Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Uygur Resim Sanatının Üslup Özellikleri

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.45, pp.155-166, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK SANATINDA KADIN BEDENİNİN İKONOGRAFİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

8th International Congress on Social Sciences, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2022

Türk İslam Sanatında Türkesk Motifi: Stilizasyon ve Soyutlama

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 May 2022

Erzurum Merkez Çortan Mescidinde Bulunan Hattat Şevket Özdem’e Ait Hat Levhalar”

"UKSANİL" Opening Ceremony of International Culture, Art and Communication Exhibition Bayburt, Bayburt, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.184-199

Bir Hattat Olarak Yeşilzade Mehmet Salih Efendi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 May 2022

TÜRK KADININA GÖSTERİLEN SEVGİNİN SANATA YANSIMASI

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 7 - 10 June 2022

19. YÜZYIL TÜRK ve AVRUPA RESİM SANATINDA KADIN İMGESİ

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu , Erzurum, Turkey, 23 - 24 March 2022, pp.1-2

TRADITIONAL APPROACHES IN ABSTRACT TURKISH PAINTING

V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Valencia, Spain, 28 - 29 January 2022, pp.40-42

ERZURUM DUTÇU (TUZCU) YUNUS EMRE MEZARLIĞINDAKİ ERKEK KİŞİLERE AİT TARİKAT GELENEĞİNDEKİ TARİHİ MEZARLIKLAR ve MEZAR TAŞLARI/16-20 November 2021

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 20 November 2021

ERZURUM ŞEYHLER HAMAMI’NIN RESTORASYON

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 November 2021

ANADOLU MİMARİSİNDEKİ ÇÖRTENLER İLE AVRUPA MİMARİSİNDEKİ GARGOYLELERİN İKONOGRAFİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 November 2021

Erzurum Şeyhler Hamamı'nın Restorasyonu

1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 20 November 2021

GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN ŞAMAN DAVULLARINDAKİ SEMBOLLER

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 November 2021

TÜRK SANATINDAKİ (HEYKEL VE RESİM ÖRNEKLERİNDE) FİGÜRLERİN DURUŞ POZİSYONLARINDA EL BAĞLAMA GELENEĞİ SİMGESELLİĞİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 November 2021

TÜRK TASAVVUF dÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ: ANTROPOMORFİK, ZOOMORFİK, KOZMOLOJİK RUH DÖNÜŞÜMLER

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 October 2021

RESTORASYON SORUNUNA BİR ÖRNEK – ERZURUM OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİ RESTORASYONU

4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 14-18 Nisan 2021- Muğla 4 th International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science, April 14-18, 2021 - Muğla, Muğla, Turkey, 14 April 2021, vol.1, pp.57-68

ALP FİGÜRÜNÜN İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATINDAKİ YANSIMALARI

ART&DESIGN-2021 Book of Proceedings International Congress on Art and Design Research and Exhibition 21-22 June 2021, Niğde/ Turkey, Niğde, Turkey, 21 July 2021, vol.1, pp.1118-1131

ADIYAMAN YÖRESİ DÜZ DOKUMALARI ve MOTİFLERİNİN TAHLİL EDİLMESİ

I. Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 May 2021

TÜRK SÜRREALİZMİNDE EROL DENEÇ

ı.Uluslararası Kocaeli lisansüstü sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

"Cizre Mezar Taşlarında Yer Alan Çarkıfelek Simgesinin İkonografik Anlamları

ı.Uluslararası Kocaeli lisansüstü sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

"Osmanlı Devleti’nin Tekstile Verdiği Önem"

ı.Uluslararası Kocaeli lisansüstü sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

"Geyik Sembolizminin Türk Kültür ve Sanatında Tarihsel Gelişimi

ı.Uluslararası Kocaeli lisansüstü sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

Erzurum'da Saraçlık Üzerine Bir Değerlendirme

1. Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.546-547 Creative Commons License

"Adıyaman Yöresi Düz Dokumaları ve Motiflerinin Tahlil Edilmesi

ı.Uluslararası Kocaeli lisansüstü sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

BAROK SANATININ XVII. YÜZYIL OSMANLI KUMAŞ SANATINA ETKİLERİ VE BENZER YÖNLERİ

4. Uluslarası Felsefe Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 14 - 16 April 2021, pp.282

TÜRK MEDENİYETİNDE KADIN VE ERZURUM’DA KADIN İMGESİ

AART Uluslarası Anadolu Sanat Sempozyumu , Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.202-215

