Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ulexite modulates the neurotoxicological outcomes of acetylferrocene exposed rainbow trout

ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS, vol.63, no.4, pp.1-8, 2022 (Journal Indexed in SCI)

Investigation of the Oxidative Stress Response of a Green Synthesis Nanoparticle (RP-Ag/ACNPs) in Zebrafish

Biological Trace Element Research, vol.200, no.6, pp.2897-2907, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Magnetic nanoparticles-induced neurotoxicity and oxidative stress in brain of rainbow trout: Mitigation by ulexite through modulation of antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities

THE SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENTIFIC RESEARCH INTO THE ENVIRONMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH MAN, vol.838, pp.1-12, 2022 (Journal Indexed in SCI)

Borax exerts protective effect against ferrocene-induced neurotoxicity in Oncorhynchus mykiss

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, vol.72, pp.1-7, 2022 (Journal Indexed in SCI)

Microplastics in Tissues (Brain, Gill, Muscle and Gastrointestinal) of Mullus barbatus and Alosa immaculata

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.81, no.3, pp.460-469, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Teratogenic and Neurotoxic Effects of n-Butanol on Zebrafish Development

JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH, vol.33, no.2, pp.94-106, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hematological and Hepatic Effects of Ulexite in Zebrafish

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.80, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oxidative and DNA Damage Potential of Colemanite on Zebrafish: Brain, Liver and Blood

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.20, pp.593-602, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The protective effect exerted by dietary borax on toxicity metabolism in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) tissues

Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology, vol.216, pp.82-92, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Toxicity of 10W-40 Motor Oil on Zebrafish Early Life Stages

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.16, no.3, pp.597-604, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Humic Acid on Liver and Kidney Toxicity Induced by Cadmium in Brown Trout (Salmo trutta fario, L)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, no.4, pp.621-627, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Carboxin on Glutathione-S-Transferase Enzyme Activite in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, no.15, pp.2716-2720, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Alterations in the Hematological Parameters of Brown Trout Salmo trutta fario, Exposed to Cobalt Chloride

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.16, pp.2167-2170, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

Alterations in hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to DDVP

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.60, no.1, pp.9-12, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Screening cage culture fish species in Turkey for some organic chlorinated pesticide and polychlorinated biphenyl residues.

Israeli Journal Of Aquaculture-Bamidgeh, vol.60, no.4, pp.253-260, 2008 (Journal Indexed in SCI)

The Effects of a Disinfectant (Malachite Green) on Blood Biochemistry of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, vol.2, no.1, pp.82-85, 2007 (Journal Indexed in AHCI)

Some growth characteristics of the brown trout Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) in Tekederesi (Erzurum)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.6, pp.981-989, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Alterations in hematological parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss exposed to mancozeb

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, vol.27, pp.1213-1217, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of different breeding systems (cage and pond) on blood biochemistry of rainbow trout.

Journal Of Animal And Veterinary Advances, vol.5, pp.286-288, 2003 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Aras Nehri’nden (Erzurum) Örneklenen Tatlı Su Midyesinde (Unio crassus) Deneysel Ortamda Kurşun II Asetat Birikim Düzeylerinin Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.52, no.3, pp.344-350, 2021 (National Refreed University Journal)

Akuatik Toksikolojide Oksidatif Stres

Toksikoloji Bülteni, vol.3, no.52, pp.4-5, 2021 (Other Refereed National Journals)

Responses of Antioxidant in Rainbow Trout Exposed to Temephos

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.1156-1163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Biopesticide on the AntioxidantEnzyme Activities of Lemna minor

Oceanography Fisheries Open Access Journal (OFOAJ), vol.9, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Environmental Concerns in Trout Breeding

Oceanography Fisheries Open access Journal, vol.9, pp.1-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Packaging Techniques on the TroutFillet’s Fatty Acid Profiles

Asian Journal of Research and Review in Agriculture, vol.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

In vitro effects of some metal ions on glutathione reductase in the gills and liver of Capoeta trutta

Regulatory Mechanisms in Biosystems, vol.1, no.8, pp.8-16, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Effects of Glyposate on Starch Accumulation, Chlorophyll and Enzyme Activity of Duckweed (Lemna minor L.)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Iron Chloride/Zeolite on GSI of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)’ s kidney tissue

European Journal of Sustainable Development Research, vol.1, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New Food Supplement: Çaşır (PrangosFerulacea)

International Journal of Advanced Information Science and Technology (IJAIST), vol.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of addition of white worm (Enchytraeus albidus Henle, 1837) to diets on quality of brown trout (Salmo trutta fario).

