Prof. Zülal ÖZKURT


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology


Names in Publications: Ozkurtl Z, Ozkurt Z.

Metrics

Publication

330

Citation (WoS)

678

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

718

H-Index (Scopus)

14

Project

9

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1998

1994 - 1998

Expertise In Medicine

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

1999

1999

Expertise In Medicine

Bruselloz tanısında standart tüp agglütinasyon testi, kan ve kemik iliği kültürlerinin tanı değerinin karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

FONKSİYONEL TIP

Health&Medicine

International Functional Medicine (IFM)

Research Areas

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Non Academic Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Mütevelli Heyeti Üyesi

Non-profit Organisation, Erzurum Kalkınma Vakfı, Mütevelli Heyeti

2018 - Continues

2018 - Continues

Milli Zoonoz Komitesi

Ministry, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı, Zoonotik Hastalıklar Birimi

2014 - Continues

2014 - Continues

Üye

Non-profit Organisation, Erzurum Kalkınma Vakfı, Sağlık Grubu

2006 - Continues

2006 - Continues

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği

Ministry, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı, Zoonotik Hastalıklar

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Gastrointestinal Sistemde Enfeksiyon Etkenleri ve Ayırıcı Tan

Postgraduate

Postgraduate

Besin zehirlenmeleri ve barsak parazitleri

Undergraduate

Undergraduate

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Undergraduate

Undergraduate

Parazitozlar

Undergraduate

Undergraduate

Antibiyotik Kullanım Prensipleri

Undergraduate

Undergraduate

Defense Mechanisms, Microorganism-Host Interaction and Predisposing Factors or Infections

Postgraduate

Postgraduate

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

Undergraduate

Undergraduate

Deri Enfeksiyon Etkenleri ve Ayırıcı Tanısı

Postgraduate

Postgraduate

El hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarında korunma yolları

Undergraduate

Undergraduate

Besin Zehirlenmeleri

Undergraduate

Undergraduate

Causative Agents of Skin and Soft Tissue Infections

Postgraduate

Postgraduate

Yeni ve yeniden gündeme gelen enfeksiyon hastalıkları ve biyolojik savaş

Undergraduate

Undergraduate

Causative Agents of Urinary Tract Infections

Postgraduate

Postgraduate

Akılcı antibiyotik kullanımı ve cerrahi profilaksi

Undergraduate

Undergraduate

Hastane Enfeksiyonları

Undergraduate

Undergraduate

Şarbon, Tularemi ve Biyolojik Savaş

Undergraduate

Undergraduate

Mikroorganizma ve Konak İlişkileri, Enfeksiyon İçin Predispozan Faktörler

Undergraduate

Undergraduate

Gastrointestinal Sistemde Enfeksiyon Etkenleri ve Ayırıcı Tanı

Undergraduate

Undergraduate

Defense Mechanisms, Microorganism-Host Interaction and Predisposing Factors or Infections

Postgraduate

Postgraduate

Mikroorganizma ve Konak İlişkileri, Enfeksiyon İçin Predispozan Faktörler

Undergraduate

Undergraduate

Causative Agents of Urinary Tract Infections

Undergraduate

Undergraduate

Causative Agents of Skin and Soft Tissue Infections

Undergraduate

Undergraduate

Hastane Enfeksiyonları

Postgraduate

Postgraduate

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Postgraduate

Postgraduate

Deri Enfeksiyon Etkenleri ve Ayırıcı Tanısı

Postgraduate

Postgraduate

Tifo ve Paratifolar Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Parazitozlar

Postgraduate

Postgraduate

Şarbon, Tularemi ve Biyolojik Savaş

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Kloramfenikol

ÖZKURT Z., ÇINAR TANRIVERDİ E.

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics , vol.10, no.1, pp.71-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Göz kapağında kutanöz şarbon

ÖZKURT Z., KILIÇ F. B., ÇINAR TANRIVERDİ E., PARLAK E.

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 May 2022

2022

2022

Covid19 sonrası gelişen kandida spondilokisti olgusu

ÖZKURT Z., GÖGEBAKAN K., ÇINAR TANRIVERDİ E.

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 May 2022 Sustainable Development

2021

2021

COVID-19 encephalopathy: A case report

Özkurt Z., Parlak E., Çınar Tanrıverdi E.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCY SYMPOSIUM, 07 December 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

A case of tuberculous meningitis

Parlak E., Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E., Parlak M.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCY SYMPOSIUM, 07 December 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Enteroviral encephalitis in diabetic patient: A case report

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E., Parlak E.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCY SYMPOSIUM, 07 December 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E.

Palandöken Uluslararası yara bakım kongresi, Erzurum, Turkey, 11 November 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E.

Palandöken Uluslararası Yara Bakım Kongresi, 11 November 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

AMPUTASYONDAN KURTARILAN DİYABETİK AYAKLAR

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E.

Palandöken Uluslararası yara bakım kongresi, Erzurum, Turkey, 11 November 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Akılcı Antibiyotik veAntimikrobiyal Kullanımı

Çınar Tanrıverdi E., Özkurt Z.

12. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 09 December 2021 Creative Commons License

2021

2021

Oküler Toxoplasmosis

Kesmez Can F., Alay H., Çinici E., Albayrak A., Parlak E., Özkurt Z.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021 Creative Commons License

2021

2021

Aile İçi Brucelloz Vakaları

Alay H., Kesmez Can F., Güler M. A., Çalkan A., Özkurt Z., Özden K.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021 Creative Commons License

2021

2021

COVID-19 Re-enfeksiyon: Olgu Serisi

ÖZKURT Z., ÇINAR TANRIVERDİ E., ALTOPARLAK Ü.

9. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 May 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Seyahatle İlgili COVID-19 Enfeksiyonu ve DüğünTöreninden Kaynaklanan Bir Salgın

Çınar Tanrıverdi E., Özkurt Z.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, Antalya, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.151-152 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Listeria Monositogeneze Bağlı Bir Menenjit Olgusu

PALANDÖKEN PÜR N., PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z.

8. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 24 - 29 November 2020, vol.9

2020

2020

Listeria monocytogenes’e Bağlı Bir Menenjit Olgusu

Pür N., Parlak E., Parlak M., Özkurt Z.

8. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.8, pp.171-172 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Eyvah Papağan Bakıcısıyım

Parlak E., Özkurt Z., Parlak M., Albayrak A., Kerget F.

8. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.8, no.178, pp.184 Creative Commons License

2020

2020

Sekelsiz İyileşen Bir Tetanoz Olgusu

Özkurt Z., Borulu B., Çınar Tanrıverdi E., Çalkan A., Parlak M.

8. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.8, no.117, pp.147 Creative Commons License

2020

2020

2019-2020 Kış Döneminde İnfluenza Verilerimiz

Kesmez Can F., Alay H., Parlak E., Albayrak A., Özden K., Özkurt Z., et al.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ , Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.191 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Düşünülen Hastada Kan Kültüründe Bir Zoonoz Çıktı

PARLAK E., ÖZKURT Z., KESMEZ CAN F., ALBAYRAK A., ALAY H., PARLAK M.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, Turkey, 24 November 2020, vol.9, no.1, pp.124 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Üç Deri Şarbonu Olgusu

PARLAK E., KESMEZ CAN F., ALAY H., PARLAK M., ÖZKURT Z.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.240

2019

2019

Başarıyla Tedavi Edilen Gastrointestinal Şarbon Vakası

ÖZKURT Z., TANRIVERDİ E. Ç., KESMEZ CAN F.

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.234

2019

2019

Biber Turşusundan Kaynaklanan Botulizm Olguları

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E., Alay H., Yılmaz N.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.269 Creative Commons License

2018

2018

Daptomycin in the treatment of diabetic foot infections without osteomyelitis – a multicentre study

TAŞBAKAN M., KOMUR S., KARAGÖZ G., YAPAR N., ÖZTÜRK A. M., SİPAHİ O. R., et al.

28th European Congress of Clinical Microbiology Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21 - 24 May 2018

2018

2018

Seyahatle İlişkili Plasmodium falciparum Sıtması Olgusu

BÜLBÜL ÇOLAK N., ÖZKURT Z., ÇINAR TANRIVERDİ E.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.292

2018

2018

Yedi Dakika/Yedi Bölge: Endemik Enfeksiyonlar:Doğu Anadolu Bölgesi

ÖZKURT Z.

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018

2018

2018

GEBELİĞİ OLAN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

İNAN R., ÖZKURT Z., ÖZDEN K.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.164

2018

2018

Şarbon olan iki olgu:eşi ve kendisi

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

7. EKMUD uluslararası kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.251

2018

2018

Şarbon: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hala Önemini KoruyanBir Zoonoz

ÖZKURT Z., İNAN R., ÖZDEN K., ALBAYRAK A., ÇINAR TANRIVERDİ E., PARLAK E., et al.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.121-122

2018

2018

Erzurum Bölgesinde Tanı Alan Leishmania Olguları

ÖZMEN S., DEMİRCİ E., ŞİPAL S., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.71-72

2018

2018

LEPTOSPİROZ 5 OLGU SUNUMU

KERGET F., ÖZKURT Z.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.266-267

2018

2018

Cerrahların Amputasyon Önerdiği Hastanın Akıbeti

PARLAK M., BÜLBÜL N., PARLAK E., ÖZKURT Z.

V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, Turkey, 3 - 06 May 2018

2017

2017

Human Leptospirosis Cases

ÖZKURT Z., KERGET F., SAĞLAM L., KERGET B., ÇINAR TANRIVERDİ E., SAĞLAM Y. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

2017

2017

ADSM Çalışanlarında Mesleki Enfeksiyon Maruziyet Yönetimi

ÖZKURT Z.

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 28 November - 03 December 2017

2017

2017

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

ÖZKURT Z.

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 November - 03 December 2017

2017

2017

Enfeksiyon Kontrolü için eldiven kullanımı ve koruyucu kıyafetler

ÖZKURT Z.

10.Uluslararası Katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 28 November - 03 December 2017

2017

2017

Kapalı ve açık sistem el yıkama sabunlarında bakteri üreme zamanı

ACAR Ö., GÜLSEREN K., İCLAL A., ÖZKURT Z.

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 20 November - 03 December 2017

2017

2017

Ameliyathanede Yapılan Temizlik Değerlendirilmesinde Flöresan İşaretleme Sistemi

ARAS A., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., PARLAK M.

10.Uluslarası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2017

2017

2017

Diş Hekimliği Çalışanlarının El Hijyeni Farkındalığı

GÜNEŞ N., İŞCAN YAPAR M., KUL E., ÖZKURT Z.

10.Uluslararası Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 29 November - 03 December 2017

2017

2017

ANTHRAX: A ZOONOSİS THAT İS STİLL COMMON İN EAST ANATOLİA REGİON

ÖZKURT Z., TANRIVERDİ E. Ç., İNAN R.

1. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Histopathologic Findimgs of Lymph Nodes Biopsy in Cases with Tularemia

ÖZMEN S., DEMİRCİ E., ŞİPAL S., GÜNDOĞDU B., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., et al.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi1. uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Histopathologic Findings of Lymph Nodes Biopsy in Cases withTularemia

ÖZMEN S. A., DEMİRCİ E., ŞİPAL S., GÜNDOĞDU B., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., et al.

ATAVET 1. ULUSLARTARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017, vol.1

2017

2017

Brucellosis: A Zoonosis Still Maintaining Its Significance

ÖZKURT Z., ÖZDEN K., ALBAYRAK A., PARLAK E., CİNİSLİOĞLU N., ÇINAR TANRIVERDİ E., et al.

ATAVET 1. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Kanseri Taklit Eden Metastatik Kist Hidatik

PARLAK E., KOŞAN Z., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017 Sustainable Development

2016

2016

Tu berku loza Bag lı Karacig er Apsesi

ÖZKURT Z., ÖZTÜRK G., ALPER F., OĞUL H., SAĞLAM L., KANTARCI A., et al.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

2016

2016

Kırım Kongo Kanamlı Ateşine Bağlı Myokardit

ÖZKURT Z., KANTARCI A., ÇINAR TANRIVERDİ E., SEVİMLİ S.

6. Türkiye EKMUD Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 16 May 2016

2016

2016

Tüberküloza Bağlı Karaciğer Apsesi

ÖZKURT Z., ÖZTÜRK G., ALPER F., OĞUL F., SAĞLAM L., EREN S., et al.

6. Türkiye EKMUD Kongresi, BELEK, ANTALYA, Turkey, 11 - 16 May 2016

2016

2016

Kutanöz Leyişmaniyaz: Olgu Sunumu

ÖZKURT Z., ÖZTÜRK G., ALPER F., OĞUL F., SAĞLAM L., EREN S., et al.

6. Türkiye EKMUD Kongresi, BELEK, ANTALYA, Turkey, 11 - 16 May 2016

2016

2016

Botulismus Olgu Sunumu

KERGET F., PARLAK M., BÜLBÜL ÇOLAK N., ÖZKURT Z.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

2016

2016

Tu berku loz Menenjit Olgu Sunumu

KERGET F., PARLAK E., ÖZKURT Z., PARLAK M.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

2016

2016

Knowledge attitudes and practice among healthcare workers at risk of acquiringCrimean Congo haemorrhagic fever

LEBLEBİCİOĞLU O. H., SÜNBÜL M., YILMAZ G., GÜNER H. R., KANYİLMAZ D., YAPAR D., et al.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Netherlands, 9 - 12 April 2016

2016

2016

Nosocomial meningitis in neurosurgery department 13 years period

ÖZKURT Z., KADIOĞLU H. H.

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9 - 12 April 2016

2016

2016

Baş ağrısıyla gelen miliyer tüberküloz olgusu

KERGET B., KERGET F., UÇAR E. Y., ARAZ Ö., MERAL M., AKGÜN M., et al.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016 Sustainable Development

2015

2015

Effect of country policies on the antimicrobial use

ÖZKURT Z.

EACID 2015, Tiflis, Georgia, 30 September - 03 October 2015

2015

2015

Ölümün sıradışı nedeni şarbon menenjiti

PARLAK E., ATLI S. B., PARLAK M., ÖZKURT Z.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 May 2015 - 25 May 2014, pp.382-383

2015

2015

Akciğer kanserini taklit eden Tüberküloz olgusu.

ÖZKURT Z., KANTARCI A., ÇINAR TANRIVERDİ E., SEVİMLİ S.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

2015

2015

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kardiyak tutulumlar ve Akut Korone Sendrom.

ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Şarbon: Dermatolojik bulgular

ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, cinsel yolla geçiş

ÖZKURT Z., KANTARCI A., ÇINAR TANRIVERDİ E., SEVİMLİ S.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Hastanede çevresel yüzey dezenfeksiyonunda çevre ve insan dostu bir teknik: Basınçlı buhar.

ÖZKURT Z., KANTARCI A., ÇINAR TANRIVERDİ E., SEVİMLİ S.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Abortus kliniği ile prezente olan bir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu

ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Şarbon Dermatolojik Bulgular

ÖZKURT Z., TANRIVERDİ E. Ç., PARLAK M.

5. EKMUD PLATFORMU, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Erzurum ilindeki mezbaha çalışanlarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi seroprevalansı

ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

5. EKMUD Bilimsel Platformu. 21. Yüzyılda Enfeksiyon hastalıkları., ÇEŞME, İZMİR, Turkey, 1 - 05 April 2015

2015

2015

Tüberküloz menenjit olgu sunumu

KERGET B., KERGET F., SAĞLAM L., ÖZKURT Z.

5. EKMUD PLATFORMU, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

2015

2015

Kırım Kongo Kanamlı ateşinde hepatik yetmezlik gelişen hastalarda ileri destek tedavisi ve çift filtrasyonlu plazmaferez

ÖZKURT Z., EROL S., ALBAYRAK A., PARLAK E., GÜLER K., KELEŞ M., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları, Turkey, 1 - 04 April 2015

2015

2015

Lenfoma ve fasial paralizi ile seyreden bir AIDS olgu sunumu

PARLAK E., YILDIRIM H. Ş., PARLAK M., ÖZKURT Z.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015 Sustainable Development

2015

2015

Abortus kliniği ile prezente olan bir Kırım Kongo Kanamlı ateşi Olgu sunumu

TANRIVERDİ E. Ç., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

2015

2015

Evaluation of delta hepatitis cases

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

24 th confrence of APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver ), 12 - 15 March 2015 Sustainable Development

2014

2014

Nosocomial Outbreak of Criemean Congo Hemorrhagic Fever

PARLAK E., PARLAK M., DOĞAN HABİLOĞLU A., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A.

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Tuberculous Meningitis In Adults A Review Of 60 Cases

PARLAK E., ERTÜRK A., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., EROL S., et al.

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Rubella seroprevalence in pregnant women in a local hospital in Eastern Turkey

ÇINAR TANRIVERDİ E., Koca Ö., ÖZKURT Z., KADIOĞLU B. G.

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Tuberculosis mimiking lung cancer

KERGET B., KERGET F., ÇINAR TANRIVERDİ E., SAĞLAM L., ÖZKURT Z.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September 2014 Sustainable Development

2014

2014

Unusual Cause of Fatal Anthrax Meningitidis

PARLAK E., PARLAK M., BİLGİÇ ATLI S., ÖZKURT Z.

