Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Dini Kavramlarla İlişkisi ve Manevî/Dini Temelli Tedavi Yaklaşımları: Teorik Bir Bakış

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.331-351, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

الأَسْبابُ النَّفْسِيّةُ لانْتِسَابِ الشَّبَابِ الْمُتَدَيّنِينَ لِلْحَرَكَاتِ الدَّينِيةِ الجَدِيدَةِ

el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye, cilt.2, ss.90-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kader Algısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.73-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Reasons of Participation to New Religious Movements: Quest of the Individual or Success of the Movement?

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, cilt.1, no.1, ss.445-456, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Dini Başa Çıkma ve Psikopatoloji İlişkisi (Rize Örneği)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.111-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİNDAR ŞAHSİYETTEN DİNSEL BİREYCİLİĞE DEĞİŞEN DİNDARLIK YÖNELİMLERİ BAĞLAMINDA İNTİHAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.2480-2494, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİNDARLIK ÜZERİNE META ANALİTİK BİR ÇALIŞMA DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.1143-1163, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİNDARLIK DEĞER İLİŞKİSİ RİZE ÖRNEĞİ

RTEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.43-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İZMİRLİ İSMAİL HAKKI'NIN "İLMÜ'N-NEFS"İNDE MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.13, ss.157-173, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MODERN PSİKOLOJİ DE VE TASAVVUF TA YALNIZLIK

RTEÜ İLAHİYAT DERGİSİ, cilt.1, ss.131-150, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALNIZLIK HİSSİ TEORİK YAKLAŞIMLAR Çeviri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.11, ss.217-229, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HÂRİS EL MUHASİBÎ VE ANLAM ARAYIŞI

Keşkül, ss.84-86, 2007 (Hakemsiz Dergi)

HAYATIN ANLAMINA DAİR ZİNDERÛD LA CAVİDNÂME DE BİR GEZİNTİ

Bilge Adamlar Dergisi, ss.183-185, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lise Öğrencilerinde Denetim Odağını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi

EJERCongress2020 VIIth International EurasianEducational Research Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020

Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Bireylere Ait Değişkenlerle Umutsuzluk ve Yalnızlık Düzeyinin Kestirilmesi

EJER Congress 2020 VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020

Genç Örneklemde Adil Davranışlar Gösterme Düzeyi

I. ULUSLARARASI ADALET KONGRESİ, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.449-476

Baba Ocağı Ağrı’da Prof. Dr. Fuat Sezgin’den İzdüşümler

3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019

علم نفس الحركات الدینیة الجدیدة

ICSIC 2019 The 3rd International Computer Sciences and Informatics Conference (ICSIC 2019)”In Conjunction with the”Digital Arabic Content Enrichment Methods (DACEM 2019, Amman, Ürdün, 1 - 04 Nisan 2019

Psychology of New Religious Movements علم النفس الحركات الدينية الجديدة

المؤتمر السنوي الأول للعلوم الاجتماعية والإنسانية حول : ” الشباب، الهوية والاعتراف ” بتاريخ 31 أكتوبر/1/2/3 نوفمبر 2018 ، بجزيرة جربة – تونس, Cerbe, Tunus, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Yeni Dini Hareketler: Bireyin Arayışı mı? Hareketin Başarısı mı?”

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER kONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018

Kişilik ve Dindarlık (Artvin İli Örneği)

ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU 2018, Artvin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

Gençlerin Yeni Dini Hareketlere Katılımının Psikolojik Nedenleri:BİREYİN ARAYIŞI MI? HAREKETİN BAŞARISI MI?

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018, cilt.1

Yeni Dini Hareketler Psikolojisi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU, ÜSKÜP, Makedonya, 27 Ekim - 29 Eylül 2018, ss.56-77

”Kişilik ve Dindarlık İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Güneysu Örneği)

I. Güneysu Sempozyumu Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat, Rize, Türkiye, 20 Ekim 2017 - 22 Ekim 2016

Yalnızlık Dindarlık İlişkisi

Din, Değerler ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Modern Dönem Diriltme İhya Çabaları Hint Alt Kıtası Dihlevi İslam Düşüncesinin İhyası

Ahmed Hoca Anısına “Asrın İdraki ve İslâm” Sempozyomu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mart 2007, ss.291-303

Kitap & Kitap Bölümleri

Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Temel Nitelikler, İlkeler ve Yöntemler

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Mustafa KÖYLÜ Eyüp Şimşek, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, ss.261-280, 2020

Din Psikolojisi Kavram Alanın İz Düşümü: TeolojiPsikoloji Arasında Din Psikolojisi Kavramlarını Çalışma İmkânı

Din Psikolojisi Güncel Durum Analizi, Yahya Turan, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, ss.1-27, 2020

Hastanelerde Din Hizmetleri ve Manevi Rehberlik

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Eyüp Şimşek Mustafa Köylü, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, ss.306-323, 2020

GENÇLERİN YENİ DİNİ HAREKETLEREKATILIMININ PSİKOLOJİK NEDENLERİ:BİREYİN ARAYIŞI MI?HAREKETİN BAŞARISI MI?

Gençliğin Korunması BağlamındaDİN İSTİSMARIYLAMÜCADELE, iDr. Fatih KURT, Editör, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, ss.91-133, 2020

Yeni Dini Hareketlerin Psikolojisi

Marmara Akademi Yayınları, İstanbul, 2018

Yeni Dini Hareketlerin Lider ve Üyelerinin Psikopatolojisi

Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Süleyman Turan Faruk Sancar, Editör, Okurakademi, İstanbul, ss.193-211, 2018

Yalnızlık Dindarlık İlişkisi

DİN, DEĞERLER ve SAĞLIK, Hayati HÖKELEKLİ, Editör, DEM Yayınları, İstanbul, ss.517-555, 2017

Yeni Dini Hareketlerin Psikolojisi

DİN PSİKOLOJİ, Halil APAYDIN, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.217-260, 2017

Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Güneysu Örneği)

Güneysu’da Dini Sosyal Kültürel ve Sanatsal Hayat, Salih Sabri YAVUZ Ümit ERKAN, Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.259-287, 2017