Türk Sanatında Restorasyon Sorunu

4. Uluslararası Felsefe, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 14 - 18 April 2021, pp.50-61

Umay- Ana İle Şahmeran’ın Benzer Yönleri Ve KoruyucuEtkilerinin Araştırılması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Taş Meclisi Romanında Don Değiştirme Motifi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Selçuklu Dönemi Süslemelerinde Kullanılan KufiYazının Sanatsal Bütünlüğe Etkisi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Makrome Sanatının Tarihine Ve Gelişimine Bugünden BirBakış

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

18. Yüzyıl Babür Dönemi Minyatürlerinde Eklektik Üslup

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, ANKARA, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020, pp.73

Kilitbahir’deki Osmanlı Dönemi Camilerinin RestorasyonÖncesi Ve Restorasyon Sonrası Özelliklerinin İncelenmesi

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020

Ortaçağ sanatında İkonografik Bir Temsil: Taçkapı Örneği

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.396-408

Ejder Figürünün İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.175

Şanlıurfa’da Geleneksel El SanatlarındanKürkçülük

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.174

ÇİZGİ FİLMLERDE KÜLTÜREL MİRASIN KAYNAK OLARAK KULLANILMASI: ELCEZERİ’NİN ‘FİLLİ SU SAATİ’

3.UluslararasıAhmed-i HânîSempozyumu“İslamBilim ve Kültür Tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN”, Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.755-764

Emir Saltuk Kümbetindeki Figürlerin 12 Hayvanlı Türk TAkvimine Göre Yorumlanması

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.134-135

Osmanlı Çini Sanatı ve Halı sanatının Ortak Motifleri

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.35-45

Diyarbakır Camii ve Surlarında Yer Alan Motiflerin İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi ve Grafik Tasarıma Yorumlanması

6. Uluslararası multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.51-57

16.yy OSMANLI MİNYATÜRLERİN DE SÜRREALİZM YAKLAŞIMVE GERÇEKÜSTÜCÜ TASARIMLAR

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs 2019, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.36-37

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ OLARAK: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

UMTEB-4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.531-541

Türk-İslam Sanatında Kişileştirme ve Metafor Olgusu

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.152-153

Avrupa Sanatında Türk İslam Sanatının İkonografik Çözümlemeleri

Humboldt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşbirliği İle Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, ALMANYA, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

AMASYALI ÜNLÜ ALİM SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN CERRAHİYYETÜ’LHANİYYEESERLERİNDEKİ MİNYATÜRLERİN RENK DESEN VE ÜSLUPKARŞILAŞTIRILMASI

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, vol.2, pp.2-4

FARABİ FELSEFESİNDE ”CEVHER VE ARAZ” İLİŞKİSİNİN MODERN SANAT ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AL FARABİ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs\Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

TheTraces of The Central AsianTurkish Art in Sicily

XI.Europan Conference on SocialandBehavioralSciences, September 1-4,2016 Rome, Italy., Rome, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.242

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences(IBAD-2016)May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

“Truths About Maşatlık: Misperceptions in Turkish Culture” IASSR CONFERENCE, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences in St. Petersburg, Russia Between September 11-14. 2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciencesin St. Petersburg, Russia Between September 11-14. 2014, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Yunus BERKLİ, “Avrupa Hunlarının Erken Roma Medeniyetine Etkileri”, İspanya 2012

Endülüs Araştırmaları Ve İncelemeleri Bilimsel Toplantısı, İSPANYA, 3-8 Nisan 2012, Kordoba, Spain, 3 April - 03 August 2012

, “Avrupa Sanatına Asya Sanatının Tesirleri ve Örnekleri”,

Endülüs Araştırmaları Ve İncelemeleri Bilimsel Toplantısı, İSPANYA, 3-8 Nisan 2012, Endülüs/ Gırnata, Spain, 2 - 08 April 2012

Books & Book Chapters

TÜRK TASAVVUF DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ: ANTROPOMORFİK, ZOOMORFİK VE KOZMOLOJİK RUH DÖNÜŞÜMLER

in: 25.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİKAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI, ÇAYCI, Ahmet -YAVUZYILMAZ, Ahmet, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No: 11/1 Meram / KONYA 0332 221 0 575 - www.neuyayin.com, Konya, pp.509-519, 2022

TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ

ZAFER MEDYA GRUP, Erzurum, 2017

Daruleytam-Yetimhane-Darulaceze

in: İslam Kurumlar Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.413-431, 2015

Daruşşifa-Bimaristan

in: İSLAM KURUMLAR TARİHİ, EYÜP BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.403-411, 2015

Encümeni Daniş ve Darulfünun

in: İslam Kurumlar Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Gafiker Yayınları, Ankara, pp.513-520, 2015