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Investigation of serum neopterin levels and relationship with clinical course at crimean-congohemorrhagic fever

USANMAZ M., ÖZKURT Z., USANMAZ H., ÇINAR TANRIVERDİ E., PARLAK M.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Investigation of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV seroprevalence in patients made gynecologic surgery in a maternity hospital

ÇINAR TANRIVERDİ E., KOCA Ö., ÖZKURT Z.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014 Sustainable Development

2014

2014

Hydatid cysts in both lung and liver in women

DEMİRCİ N., PARLAK E., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., PARLAK M.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014 Sustainable Development

2014

2014

Right-side endocarditis treated with daptomycin beginning serious pneumonia in intravenous drug user

ÖZKURT Z., KAYNAR H., YILDIRIM H., KALKAN F., ÇINAR TANRIVERDİ E., SAĞLAM L.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Miliary tuberculous mimicking diphenylhydantoin toxication and/or sepsis syndrome

ÖZKURT Z., KAYNAR H., YILDIRIM H., KALKAN F., ÇINAR TANRIVERDİ E., SAĞLAM L.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Rubella seroprevalance in pregnant women in a maternity hospital in Eastern Turkey

ÇINAR TANRIVERDİ E., KOCA Ö., ÖZKURT Z., BERRİN G. K.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 September - 27 May 2014 Sustainable Development

2014

2014

Acute coronary syndrome and atrial fibrillation during Crimean-Congo hemorrhagic fever

ÖZKURT Z., SEVİMLİ S., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZDEN K., ALBAYRAK A.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Antimicrobial resistance of E. coli strains isolated urine cultures from womens with urinary tract infection

ÇINAR TANRIVERDİ E., KOCA Ö., ÖZKURT Z.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

ASexual tranmission of Crimean Congo hemorrhagic fever: Two cases and review of the literatüre.

ÖZKURT Z., ÇINAR TANRIVERDİ E., GÖKTAŞ F.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Uzun Süren Ve Yaygın Büllerle Seyreden Şarbon Olgusu

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

2014

2014

Tüberküloz Menenjitli 60 Yetişkin Olgunun Değerlendirilmesi

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., EROL S., ÖZDEN K., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.294-295 Sustainable Development

2014

2014

Doğu Anadolu da Şarbon 50 olgu

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ERTÜRK A., EROL S., ALBAYRAK A., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

2014

2014

Nadir Bir Körlük Nedeni Deri Şarbonu

PARLAK E., ERTÜRK A., PARLAK M., ÖZKURT Z.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

2014

2014

Vaskülit ile Seyreden Bruselloz Olgu Sunumu

BAYAR M., PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.391-392

2014

2014

5 Yıllık verilerimiz ışığında sezaryen doğumlar azaltılabilir mi? Ne yapabiliriz ?

ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., KAMALAK Z., KOCA Ö., PARLAK E., DİKBAŞ L.

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2014

2014

2014

Double filtration plasmaphresis as a supportive therapy in patients with Crieman Congo Hemorrhagic Fever who developed hepatic failure

ÖZKURT Z., EROL S., ALBAYRAK A., PARLAK E., GÜLER K., KELEŞ M., et al.

24 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, Spain, 10 - 13 May 2014

2014

2014

Akut viral hepatit A olgularının değerlendirilmesi

PARLAK E., YILDIRIM H. Ş., PARLAK M., ÖZKURT Z.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014 Sustainable Development

2014

2014

Delta hepatit olgularının değerlendirilmesi

PARLAK E., HABİLOĞLU A. D., PARLAK M., ÖZKURT Z.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014, pp.243 Sustainable Development

2014

2014

İnterferon kullanımına bağlı gelişen tiroit hastalıkları

PARLAK E., GÖKTAŞ F., PARLAK M., ÖZKURT Z.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014

2013

2013

Factors affecting sustained virologic response in patients with chronic hepatitis C receiving Peg-IFN and ribavirin treatment

Ozden K., Ozkurt Z., Erol S., Parlak M.

28th International Congress of Chemotherapy and Infection Incorporating / 14th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection, Yokohama, Japan, 5 - 08 June 2013, vol.42 Sustainable Development identifier

2013

2013

Anthrax in Eastern Anatolia Report on 50 cases

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., EROL S., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

2013

2013

Risk factors for fatality in patients with Crimean Congo haemorrhagic fever

PARLAK E., PARLAK M., YILDIRIM H. Ş., ÖZKURT Z.

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

2013

2013

Early Diagnosis of Herpes Encephalitis Saves Lives A Case Report

PARLAK E., GÖKTAŞ F., ÖZKURT Z.

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15 - 18 May 2013

2013

2013

Optic Neuritis Due To Cutaneous Anthrax A Case Report

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z.

