Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SCULPTURAL HUMAN SHAPED GRAVESTONES FOUND IN BAKU, AZERBAIJAN AND CONNECTION BETWEEN CENTRAL ASIA AND ANATOLIA

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.61, pp.27-42, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ORTAÇAĞ SANATINDA TAÇKAPI SÜSLEMELERİNDE GÖRÜLEN TETRAMORF FİGÜRLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Turkish Studies, vol.15, no.2, pp.831-840, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ

Sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi, no.81, pp.571-586, 2020 (Other Refereed National Journals)

ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.67, pp.443-454, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ADIYAMAN YÖRESİ HALI DOKUMALARI

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.33, pp.47-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI ÇİNİ SANATI VE HALI SANATININ ORTAK MOTİFLERİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.80, pp.551-567, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum’da Bir Kısım Ahşap Direkli Caminin Restorasyon Öncesi ve Sonrası Durumunun Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1941-1962, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurm Oyalarının Tarihi Gelişimi ve Sanatsal Açıdan İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.32, pp.32-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sanat Metafor ve Dönüşüm

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.30, pp.44-51, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kosova Halveti Osman Baba Tekkesinde Bulunan Figür ve Sembollerin Türk Sanatı ve Kültürü İçerisindeki Anlam ve Önemi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.61-88, 2014 (International Refereed University Journal)

TÜRKLERDE ÖLÜM ÖLÜM SONRASI HAYAT VE DEFİN GELENEĞİ

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.22, pp.293-315, 2013 (National Refreed University Journal)

ORTA ASYA TÜRK SANATININ ANADOLU YA AKTARILMASINDA İLK TÜRK GÖÇLERİ VE ETKİLERİ

EKEV Akademi Dergisi, no.52, pp.137-149, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Uygur Resim Sanatının Üslup Özellikleri

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.45, pp.155-166, 2010 (International Refereed University Journal)

ERZURUM DA YENİ BULUNAN HAÇ MOTİFLİ KOÇ HEYKELİNİNDÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.34, pp.215-233, 2007 (International Refereed University Journal)

MEZARTAŞLARINDA GÖRÜLEN KILIÇ HANÇER OK YAY VE BAYRAK MOTİFLERİNİN SEMBOLİK ANLAMLARI

Ekev Akademi Dergisi, no.31, pp.67-81, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

At Sembolizminin Türk Defin Geleneğindeki İzleri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.30, pp.65-74, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARDAHAN ÇILDIR ÇEVRESİNDE HEYKEL BİÇİMLİ MEZARTAŞLARININ TÜRK SANATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Sanat Güzel Sanatlar fakültesi Dergisi, no.9, pp.174-186, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK TASAVVUF DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ: ANTROPOMORFİK, ZOOMORFİK VE KOZMOLOJİK RUH DÖNÜŞÜMLER

25. Uluslararası Orta Çağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.112-114

ADIYAMAN YÖRESİ DÜZ DOKUMALARI ve MOTİFLERİNİN TAHLİL EDİLMESİ

I. Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 April - 29 May 2021

BAROK SANATININ XVII. YÜZYIL OSMANLI KUMAŞ SANATINA ETKİLERİ VE BENZER YÖNLERİ

4. Uluslarası Felsefe Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 14 - 16 April 2021, pp.282

TÜRK MEDENİYETİNDE KADIN VE ERZURUM’DA KADIN İMGESİ

AART Uluslarası Anadolu Sanat Sempozyumu , Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.202-215

Makrome Sanatının Tarihine Ve Gelişimine Bugünden BirBakış

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Kilitbahir’deki Osmanlı Dönemi Camilerinin RestorasyonÖncesi Ve Restorasyon Sonrası Özelliklerinin İncelenmesi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Selçuklu Dönemi Süslemelerinde Kullanılan KufiYazının Sanatsal Bütünlüğe Etkisi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Taş Meclisi Romanında Don Değiştirme Motifi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

