in: Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi, Ender Anılır, Can Özlü, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.419-434, 2020

Nöroanestezi

in: Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı, Nurçin GÜLHAŞ, Celaleddin SOYALP, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.197-203, 2018