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

2013

2013

Askeri Birlikte Kızamık Salgını

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., EROL S.

EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Turkey, 20 - 24 March 2013 Sustainable Development

2013

2013

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi

PARLAK E., BAYAR M., PARLAK M., KOŞAN Z., ÖZKURT Z., EROL S.

XVI Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.340-341

2013

2013

Brusellozise bağlı infektif endokardit ve dalak absesi olgu sunumu

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., EROL S.

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.211

2012

2012

Akut Viral Hepatit tanısıyla izlenen Olguların Değerlendirilmesi

PARLAK E., ÖZKURT Z., PARLAK M.

I. ULUSAL VİRAL HEPATİT SİMPOZYUMU, Turkey, 5 - 06 May 2012 Sustainable Development

2012

2012

Ağır Karaciğer Yetmezliği Vakası

PARLAK E., ÖZKURT Z., DURSUN H., PARLAK M.

XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresİ, Turkey, 12 - 15 April 2012

2012

2012

Yüksek Bilirubin Değeri ile Gelen Akut Viral Hepatit B Olgusu

PARLAK E., PARLAK M., EROL S., ÖZKURT Z.

XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012 Sustainable Development

2007

2007

Reducing hospital infection rates in burn unit thanks to compliance with infection control measures

Ozkurt Z., Akcay M. N., Erol S., Aras A.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

2007

2007

Antibody response in Crimean-Congo haemorrhagic fever, and association between antibodies and clinical outcome

Ozkurt Z., Ozden K., Kadanali A., Erol S., Yilmaz N., Parlak M.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

2007

2007

Comparison of oral ribavirin treatment in Crimean-Congo haemorrhagic fever: a historical cohort study in Turkey

Elaldi N., Bodur H., Celikbas A., Ozkurt Z., Leblebicioglu H., Bakir M., et al.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

2007

2007

Seroprevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in humans at risk group in an endemic area

Ozkurt Z., Yilmaz N., Ertek M., Ertuerk A., Aydemir A., Toprak S., et al.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

2005

2005

Türkiye’de Borrelia burgdorferi infeksiyonları ve tanı ilkeleri

ÖZKURT Z.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

Epizootiology and Epidemiology of Anthrax in Easteren Turkey Beatween 1992 -2004.

ÖZKURT Z., PARLAK M., TAŞTAN R., DİNLER U., SAĞLAM Y. S., ÖZYÜREK S. F.

XV. Congress of European Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2-5 April 2005, Copenhagen, Denmark., 1 - 05 April 2005

2003

2003

Hastane izolatlarında aminoglikozid direnci

Ertek M., YAZGI H., ÖZKURT Z., UYANIK M. H., AKTAŞ O.

XI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 March - 01 April 2003

1999

1999

Şarbonun Epizootiyolojisi ve Epidemiyolojisi-Kuzeydoğu Anadolu Bölgesine ait Altı Yıllık Değerlendirme.

PARLAK M., TAŞTAN R., ÖZKURT Z., SAĞLAM Y. S.

Çiftlik Hayvanlarında Anaerob Enfeksiyonlar ve Anthrax Sempozyumu,08-10 Temmuz 1999. Kars-Türkiye., Turkey, 8 - 10 July 1999

Books & Book Chapters

2022

2022

Parazitik Enfeksiyonlara Giriş

Özkurt Z.

in: Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, Özkurt Z,Akçay T,Ayyıldız O,Cevit Ö,Ertuğrul İ,Işıkdoğan A,Kadir T,Belin Özer A,Tetikkurt C,Ulucan K,Ocak T,Emet M,Gözel N,Özyılmaz S,Tanrıverdi EÇ,Benzer M,Çelik M,Öztürk Yavuz A, Editor, Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul, pp.1551-1555, 2022 Creative Commons License

2022

2022

İnfluenza

Özkurt Z.

in: Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, Özkurt Z,Akçay T,Ayyıldız O,Cevit Ö,Ertuğrul İ,Işıkdoğan A,Kadir T,Belin Özer A,Tetikkurt C,Ulucan K,Ocak T,Emet M,Gözel N,Özyılmaz S,Tanrıverdi EÇ,Benzer M,Çelik M,Öztürk Yavuz A., Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1382-1388, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Artropod Kaynaklı ve Kemirgen Kaynaklı Virüs Enfeksiyonları

Özkurt Z.