Current Trends in Natural Sciences, vol.6, no.12, pp.287-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of humic acid on the brain tissue of brown trout treated with cadmium

International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, vol.1, no.5, pp.18-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Flavobacterium psychrophilum’a Karşı Formalinle Öldürülmüş Bir Aşının Etkisi.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.215-218, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Application of some Biodiversity Indices in the Tortum Stream Erzurum Turkey

International Journal Of Physical Sciences, vol.8, pp.2069-2076, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karboksinin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Effects of Anesthetic Substances on Some Antioxidan Enzyme Activities of Trouts

Journal of FisheriesSciences.com, vol.7, no.2, pp.152-160, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Sage Supplementation Feeds on Some Growth Parameters of Brown Trout

Journal of International Scientific Publications, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karboksinin gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) gulutatyon redüktaz enzim aktivitesi üzerine etkisi.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.71-74, 2013 (Other Refereed National Journals)

Balıkların Bağışıklık Sistemi Üzerine Çevresel Toksikantların Etkileri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.6, pp.124-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

The application of some biodiversity indices in the Tortum Stream Turkey

International Journal of Physical Science, vol.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Isınmanın Balıkçılığa Etkisi

Hasad Hayvancılık, vol.28, pp.1-7, 2012 (Other Refereed National Journals)

Pulur Çayı Erzurum Epilitik ve Epifitik Diyatomeleri

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.1-8, 2012 (Other Refereed National Journals)

Erzurum ilinde su ürünleri üretim durumu, sorunlar ve çözüm önerileri.

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Erzurum Tarım Raporu, pp.113-120, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde yaygın yetiştiriciliği yapılan balık türlerinin biyolojisi

Hasad Hayvancılık Dergisi, vol.27, pp.60-63, 2012 (Other Refereed National Journals)

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Bakterilerin Kullanımı

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.5, pp.1-7, 2012 (Other Refereed National Journals)

Effects of Carboxin on Superoxide Dismutase Enzyme Activite in Rainbow Trout Oncorhynus Mykiss

BIBAD - Research Journal of Biological Sciences, vol.1, no.2, pp.1-8, 2012 (Other Refereed National Journals)

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Peyzaj.

Hasad Hayvancılık, vol.28, pp.60-62, 2012 (Other Refereed National Journals)

Su ürünleri ve Sağlık Etkileşimi

Hasad Hayvancılık, vol.27, pp.1-7, 2011 (Other Refereed National Journals)

Saponinin Gökkuşağı Alabalığında Canlı Ağırlık Artışı, Hepatosomatik İndeks ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.53-64, 2011 (Other Refereed National Journals)

Baraj Göllerinde Toksik Mavi Yeşil Algler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, pp.65-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Keşfedilmeyi bekleyen hazine; Su Ürünleri,

Erzurum Life, vol.1, no.3, pp.31-34, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Saponin’ in gökkuşağı alabalığı (O. mykiss)’ nda canlı ağırlık artışı, hepatosomatik indeks ve bazı antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.31, no.1, pp.53-64, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye’ de su ürünlerine genel bakış.

