Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YALIN ÜRETİMİN MALİYET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ESTAŞ ÖRNEĞİ

AL-FARABI 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August 2022, pp.25-27

İşe Angaje Olma Bağlamında Psikolojik Sermayenin Etik ve Ahlaki Davranış Üzerine Etkisi

. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1180-1187

İşe Angaje Olma Bağlamında Psikolojik Sermayenin Etik ve Ahlaki Davranış Üzerine Etkisi

. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1187-1196

Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algılarının İletişim Kaygısı Üzerine Etkisi

Uluslararası Uygulamalı ,İşletme, Yönetim ve ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.27

Yaşam Doyumu Bağlamında Duygusal Zeka Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.28

ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VEGİRİŞİMCİLİK NİYETİ

7. ULUSLARARASI KATILIMLIĠġLETMECĠLĠK KONGRESĠ, İzmir, Turkey, 26 February - 28 April 2018, pp.740-746

Explorıng The Effect Of Leader Member Exchange (Lmx) Level On Employees Psychologıcal Contract Perceptıons

3rd International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, United States Of America, 23 - 26 March 2017, pp.103-114

Strategic Thought and Learning Orientation

International Conference on Business and Economics Studies, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.69-99

Role of Allocative and Operative Justice in Emotional Exhaustion and Desensitization Level of The Academists

Internatıonal Conference Of Interdıscıplınary Studıes Conference Proceedıngs ICIS: Informing Societies, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.705-719

Role of Allocative and Operative Justice in Emotional Exhaustion and Desensitization Level of The Academists

ICIS 2015 San Antonio International Conference of Interdisciplinary Studies Conference, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.668-684

Klasik Girişimcilik Algılaması Dışında Bir Bakış Sosyal Sermaye Unsuru ve Bunun Geçiş Ekonomilerinin Performanslarına Etkisi

3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2012, pp.136-146

Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres Kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri

9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.323-336

Algılanan Cinsel Tacizin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2002, pp.224-236

Temel Yetenek Olarak İşgücü Atikliği Bilgi Yönetimi Altyapısı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.84-87

Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.491-508

Anominin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Ahlaksızlık Davranışlarına Etkileri

1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 February 2003, pp.111-122

Organizational Downsizing Investigating Effects on Survivors

Proceedings of International Science Conference in Modern Societies, Scientific Bulletin of the Osh State University, Series of the Humanities, Kyrgyzstan, 17 - 18 June 2002, pp.104-115

Total Quality Management in Universities

Proceedings of International Science Conference in Modern Societies, Scientific Bulletin of the Osh State University, Series of the Humanities, 17 - 18 June 2002, pp.161-169

Books & Book Chapters

THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE CONCEPT WITHIN ENVIROMENTAL PSYCOLOGY AND THE EFFECT ON POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

in: International Research in Social, Human and Administrative Sciences IX, Sarı, Salim Sercan, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.7-28, 2022

MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL ÖNCÜLLERİ: YAPI, KÜLTÜR, LİDERLİK, STRATEJİ VE YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI

in: MOBBİNGİN BİREYSEL-ÖRGÜTSEL-TOPLUMSAL ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI, Prof. Dr. Mehmet Serdar Erciş Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök Öğr. Gör. Jale Hülya Alcan (Sosyal Arabulucu, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.121-160, 2022

YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: KURUMSAL İTİBARIN ARACI ROLÜ

in: SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR Teori, Uygulama ve Analizler, Mehmet BAŞ Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇ, Editor, Efe, pp.273-298, 2021

Yöneticilerin Stratejik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkisinde Kurumsal sosyal sorumluluğun rolü

in: Yönetim-Strateji ve Organizasyon Teoride ve Uygulamada, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.139-160, 2021

Dış Ticarette Girişimcilik

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2020

Örgütsel Güven

in: Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, .Tahir Akgemci, Ahmet Diken, Editor, Eğitim, Konya, pp.459-466, 2020

Dış Çevre Analizi: Genel Çevre, Endüstri ve Rekabet Analizi, İç Çevre: İşletme Analizi, Stratejik Yön Belirleme, Kurumsal Stratejiler

in: Stratejik Yönetim, Naktiyok, A, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2014

Örgütsel Davranışa Giriş, Duygular ve Değerler, Sosyal Algı, Öğrenme, Örgüt Kültürü Yaratıcılık ve Yenilik

in: Örgütsel Davranış, İşcan,Ö.F, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,, Erzurum, 2013

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

118

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

115

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

32

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals