Doç.Dr.

Hasan DOĞAN


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Biyografi

İstanbul’da 15.10.1976 tarihinde doğdum. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım.  Fakülteyi 2001 yılında bitirdim ve 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Erzurum ili Çat ilçesi Sağlık Ocağına Diş Hekimi olarak atandım.

2002 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programına başladım. 2007 yılında doktoramı tamamladım. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında bir yılı aşkın Uzman kadrosunda görev yaptıktan sonra, 2008 yılında aynı anabilim dalına Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak atandım. 2011 yılında anabilim dalı başkanlığına atandım ve halen görevime aynı üniversitede devam etmekteyim. 2016 yılında Tıbbi Genetik Doçenti ünvanını aldım. Yabancı dilim İngilizce olup, evli ve 2 çocuk sahibiyim.

Eğitim Bilgileri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HEMOLİTİK ANEMİLİ ÇOCUKLARDA GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ GENİNDEKİ MUTASYONLARIN MİKROARRAY SİSTEMİ İLE TESBİTİ

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Doçentlik

Yök

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji, Dahili Tıp Bilimleri, Tıbbi Genetik

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Tıbbi Biyoloji

Lisans

Lisans

Tıbbi Biyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Determınatıon of Immunoregulator Gene Expressıon Levels ın Behcet’s Patıents

BALKAN E. , DOĞAN H. , BİLEN H. , EYERCİ N., KELEŞ S. , ATEŞ O. , et al.

Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences, cilt.72, ss.1269-1275, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Association Between Human Hair Loss and the Expression Levels of Nucleolin, Nucleophosmin, and UBTF Genes

Tasdemir S., Eroz R., DOĞAN H. , Erdem H. B. , Sahin I. , Kara M., et al.

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, cilt.20, ss.197-202, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

A Comparative Investigation of the Analgesic Effects of Metamizole and Paracetamol in Rats

İnce İ. , Aksoy M. , Ahıskalıoğlu A. , Comez M., Dostbil A. , Çelik M. , et al.

JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, cilt.28, ss.173-180, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

The association between inherited thrombophilia and recurrent pregnancy loss in Turkish women

İSAOĞLU Ü., KUMTEPE Y. , DELİBAŞ İ. B. , YILMAZ M., ULUĞ P., DOĞAN H. , et al.

Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology, cilt.41, ss.177-181, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Acute promyelocytic leukemia, centre, experience, Turkey

Yildirim R. , Gundogdu M. , ÖZBİÇER A., KİKİ İ. , ERDEM F. , DOĞAN H.

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, cilt.48, ss.45-49, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Phototherapy causes a transient DNA damage in jaundiced newborns

KAHVECİ H., DOĞAN H. , KARAMAN A., Caner I. , Tastekin A., Ikbal M.

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.36, ss.88-92, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Investigation of ErbB-2 Overexpression on Patients with Gastric Cancer in Eastern Anatolia of Turkey

Emre H., TEKİN S. B. , DOĞAN H. , ÇAYIR K., BİLİCİ M. , ŞİPAL S. , et al.

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, ss.211-217, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Is there any relationship between decreased AgNOR protein synthesis and human hair loss?

Eroz R., Tasdemir S., DOĞAN H.

BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY, cilt.87, ss.494-498, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

The assessment of genotoxic effects in lymphocyte cultures of infants treated with chloral hydrate

İKBAL M., TAŞTEKİN A., Dogan H. , Pirim İ., ÖRS R.

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.564, ss.159-164, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Diagnosis of Human Leukocyte Antigen Class I and Class II Allel In Eastern Anatolia Region

BALKAN E. , YAŞAR E. , DOĞAN H.

Van Medıcal Journal, cilt.26, ss.162-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARIN YETMEZLİK ETYOLOJİLERİNE GÖRE 5 YILLIK SAĞKALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAŞAR E. , ANAPALI M., BALKAN E., DOĞAN H.

7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 April 2019, ss.15

2019

2019

BEHÇET HASTALIĞI ÖNTANILI VE TANILI HASTALARIN HLA-B51 VE HLA-B27 DAĞILIMLARI

ANAPALI M. , YAŞAR E. , BALKAN E. , DOĞAN H.

7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 April 2019, ss.21

2017

2017

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA REJEKSİYON DÜŞÜNÜLEN HASTALARDA PRA’ SERUM KREATININ VE BiYOPSi SONUÇLARI

BALKAN E. , YAŞAR E. , GÜNDOĞDU B. , ÇANKAYA E., AKSUNGUR N. , ÖZTÜRK G. , et al.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2017

2017

2017

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’xxnda PRA Negatif, Pozitif Hastaların Özellikleri

BALKAN E. , YAŞAR E. , DOĞAN H. , ÇANKAYA E.

6. ULUSAL TRANSPLANT İMMUNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2017

2017

2017

Böbrek Nakli Sonrasında Rejeksiyon düşünülen hastalarda PRA, Serum Kreatinin ve Biyopsi Sonuçları

BALKAN E., YAŞAR E. , GÜNDOĞDU B. , ÇANKAYA E. , AKSUNGUR N., ÖZTÜRK G. , et al.

6. ULUSAL TRANSPLANT İMMUNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2017

2017

2017

Bölgemizde böbrek bekleme listesindeki hastalarda immünolojik durum

DOĞAN H.

3. DOĞU ANADOLUORGAN NAKLİ GÜNLERİ, Erzurum, Türkiye, 24 - 25 March 2017

2016

2016

ACİL TIPTA GENETİK TEMELLİ KONJENTAL MALFORMASYONLU OLGULARA YAKLAŞIM

DOĞAN H. , BALKAN E. , YAŞAR E. , AKYÜZ G., EMET M.

12ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.226

2016

2016

Acil Tıpta Genetik Temelli Konjenital Malformasyonlu Olgulara Yaklaşım

DOĞAN H. , BALKAN E., YAŞAR E. , AKYÜZ G., EMET M.

12. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ - 3. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.226

2015

2015

Panel 3: Bölgedeki Kadavra Organ Dağıtımı Organizasyonu - İmmünoloji Organizasyonu

DOĞAN H.

2. DOĞU ANADOLUORGAN NAKLİ GÜNLERİ, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 April 2015

2014

2014

Böbrek nakli sonrası oral mukoza hücrelerindeki değişikliklerin incelenmesi sitomorfometrik çalışma

KELEŞ M., ÇAĞLAYAN F. , TOZOĞLU Ü., KARA A., ÇANKAYA E. , DOĞAN H. , et al.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Türkiye, 15 - 18 October 2014

2013

2013

Immunomodulatory gene expression in patients with Behcet disease and the effect of drugs used in treatment on expression level

Diyarbakır E., BİLEN H. , EYERCİ N., DOĞAN H. , KELEŞ S. , AKDENİZ N., et al.

22nd EADV Dermatovenereology in Changing Worl. P880 2 6 October 2013 İstanbul Turkey, 2 - 06 October 2013

2012

2012

Behçet Tanılı Hsatalarda İmmunomodülatör Gen Ekspresyonu ve Tadavide Kullanılan İlaçların Ekspressiyon Düzeyine Etkisi

Diyarbakır E., EYERCİ N., DOĞAN H. , KELEŞ S. , BİLEN H. , AKDENİZ N., et al.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 19-23. Aralık 2012 Immunogenetik p 146 Poster No 0042, Bursa, Türkiye, 19 - 23 December 2012, ss.146

2012

2012

Determinations of MEFV Gene Mutations Prevalence in The Familial Meditarian Fever (FMF) at the Region of East Anatoli

TAŞPINAR N. , DOĞAN H. , Şahin Z., BALKAN E., Topçu A., Pirim İ.

4th International Congress on Cell Membranes and oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 June 2012, cilt.4, no.1, ss.88

2012

2012

Determinations of MEFV Gene Mutations Prevalence in The Familial Meditarian Fever (FMF) at the Region of East Anatoli

TAŞPINAR N. , DOĞAN H. , Şahin Z., BALKAN E., Topçu A., Pirim İ.

4th International Congress on Cell Membranes and oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 June 2012, cilt.4, no.1, ss.88

2012

2012

DETERMİNATİONS OF MEFV GENE MUTATİONS PREVELANCE İN THE FAMİLİAL MEDİTERRANEAN FEVER AT THE REGİON OF EAST ANOTOLİA

TAŞPNAR N., DOĞAN H. , ÖNCEL G. Z. , BALKAN E. , TOPÇU A., PİRİM İ.

4_ıh lnternational Congress on Celi Membranes and Oxidative Stress: ı Volume 4, Number 1, 26 - 29 June 2012Focus on Calcium Signaling and, Isparta, Türkiye, 26 - 29 June 2012, cilt.4, ss.88

2011

2011

MEFV GENİNİN EXON 2 BÖLGESİNDEKİ ARG202 GLU POLİMORFİZMİNİN BÖLGEMİZDEKİ SIKLIĞI VE EXON 10 DAKİ MUTASYONLAR İLE İLİŞKİSİ

TOPÇU A., BALKAN E. , EYERCİ N., DOĞAN H. , PİRİM İ.

XII Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi SN 218 27 30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, cilt.31, ss.218

2007

2007

Genotoxicity of carbon monoxide in patients with acute carbon monoxide intoxication

Tarik Z. O. , Dogan H. , Mustafa U.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 July 2007, cilt.15, ss.145

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Recent Researches in Health Sciences

KAPAKİN S., KIZILTUNÇ A. , DOĞAN H. , TANYELİ A. , SELLİ J. , USLU H.

PRE-CLINICAL APPLICATIONS IN MEDICINE (CHAPTER 6), Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Özdemir, Bilal Ak, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.59-79, 2018

2018

2018

Recent Researches in Health Sciences

KAPAKİN S. , KIZILTUNÇ A. , DOĞAN H. , TANYELİ A. , SELLİ J. , USLU H.

Pre-clinical Applications in Medicine, Nelya Lukpanovna Shapekova,Levent Özdemir,Bilal Ak,Vesile Şenol,Hicran Yıldız, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.59-79, 2018

2018

2018

Resent Reserches in health Sciences

KAPAKIN S., KIZILTUNÇ A. , DOĞAN H. , TANYELİ A. , SELLİ J. , USLU H.

Pre-Clinical Aplications in Medicine, , Editör, Cambridge Scholars, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

European Federation of Immunogentics (EFI), 2011.

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Tıbbi Genetik Derneği (TGD), 2010.

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği (TBGD), 2007.

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Transplant İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED), 2006.

ÜyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 6

Duyurular & Dokümanlar

Prenatal Tanı - Ebelik
Ders Notu
18.03.2019
Ekstracellüler Matriks
Ders Notu
18.03.2019
Hücresel Bağlantılar
Ders Notu
18.03.2019
Hücre İskeleti
Ders Notu
18.03.2019
Hücre Sinyal İletimi
Ders Notu
18.03.2019
Hücre Membranı
Ders Notu
18.03.2019
Hücre
Ders Notu
18.03.2019
HLA - Transplant immunulojisi
Ders Notu
18.03.2019
Moleküler Tanı yöntemleri-2
Ders Notu
18.03.2019
Moleküler Tanı yöntemleri-1
Ders Notu
18.03.2019
Mitoz-mayoz, Hücre siklusu
Ders Notu
18.03.2019
Biyomoleküller
Ders Notu
18.03.2019