Hasad Hayvancılık, vol.317, pp.46-50, 2011 (Other Refereed National Journals)

Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik ve prebiyotik kullanımı

100. Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.1, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yumuşakçalarda Molluska yapılan ağır metal çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., vol.1, 2010 (Other Refereed National Journals)

Balık Eti Tüketimi ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

Hasad Hayvancılık, no.280, pp.1-5, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Histopathological Effects of Copper Sulphate on Rainbow Trout Liver Oncorhynchus mykiss

Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol.3, pp.291-297, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balıklarda Toksikopatolojik Lezyonlar II

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.40, pp.255-261, 2008 (Other Refereed National Journals)

Balıklarda Toksikopatolojik Lezyonlar I.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.255-261, 2008 (National Refreed University Journal)

İç su balıkları yetiştiriciliğinde döl alımı ve kuluçka bakımı

Hasad, vol.277, pp.56-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

The histopathological effects of copper sulphate on rainbow trout liver Oncorhynchus mykiss

Journal Of Fisheries And Aquatic Science, vol.3, no.1, pp.291-297, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su kirliliğinin balıklarda büyüme üzerine etkileri.

Hasad Hayvancılık, vol.279, pp.62-65, 2008 (Other Refereed National Journals)

Farklı Tip Havuzların Yavru Alabalık Yetiştiriciliğinde Karlılık Üzerine Etkisinin Ekonomik Analizi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.22, no.1, pp.1-4, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Akuatik toksikolojide stres proteinleri

Türk Sucul Yaşam Dergisi, vol.3, no.5, pp.545-552, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yaygın kullanılan pestisitlerin sucul canlılara olumsuz etkileri

Aqualife of Turkey, vol.18, pp.60-65, 2007 (National Non-Refereed Journal)

New York’ ta bir araştırma merkezi.

Aqualfe of Turkey, vol.13, pp.22-23, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Farklı Tip Havuzların Yavru Alabalık Yetiştiriciliğinde Kârlılık Üzerine Etkisinin Ekonomik Analizi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1-4, 2007 (Other Refereed National Journals)

Su ürünlerinde konserve teknolojisi,

Aqualife of Turkey, vol.11, pp.20-22, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Gökkuşağı alabalığı (O. mykiss) filetolarında sıcak tütsüleme sonrası kimyasal kompozisyon değişimleri.

Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.465-466, 2006 (National Refreed University Journal)

Balıklarda Stres

Aqua Life of Türkiye, vol.8, pp.22-24, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Su Ürünlerinde Konserve Teknolojisi

Aqualife of Turkey, vol.1, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Balık ölümleri görüldüğünde yapılması gerekenler

Aqualife of Turkey, vol.8, pp.22-23, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Su Ürünlerinde Listeria monocytogenes

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.78-83, 2004 (National Refreed University Journal)

Su Ürünlerinde Listeria monocytogenes

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.78-83, 2004 (National Refreed University Journal)

Su ürünleri yetiştiriciliğinde malahit yeşili.

Aqua Life of Türkiye, vol.1, pp.43-45, 2004 (National Non-Refereed Journal)

The effects of cypermethrin (a synthetic pyrethroid) on GOT, GPT and LDH activities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.19, no.1, pp.37-40, 2004 (National Refreed University Journal)

Su ürünlerinde Listeria monocytogenes.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.78-83, 2004 (Other Refereed National Journals)

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan göl ve havuzlarda ortaya çıkan yabancı otlarla biyolojik mücadelede kullanılan böcek türleri.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.19, no.1, pp.72-77, 2004 (National Refreed University Journal)

The comparison of serum total cholesterol and cholesterol types of three different farms’ rainbow trout (O. mykiss).

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.41-48, 2004 (National Refreed University Journal)

Investigation of some water quality properties of Atatürk Puddle in terms of fish culture

YY. ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2003 (Other Refereed National Journals)

The effects of liver feed on haematocrit and haemoglobin levels of rainbow trout Oncorhynchus mykiss

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, pp.229-232, 2003 (National Refreed University Journal)

The toxicological studies in salmonidae

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, pp.105-110, 2003 (National Refreed University Journal)

Evaluation of Transparency Temperature Dissolved Oxygen Content And pH Level Of Erzurum Porsuk Puddle Water In Terms Of Fish Culture

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.151-155, 2003 (National Refreed University Journal)

Bazı balıklarda hematolojik parametre standartları.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.18, no.2, pp.86-92, 2003 (National Refreed University Journal)

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and ph level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.151-155, 2003 (Other Refereed National Journals)

Farklı Yemlerle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Hematokrit ve Hemoglobin Miktarı Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.229-232, 2003 (National Refreed University Journal)