in: Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, Özkurt Z,Akçay T,Ayyıldız O,Cevit Ö,Ertuğrul İ,Işıkdoğan A,Kadir T,Belin Özer A,Tetikkurt C,Ulucan K,Ocak T,Emet M,Gözel N,Özyılmaz S,Tanrıverdi EÇ,Benzer M,Çelik M,Öztürk Yavuz A, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1489-1509, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Yaygın Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları

Özkurt Z.

in: Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, Özkurt Z,Akçay T,Ayyıldız O,Cevit Ö,Ertuğrul İ,Işıkdoğan A,Kadir T,Belin Özer A,Tetikkurt C,Ulucan K,Ocak T,Emet M,Gözel N,Özyılmaz S,Tanrıverdi EÇ,Benzer M,Çelik M,Öztürk Yavuz A, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1375-1382, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Coxiella (Q Ateşi): Önleme ve Korunma

Çınar Tanrıverdi E., Özkurt Z.

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI, MEHMET PARLAK, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.49-54, 2021 Sustainable Development

2019

2019

Kişisel Hijyen

Parlak E., Ertuğrul M., Özkurt Z. (Editor)

in: Hijyen, Zülal Özkurt, Editor, Üniversite, Erzurum, pp.1-85, 2019 Creative Commons License

2019

2019

İş Yerlerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

TANRIVERDİ E. Ç., ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK E., ALBAYRAK A., Erdal T., et al.

in: İŞ HİJYENİ, ÖZKURT ZÜLAL, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.129-145, 2019

2017

2017

Kloramfenikol

ÖZKURT Z.

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.291-293, 2017

2017

2017

Kloramfenikol

ÖZKURT Z., ÇINAR TANRIVERDİ E.

in: Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları- Antibiyotikler Güncel durum, Ayşe Willke Topçu, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.71-74, 2017

2015

2015

Yüzeyel Mantar İnfeksiyonları

ÖZKURT Z.

in: Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, Leblebicioğlu H, Ulusoy S, Usluer G, Editor, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, 2015

2013

2013

Ortapedik Kardiyak ve Vasküler Protez Enfeksiyonları

Özkurt Z.

in: Hastane İnfeksiyonları, Mehmet Doğanay,Serhat Ünal,Yeşim Çetinkaya Şardan, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.1169-1230, 2013

2013

2013

Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömonilerin Önlenmesi

ÖZKURT Z.

in: Enfeksiyon Hastalıkları, Kurt H, Gündeş S, Geyik MF, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013

2009

2009

Melioidoz

ÖZKURT Z.

in: Zoonozlar, Doğanay M, Altıntaş N, Editor, Bilimsel Tıp, 2009

2009

2009

HHayvan Kaynaklı Gıdalarla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Entoksikasyonlar

ÖZKURT Z.

in: Zoonozlar, Doğanay M, Altıntaş N, Editor, Bilimsel Tıp, pp.1167-1188, 2009

2009

2009

Bartonelloz

ÖZKURT Z.

in: Zoonozlar, Doğanay M, Altıntaş N, Editor, Bilimsel Tıp, 2009

Activities in Scientific Journals

2007 - Continues

2007 - Continues

The Eurasian Journal of Medicine

Committee Member

2006 - Continues

2006 - Continues

The Eurasian Journal of Medicine (EAJM)

Committee Member

2000 - Continues

2000 - Continues

The Eurasian Journal of Medicine

Committee Member

2006 - 2015

2006 - 2015

International Journal of Biomedical Sciences

Committee Member

2006 - 2014

2006 - 2014

Turkis Journal of Medical Sciences

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Koruyucu Hekimlik Derneği (KOHEF)

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Dezenfeksiyon Sterilizasyon Derneği,Sustainable Development

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

ECCMID

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Türkiye EKMUD (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği)

Member of Science Committee

2000 - Continues

2000 - Continues

Hastane İnfeksiyonları Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

KLİMİK (KLinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları) Derneği

Member

1999 - Continues

1999 - Continues

Viral Hepatit DerneğiSustainable Development

Member

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

Technopark

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES

SCI Journal

December 2020

December 2020

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

SCI Journal

December 2020

December 2020

Anaerob Bakteriyolojiye Giriş

Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

July 2020

July 2020

Project Supported by Other Private Institutions

Türkiye EKMUD, Turkey

March 2020

March 2020

Association (NGO)

EKMUD, Turkey

January 2020

January 2020

Ministry of Health

TUSEB, Turkey

January 2019

January 2019

Association (NGO)

