Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Grupla Psikololojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Danışma Öz Yeterliğine Etkisi

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.205

THE MEDIATING ROLE OF SELF-REGULATIONBETWEEN FEAR OF COVID-19 AND PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT AND THE NEEDFOR PSYCHOLOGICAL HELP

V. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, İstanbul, Turkey, 16 October 2021, pp.72-73 Sustainable Development

Covid-19 Korkusu ile Psikolojik Uyumsuzluk ve Psikolojik Yardım İhtiyacı Arasında Öz Düzenlemenin Aracı Rolü

V. International COVID-19 and Current Issues Congress, Turkey, 16 October 2021, pp.72-73

Examining The Resilience Of Secondary School Children Peer Bully And Victims

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.889-890 Sustainable Development

Investigating The Predictive Effects Of Gender Perceptions And Cognitive Distortions On Social Anxiety

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.632-633 Sustainable Development

An Analysis Of The Relation Between The Cognitive Flexibility And Mindfulness Of The University Students With Self-Regulation

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3949-3951 Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin Biliş Üstü Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.1

Sosyal Kaygıda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması Bir Vaka Sunumu

VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.115-119

An Analysis of the Relation between Need for Psychological Help and Psychological Symptoms

ICCSP 2016: 18th International Conference on Cognitive Science and Psychology, Amsterdam, Netherlands, 12 - 13 May 2016, vol.5, pp.854

Okul Tükenmişliği İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Investigating the subjective factors related to the need for psychological help of the college students

ICEPMIT 2015 : 17th International Conference on Education, Pedagogy, Management, Innovation and Technology, Barcelona, Spain, 17 - 18 August 2015, vol.2, no.8

Adaptation of the Self-Regulation Scale Short Form to Turkish Culture: A Validity and Reliability Study

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.537 Sustainable Development

Development of the Psychological Help Need Scale: Reliability and Validity study

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.538 Sustainable Development

Rehberlik ve psiklojik danışmanlık alanındaki araştırma eğilimleri Bir içerik analizi

21. Ulusal Eğitim Bİlimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.376

Self-Esteem Development Program Effect on Self-Esteem of Primary 7th Grade Students

Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 May 2012, pp.180-189

The Effect of Mandala Activities in Decreasing The Test Anxiety in University Students

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.51

Books & Book Chapters

Kişilik

in: Güncel Bakış Açısıyla Psikolojiye Giriş, İsmail Seçer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.251-266, 2023

Öğrenme

in: Güncel Bakış Açısıyla Psikolojiye Giriş, İsmail Seçer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.191-204, 2023

Zekâ

in: Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, Doç. Dr. Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, pp.115-133, 2022 Creative Commons License

Kişiliğin Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, Doç. Dr. Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.252-279, 2022 Creative Commons License

Zekâ

in: Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.115-133, 2022

Zekânın Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.134-156, 2022

Zekânın Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Ölçeme ve Değerlendirme, Doç. Dr. Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.134-156, 2022 Creative Commons License

Kişiliğin Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, Ceyhun Ozan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.252-279, 2022

Bitişiklik Kuramları

in: Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar, Seçer, İsmail; Ulaş, Sümeyye, Editor, Vizetek, Ankara, pp.81-102, 2020

Duygusal Gelişim

in: Gelişim Psikolojisi, İsmail Seçer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.115-139, 2019

Politik Psikoloji

in: Çağdaş Psikolojik Akımları, Kerim Edinsel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.205-230, 2019

Cinsel Gelişim

in: Gelişim Psikolojisi, İsmail Seçer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.203-225, 2019

Afetlerde Psikososyal Müdahaleler

in: Acil Durum ve Afet Psikolojisi, Dilekmen, Mücahit; Gençdoğan, Başaran, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2016

Afet Psikolojisi ve Temel Kavramlar

in: Acil Durum ve Afet Psikolojisi, Dilekmen, Mücahit; Gençdoğan, Başaran, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2016

Psikolojik Baş Etme Becerileri

in: Acil Durum ve Afet Psikolojisi, Dilekmen, Mücahit; Gençdoğan, Başaran, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2016

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BAŞARAN GENÇDOĞAN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2015

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMLARI 2

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BAŞARAN GENÇDOĞAN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2015

Metrics

Publication

60

Citiation (TrDizin)

33

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals