Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Görsel Medyada Yeralan Cinsel İçerikli Reklamların Üniversite Öğrencilerinin Marka Tercihi Üzerindeki Etkileri Ve Atatürk Üniversitesinde Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 October 2013

The Activity Of Press In Reputation Management And The Importance Of Relations With The Press

Journalism And Mass Communications (JMComm 2105) 4 th Annual International Conference Proceedings, 5 - 06 October 2015

A Study Of The Websites Of Advertising Agencies In Turkey In Terms Of Marketing Communication

Journalism And Mass Communications (JMComm 2105) 4 th Annual International Conference Proceedings, 5 - 06 October 2015

Books & Book Chapters

MOBBİNG OLGUSUNUN PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: MOBBİNGİN BİREYSEL-ÖRGÜTSEL-TOPLUMSAL ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI, Prof. Dr. Mehmet Serdar Erciş Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.9-269, 2022

A New Approach in Social Media: Digital Marketing and Digital Marketing Channels

in: New Paradigms within the Communication Sciences, Enes Emre Başar and Pınar Bacaksız, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.38-52, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

A New Approach in Social Media: Digital Marketing and Digital Marketing Channels

in: New Paradigms within the Communication Sciences, Enes Emre Başar and Pınar Bacaksız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.38-52, 2021

Korona Günlerinde Medya ve İletişim,

in: Covid-19 Salgını Sürecinde Yeni Medyada Üretilen Irk Temelli Nefret Söylemi: Ekşisözlük Örneği, Rengim Sine Nazlı,Arzu Kalafat Çat, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.227-249, 2020 Sustainable Development

KOVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE YENİ MEDYADA ÜRETİLEN IRK TEMELLİ NEFRET SÖYLEMİ:EKŞİSÖZLÜK ÖRNEĞİ

in: KORONA GÜNLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM, RENGİM SİNE NAZLI, ARZU KALAFAT ÇAT, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.227-250, 2020

DİJİTALLEŞEN PAZARLAMA

in: DİJİTAL REKLAMCILIK, DERYA ÖCAL HIDIR POLAT, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.12, 2020

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Eser Yayıncılık, Erzurum, 2017

Kriz Yönetimi

Eser Yayıncılık, Erzurum, 2017

MÜŞTERİ KAZANMA, ELDE TUTMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ

in: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, PROF.DR. NACİ İSPİR, Editor, ATA-AÖF, Erzurum, 2017

HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT YAPISI

in: HALKLA İLİŞKİLER, PROF.DR.FATMA GEÇİKLİ, Editor, ATA-AÖF, Erzurum, 2016

Halkla lişkilerin Uygulama Alanı Olarak Sponsorluk

in: Halkla İlişkiler, Prof.Dr.Fatma GEÇİKLİ, Editor, AÜ-AÖF, 2016

Halkla İlişkiler Ve Pazarlamada İnternet

in: Halkla İlişkiler Kitabı Halkla İlişkiler, Ayla Okay, Mete Çamdereli, Ece Karadoğan,, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, pp.53-61, 2003

Metrics

Publication

66

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

27
UN Sustainable Development Goals