Türkiye EKMUD, Turkey

February 2017

February 2017

JMID

National Scientific Refreed Journal

November 2015

November 2015

The Eurasıan Journal of Medicine

SCI Journal

Scientific Consultations

2020 - Continues

2020 - Continues

Project Consultancy

EKMUD

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

2017 - Continues

2017 - Continues

Project Consultancy

TÜBİTAK

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

2016 - Continues

2016 - Continues

Project Consultancy

TÜBİTAK

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

2015 - Continues

2015 - Continues

Scientific Consultancy

TÜBİTAK

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

2006 - Continues

2006 - Continues

Scientific Consultancy

Sağlık Bakanlığı

Ataturk University, Turkey

2000 - Continues

2000 - Continues

Other

Atatürk Üniversitesi

Ataturk University, Turkey

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Consultancy

TUSEB

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Tasks In Event Organizations

Mart 2022

Mart 2022

Güçlü Kadınlar Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Erzurum, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

12. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Antalya, Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

ULUSLARARASI YARA KONGRESİ Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

ULUSLARARASI NÖROLOJİK ACİLLER KONGRESİ Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

4. ULUSLARARASI YARA BAKIM KONGRESİ Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Turkey

Ekim 2021

Ekim 2021

3. Fonksiyonel Tıp Kongresi Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Sakarya, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

9. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z.
Turkey

Şubat 2021

Şubat 2021

III. GÜNEY ANADOLU AŞI SEMPOZYUMU Sustainable Development

Scientific Congress

Özkurt Z., Akbulut A., Bakır M., Ersoy Y.
Erzurum, Turkey


Congress and Symposium Activities

03 November 2022 - 06 November 2022

03 November 2022 - 06 November 2022

Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

25 May 2022 - 29 May 2022

25 May 2022 - 29 May 2022

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

19 May 2022 - 22 May 2022

19 May 2022 - 22 May 2022

5. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2022)

Invited Speaker

Antalya-Turkey

12 April 2022 - 12 April 2022

12 April 2022 - 12 April 2022

Antioksidanlar

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

16 December 2021 - 19 December 2021

16 December 2021 - 19 December 2021

15. Ulusal, 3. Uluslararası Yara KongresiSustainable Development

Audience

Antalya-Turkey

09 December 2021 - 12 December 2021

09 December 2021 - 12 December 2021

12. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon KongresiSustainable Development

Invited Speaker

Antalya-Turkey

01 October 2021 - 03 October 2021

01 October 2021 - 03 October 2021

3. Fonksiyonel Tıp KongresiSustainable Development

Invited Speaker

Sakarya-Turkey

26 May 2021 - 30 May 2021

26 May 2021 - 30 May 2021

XXI. Türk Klİnİk Mİkrobİyolojİ ve İnfeksiyon HastalIklarI Kongresi (KLİMİK 2021)KLİMİK

Session Moderator

Antalya-Turkey

20 March 2021 - 21 April 2021

20 March 2021 - 21 April 2021

Mineral Zirvesi

Audience

İstanbul-Turkey

26 February 2021 - 27 February 2021

26 February 2021 - 27 February 2021

Güney Doğu Anadolu Aşı SempozyumuSustainable Development

Session Moderator

Erzurum-Turkey

24 November 2020 - 29 November 2020

24 November 2020 - 29 November 2020

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ

Session Moderator

Antalya-Turkey

16 October 2020 - 18 October 2020

16 October 2020 - 18 October 2020

Fonksiyonel Tıp Kongresi 2020

Audience

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu

Session Moderator

Antalya-Turkey

Invited Talks

December 2021

December 2021

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Conference

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Derneği-Turkey

October 2021

October 2021

Viral Hastalıklarda Tedavi ve Korunma

Conference

Fonksiyonel Tıp Platformu-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 678

h-index (WOS): 13

Jury Memberships

August-2020

August 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Atatürk Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Biruni Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2021 - Continues

2021 - Continues

Türkiye Ekmud Viral Kanamalı Ateşler Çalışma Gurubu Sustainable Development

https://www.ekmud.org.tr/calisma-grubu/5-viral-kanamali-atesler-calisma-grubu

Ataturk University, Turkey

2021 - Continues

2021 - Continues

Türkiye Ekmud Viral Kanamalı Ateşler Çalışma GurubuSustainable Development

www.ekmud.org

Ataturk University, Turkey

2015 - Continues

2015 - Continues

Kadın Sorunları Araştırma Merkezi

https://atauni.edu.tr/tr/personel/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-1/

Ataturk University, Turkey

2000 - Continues

2000 - Continues

Aşı Ve Antikor Geliştirme Koordinasyon MerkeziSustainable Development

atauni.edu.tr

Ataturk University, Turkey