Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Clinical and epidemiological features of amyotrophic lateral sclerosis in eastern Turkey

Journal of Health Sciences and Medicine , vol.4, no.5, pp.576-581, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Favipiravir Experience in Covid-19 Positive Myasthenia Gravis Patients

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi (Y. A. The Eurasian Journal of Medicine), vol.53, no.2, pp.164-165, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: Case report

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.33, no.2, pp.116-118, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Low Serum Myeloperoxidase Levels in Multiple Sclerosis Patients

New Trends in Medicine Sciences, vol.2, no.1, pp.63-68, 2021 (National Refreed University Journal)

Yutma Güçlüğü İle Başlayan Atipik Miller Fisher Olgusu

KOCATEPE MEDİCAL JOURNAL, vol.16, pp.163-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyopati Sendromu Olgusu

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.114-117, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 POZİTİF MYASTHENİA GRAVİS HASTALARINDA FAVİPİRAVİR DENEYİMİMİZ: İKİ VAKA SUNUMU

56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, 28 November - 02 December 2020, pp.259-260

OLGU SUNUMLARI EŞLİĞİNDE İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞAĞRISI

56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, 28 November - 02 December 2020, pp.159-160

İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAY ETYOLOJİSİNDE AKCİĞER NÖROENDOKRİN KARSİNOMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.195

NADİR GÖRÜLEN EPİLEPTİK NÖBET BAŞLANGIÇLI CADASIL OLGUSU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.186

ORAK HÜCRELİ ANEMİ DE NÖROLOJİK KOMPLİKASYON: HEMORAJİK PRESS

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.137

SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.148

ŞANT OPERASYONU SIRASINDA GELİŞEN İNTRAKRANİALHİPOTANSİYONA BAĞLI VENÖZ SİNÜS TROMBOZU :OLGU SUNUMU

3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Erzurum, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.27-29

Cinsel İlişki Başağrısı ile Prezente olan Serebral Kavernom

14. Başağrısı Kış Okulu, İstanbul, Turkey, 16 March 2018 - 18 March 2017

Migreni Taklit Eden İdiopatik Orbital Miyozit Olgusu

12. Uludağ Nöroloji Günleri, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017

Karatay Diyeti Yapan Hastada Gelişen Subakut Kombine Dejenerasyon Olgusu

12. Uludağ Nöroloji Günleri, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017

Status Epileptikus İle Başvuran Serebral Venöz Tromboz Olgusu

12. Uludağ Nöroloji Günleri, Turkey, 2 - 05 March 2017

HİPOKALEMİK TETRAPAREZİ OLGUSU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November 2016

Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomiyopati sendromu

49.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.11