18. Yüzyıl Babür Dönemi Minyatürlerinde Eklektik Üslup

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, ANKARA, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020, pp.73

Umay- Ana İle Şahmeran’ın Benzer Yönleri Ve KoruyucuEtkilerinin Araştırılması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Ortaçağ sanatında İkonografik Bir Temsil: Taçkapı Örneği

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.396-408

Ejder Figürünün İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.175

Şanlıurfa’da Geleneksel El SanatlarındanKürkçülük

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.174

ÇİZGİ FİLMLERDE KÜLTÜREL MİRASIN KAYNAK OLARAK KULLANILMASI: ELCEZERİ’NİN ‘FİLLİ SU SAATİ’

3.UluslararasıAhmed-i HânîSempozyumu“İslamBilim ve Kültür Tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN”, Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.755-764

Emir Saltuk Kümbetindeki Figürlerin 12 Hayvanlı Türk TAkvimine Göre Yorumlanması

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.134-135

Osmanlı Çini Sanatı ve Halı sanatının Ortak Motifleri

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.35-45

Diyarbakır Camii ve Surlarında Yer Alan Motiflerin İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi ve Grafik Tasarıma Yorumlanması

6. Uluslararası multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.51-57

16.yy OSMANLI MİNYATÜRLERİN DE SÜRREALİZM YAKLAŞIMVE GERÇEKÜSTÜCÜ TASARIMLAR

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs 2019, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.36-37

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ OLARAK: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

UMTEB-4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.531-541

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na Ait “Yazının Usul-i Tedrisi” Adlı Eserinin İçerik Analizi

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2018

Türk-İslam Sanatında Kişileştirme ve Metafor Olgusu

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.152-153

Avrupa Sanatında Türk İslam Sanatının İkonografik Çözümlemeleri

Humboldt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşbirliği İle Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, ALMANYA, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

AMASYALI ÜNLÜ ALİM SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN CERRAHİYYETÜ’LHANİYYEESERLERİNDEKİ MİNYATÜRLERİN RENK DESEN VE ÜSLUPKARŞILAŞTIRILMASI

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, SARAYBOSNA/İSTANBUL, 20 - 23 April 2017, vol.2, pp.2-4

FARABİ FELSEFESİNDE ”CEVHER VE ARAZ” İLİŞKİSİNİN MODERN SANAT ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AL FARABİ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs\Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

TheTraces of The Central AsianTurkish Art in Sicily

XI.Europan Conference on SocialandBehavioralSciences, September 1-4,2016 Rome, Italy., Rome, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.242

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences(IBAD-2016)May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

“Truths About Maşatlık: Misperceptions in Turkish Culture” IASSR CONFERENCE, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences in St. Petersburg, Russia Between September 11-14. 2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciencesin St. Petersburg, Russia Between September 11-14. 2014, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Yunus BERKLİ, “Avrupa Hunlarının Erken Roma Medeniyetine Etkileri”, İspanya 2012

Endülüs Araştırmaları Ve İncelemeleri Bilimsel Toplantısı, İSPANYA, 3-8 Nisan 2012, Kordoba, Spain, 3 April - 03 August 2012

, “Avrupa Sanatına Asya Sanatının Tesirleri ve Örnekleri”,

Endülüs Araştırmaları Ve İncelemeleri Bilimsel Toplantısı, İSPANYA, 3-8 Nisan 2012, Endülüs/ Gırnata, Spain, 2 - 08 April 2012

Books & Book Chapters

TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ

ZAFER MEDYA GRUP, Erzurum, 2017

Daruleytam-Yetimhane-Darulaceze

in: İslam Kurumlar Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.413-431, 2015

Daruşşifa-Bimaristan

in: İSLAM KURUMLAR TARİHİ, EYÜP BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.403-411, 2015

Encümeni Daniş ve Darulfünun

in: İslam Kurumlar Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Gafiker Yayınları, Ankara, pp.513-520, 2015