Pasinler Demirdöven Baraj Gölü (Erzurum) Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus) Populasyonunun Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.213-216, 2002 (National Refreed University Journal)

Tuzla Çayında (Tercan-Erzincan) Yaşayan Capoeta capoeta umbla’nın Bazı Hematolojik Parametreleri (MCH ve MCHC) Üzerine Kentsel Atıkların Etkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.17, no.3, pp.6-10, 2002 (National Refreed University Journal)

Tuzla Çayında Yaşayan C. capoeta’ nın Hemoglobin Seviyesi, Eritrosit ve Toplam Lökosit Sayıları Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.297-300, 2002 (National Refreed University Journal)

A research on the determination of physical and chemical properties of Tuzla stream and its evaluation for fish culture.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.39-44, 2002 (Other Refereed National Journals)

Demirdöven Baraj Gölü (Erzurum) Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus) Populasyonu Hematolojik Parametrelerinin Belirlenmesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.17, no.2, pp.34-38, 2002 (National Refreed University Journal)

Pestisitlerin Cyprinidae lere toksik etkileri

SU URUNLERI DERGISI, vol.18, pp.555-563, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF BIOFILM COATINGS ON SHELF LIFE OF FISHERY PRODUCTS

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, Ganca, Azerbaijan, 4 - 06 June 2022, pp.1-8

HEMATOLOGICAL INDEX OF CYPRINUS CARPIO POPULATION IN KARASU (ERZURUM)

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, Ganca, Azerbaijan, 6 - 08 June 2022, pp.1-8

ERZURUM İLİ KÖPRÜKÖY VE PASİNLER İLÇESİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Multidisipliner Bilimsel çalışmalar ve Küresel Uygulamaları" Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.1-6

ERZURUM KÖPRÜKÖY İLÇESİ 15-19 YAŞ ARALIĞI SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ TERCİHLERİ

Multidisipliner Bilimsel çalışmalar ve Küresel Uygulamaları" Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.1-6

ARAS NEHRİ (ERZURUM) TATLI SU MİDYESİ (Unio crassus)’NİN BİYOLOJİSİ VE BESİN İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTA DOĞU 7. ULUSLARARASI MODERN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bayrut, Lebanon, 3 - 04 March 2022, pp.1-5

Akuatik Toksikolojide Adaptif Yanıt: Hormesis

ORTA DOĞU 7. ULUSLARARASI MODERN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bayrut, Lebanon, 3 - 04 March 2022, pp.1-2

Researches on the microplastic presence in fish tissues in Turkey

International scientific and technical conference, Baku, Azerbaijan, 25 - 26 November 2021, pp.1-2

Aquatik toksikoloji güncesi

İEUTOX 2021, İzmir, Turkey, 4 - 09 November 2021, pp.1-2

Su kaynaklarında yorgunluk

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-5

Evaluation of growth parameters of rainbow trout (O. mykiss) fed with boron additive feed.

2. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences-ICOFAAS 2019, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019, pp.1-2

Evaluation of growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with boron additive feed.

2. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences-ICOFAAS 2019, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019

The effects of copper sulphate pentahydrate on the enzyme activities of rainbow trout liver’s

2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Elazığ, Turkey, 3 - 05 September 2019, pp.1-5

Alfa Sipermetrinin Gökkuşağı Alabalığı Karaciğer Dokusunda Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) , Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.1-2

Sardalya (Sardina pilchardus) Marinatlarinin Olgunlaşma ve Olgunlaşma Sonrasi Protein Denaturasyonun Belirlenmesi.

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.1-2

DEFENSE SYSTEMS OF FISH

II. International Creation Congress on the Ligth of Sciences, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.100-15

Alfa Sipermetrinin Gökkuşağı Alabalığı Solungaç Dokusunda Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

The effect of pesticides on embryonic development of zebrafish larvae

3rd NATIONAL / 1st INTERNATIONAL WORKSHOPON GAMETE BIOLOGY IN AQUACULTURE, Hatay, Turkey, 19 September 2018 - 21 September 2019

Effect of dietary bentonite on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) histopathology.

II. International Fisheries Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.32-33

The effects of bentonite and copper application on water quality criteria of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.474-477

The investigation on the critical swimming speed and hematology parameters of the different doses of dibrom on Oncorhynchus mykiss.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.526

Is reproductive on rainbow trout in naturel environment possible?

ınternational symposium on limnology and freshwater fisheries, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2017

Effects of Different Heat Shocks Applications on Enzyme Activity (PON, MDA and HDL) of Young and Mature Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)

LIMNOFISH - 2017 International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.15

Su Ürünleri Hematolojisinde Otomasyon

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 September 2017

Kahverengi alabalık hematoloji parametreleri üzerine anyonik yüzey aktif maddelerim etkileri.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.121

Effects different thermal shocks applications on survival and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.1792) eggs.

2ⁿᵈ International Science Symposium “Science Festival”, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.169

Bayburt İİl’nin İç su Balıklarının Genel Durumu

Bayburt İli’nin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik çalıştayı, Bayburt, Turkey, 10 - 11 August 2017

Erzincan İli ’nin iç su balıklarının genel durumu

Erzincan İli’xxnin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik çalıştayı, Erzincan, Turkey, 7 - 08 August 2017

Effect of Deltamethrin Exposure in Rainbow Trout Blood

Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1-2

Determination of oil profile of rainbow trout fillets with different storage conditions.

ICANAS 2nd International Conference on Advences in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.233

Suyu Tanı(mı)yoruz

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017

IMIDACLOPRID CAUSES ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITION IN RAINBOW TROUT BRAIN

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Investigation of Effects of Alfa-Cypermethrin on HaemotoxicParameters in the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Investigation of feeding with different vegetable oils on growth parameters of brown trout.

FABA 2016 International symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.70

A PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN AN ICE COVERED LAKE ERZURUM

International Semposium on Fisheries and Aqatic Science (FABA 2016), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Oxidative Stress Parameters in Rainbow Trout Muscles and Spleen Tissues After Exposed to Nikel

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Investigation of chronic effects of alfa cypermethrin on haemotoxic parameters in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) 2016, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Effects of chlorpyrifos toxicity ın rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) blood.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.10

Fish Manure Improved Some Soil Physical and Chemical Properties

5th EUROSOIL International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 21 October 2016

Toxic effects of temephos on rainbow trout.

Hydromedit 2016 Proceedings of the 2nd International Congress on Applied Ichthyology Aquatic Environment, Messolonghi, Greece, 10 - 12 October 2016, pp.44-47

Effect of Nitrogen and Fish Manure Fertilization on Growth and Chemical Composition of Lettuce

International Conference on Advances in Naturel and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016 Sustainable Development identifier identifier

Effects of Iron Chloride/Zeolite on G6PD of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)'s Liver Tissue

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 Sustainable Development identifier identifier

Protection of Unio crassus in the Red List located Aras River Erzurum

2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015

Effect of Fish Manure and Nitrogen Fertilization on Growth and Yield of Radish Raphanus sativus

ICENS-International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015

The synergetic effects of pesticides on swimming performance of rainbow trout Oncorhynchus mykiss

1. International Conferecence on Engineering and Natural Science, 15 - 19 May 2015

Effects of sodium bicarbonate on hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.270

Tortum Gölü’nün Bazı Limnoekolojik Özellikleri

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 August 2014

Ülkemizdeki Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 31 May - 02 June 2014

Kadmiyum uygulanmış kahverengi alabalıkların beyin dokularında histopatolojik değişikliklerin incelenmesi.

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.122-123

ÜLKEMİZDE AKUATİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Aquatic toxicology studies in Turkey

Faba 2013 fisheries and aquatic science, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013

Kahverengi alabalıklarda kadmiyumun subletal dozlarının (Salmo trutta fario Linneaus, 1792) bazı enzim aktiviteleri üzerine etkileri.

FABA 2013 Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.10

The Effect Of Imidacloprid On The Blood Protein Biochemistry Of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss

The First International Fisheries Synposium In Northern Cyprus, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2013, pp.108

Torum Çayı’nın Ön Limnolojik Etüdü

Fisheries and Aquatic Sciences Semposium (FABA 2012), Turkey, 21 - 24 November 2012

the effect of imidacloprid on blood electrolytes of rainbow trout

8. uluslararası katılımlı Türk toksikoloji derneği kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012

The Effect of Imidacloprid on Blood Electrolyts of Rainbow Trout

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 15 - 18 November 2012

Akuakültürde Zeolit Kullanımı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 November 2012

The Effect Of Imidacloprid On Blood Electrolytes Of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss

The Effect Of Imidacloprid On Blood Electrolytes Of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012, pp.56

PSST 41: Kurşunun gökkuşağı alabalığında kan elektrolitleri üzerine etkilerinin araştırılması.

FABA 2012 Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 October 2012, pp.45

PSST 36: Kurşunun gökkuşağı alabalığında kan protein biyokimyası üzerine etkilerinin araştırılması.

FABA 2012 Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 October 2012, pp.40

The effect of ımidacloprid on blood electrolytes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

8ͭ ͪ Turkish Society of Toxicology Congress With International Participation, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2012, pp.56

Effects of carboxin on glutathione peroxidase enzyme activite ın rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

AQUA 2012 Global Aquaculture Securing our Future, Prag, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.77

Karboksinin gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) glutatyon redüktaz enzim aktivitesi üzerine etkisi.

1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sakarya, Turkey, 14 - 16 May 2012, pp.14

Akuatik Toksikoloji Çalışmalarında Araştırmacı ve Çevre Sağlığı

1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 07 April 2012

Su Ürünleri Kaynaklı Zehirlenmeler ve Semptomları

Uluslararası Gıda Tarım ve Gastronomi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 February 2012

Effects of carboxin on katalaz enzyme activite in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2011, pp.187

effects of cadmium sub-lethal toxicity in brown trout

10. ulusal ekoloji ve çevre kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Jeotermal Enerji

FABA 2011 Sempozyumu, Samsun, Turkey, 7 - 09 September 2011

Rize Hidroelektrik Santralleri (HES) ve su kaynaklarına etkileri

Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 9 - 11 June 2011

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Atık Yönetimi

1. Uluslararası Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27 - 29 April 2011

Pestisitlerin balıklar üzerine olan genotoksik etkileri.

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.96

Ağır metallerin balıkların antioksidan enzimleri üzerine etkileri

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010

Doğal ve Sentetik Anestezik Maddelerin Balıklar Üzerindeki Etkileri

1.Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010

Kıyısal kirlenmenin balıklar üzerine etkileri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010

Kobalt klorit’in Salmo trutta fario kan biyokimyası üzerine etkileri.

IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009, pp.271

Küresel Isınmanın Kültür Balıkçılığına Etkisi

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009

Su Kirliliğinin balıkların üreme biyolojisi üzerine etkileri

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2009

Deterjan kirliliğinin gökkuşağı alabalığı üzerine etkileri

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009

Su kirliliğinin balık üremesine etkileri

Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri bilimsel ve kültürel platformu, Erzincan, Turkey, 31 May - 01 June 2008

Su ürünlerinde tütsüleme teknikleri

Gap IV. Tarım kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2005

Kültür balıkçılığı mekanizasyon sistemlerinde son gelişmeler

Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 02 June 2000

Books & Book Chapters

NANOPARTİKÜLLERİN SUCUL ORGANİZMALAR ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ

in: DOĞAL KAYNAKLARIN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜ, PROF. DR. TAHİR POLAT DOÇ. DR. MUSTAFA OKANT, Editor, iksad, Ankara, pp.51-113, 2021

su ürünleri yetiştiriciliğinde çevre yönetimi

in: Balık üreticisi el kitabı, kenan güllü, Editor, YYÜ ziraat, Van, pp.215-223, 2007

Balık Yetiştiriciliğinde Su Kirliliğine Giriş

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2001 Creative Commons License

Expert Reports

Mahkeme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, pp.5, Malatya, 2020

Yedigöller bölgesi göllerinin rehabilitasyonu

Tortum Kaymakamlığı, pp.4, Erzurum, 2019

Other Publications