Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akuatik Toksikolojide Oksidatif Stres

Toksikoloji Bülteni , vol.3, no.52, pp.4-5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Keşfedilmeyi bekleyen hazine; Su Ürünleri,

Erzurum Life , vol.1, no.3, pp.31-34, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

New York’ ta bir araştırma merkezi.

Aqualfe of Turkey , vol.13, pp.22-23, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Balıklarda Stres

Aqua Life of Türkiye , vol.8, pp.22-24, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Su ürünlerinde konserve teknolojisi,

Aqualife of Turkey , vol.11, pp.20-22, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AQUACULTURE AND FISHERIES: EXPLORING SUSTAINABLE COLLABORATION BETWEEN BANGLADESH AND TURKEY

ASES II. INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE, Balıkesir, Turkey, 15 - 17 March 2024, pp.1-12

DETERMINING THE SEAFOOD CONSUMPTION HABITS IN THE ARTVIN PROVINCE

ASES II. INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE, Balıkesir, Turkey, 15 - 17 March 2024, pp.12-18

BALIKLARDA MİKROPLASTİK TESPİTİ

I. Bilsel Uluslararası Harput Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 25 - 26 November 2023, pp.6-10

SUCUL YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ BİR TEHDİT: MİKROPLASTİKLER

I. Bilsel Uluslararası Harput Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 25 - 26 November 2023, pp.1-6

Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Filetosundan Kroket Yapımı ve Duyusal Kaliteye Etkisi

1. BİLSEL INTERNATIONAL AHLAT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, Bitlis, Turkey, 15 - 16 August 2023, pp.5-9

Gıdalarda Nanoteknolojik ve Antimikrobiyal Ambalajlama Üzerine Bir İnceleme

1. BİLSEL INTERNATIONAL AHLAT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, Bitlis, Turkey, 15 - 16 August 2023, pp.1-5

CURRENT AND ADVANCED TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE TO SUPPORT ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

International congress on scientific research, Ankara, Turkey, 10 - 12 April 2023, pp.151-160 Sustainable Development

BIOCONVERSION AND BIO-REFINERY APPROACHES IN THE EVALUATION OF AQUACULTURE PROCESSING WASTES

International Congress on scientific research, Ankara, Turkey, 10 - 12 April 2023, pp.160-167

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE PAZARLANMASINA COVİD 19 ETKİLERİ

2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 21 December 2022 Sustainable Development

New trends in aquatic toxicology

7th (1st International) Scientific Conference College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq, 5 - 07 October 2022, pp.1-34

EFFECT OF BIOFILM COATINGS ON SHELF LIFE OF FISHERY PRODUCTS

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, Ganca, Azerbaijan, 4 - 06 June 2022, pp.1-8

HEMATOLOGICAL INDEX OF CYPRINUS CARPIO POPULATION IN KARASU (ERZURUM)

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, Ganca, Azerbaijan, 6 - 08 June 2022, pp.1-8

ERZURUM İLİ KÖPRÜKÖY VE PASİNLER İLÇESİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Multidisipliner Bilimsel çalışmalar ve Küresel Uygulamaları" Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.1-6

THE SEAFOOD CONSUMPTION PREFERENCES OF 15-19 AGE RANGE IN KÖPRÜKÖY (ERZURUM)

INTERNATIONALCONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OFMULTIDISCIPLINARYSCIENTIFIC STUDIES, Girne, Cyprus (Kktc), 06 March 2022

Akuatik Toksikolojide Adaptif Yanıt: Hormesis

ORTA DOĞU 7. ULUSLARARASI MODERN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bayrut, Lebanon, 3 - 04 March 2022, pp.1-2

ARAS NEHRİ (ERZURUM) TATLI SU MİDYESİ (Unio crassus)’NİN BİYOLOJİSİ VE BESİN İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTA DOĞU 7. ULUSLARARASI MODERN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bayrut, Lebanon, 3 - 04 March 2022, pp.1-5

Researches on the microplastic presence in fish tissues in Turkey

International scientific and technical conference, Baku, Azerbaijan, 25 - 26 November 2021, pp.1-2

Aquatik toksikoloji güncesi

İEUTOX 2021, İzmir, Turkey, 4 - 09 November 2021, pp.1-2

Su kaynaklarında yorgunluk

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-5

Evaluation of growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with boron additive feed.

2. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences-ICOFAAS 2019, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019

Evaluation of growth parameters of rainbow trout (O. mykiss) fed with boron additive feed.

2. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences-ICOFAAS 2019, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019, pp.1-2

The effects of copper sulphate pentahydrate on the enzyme activities of rainbow trout liver’s

2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Elazığ, Turkey, 3 - 05 September 2019, pp.1-5

Alfa Sipermetrinin Gökkuşağı Alabalığı Karaciğer Dokusunda Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) , Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.1-2

Sardalya (Sardina pilchardus) Marinatlarinin Olgunlaşma ve Olgunlaşma Sonrasi Protein Denaturasyonun Belirlenmesi.

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.1-2

DEFENSE SYSTEMS OF FISH

II. International Creation Congress on the Ligth of Sciences, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.100-15

Alfa Sipermetrinin Gökkuşağı Alabalığı Solungaç Dokusunda Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

The effect of pesticides on embryonic development of zebrafish larvae

3rd NATIONAL / 1st INTERNATIONAL WORKSHOPON GAMETE BIOLOGY IN AQUACULTURE, Hatay, Turkey, 19 September 2018 - 21 September 2019

Effect of dietary bentonite on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) histopathology.

II. International Fisheries Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.32-33

The investigation on the critical swimming speed and hematology parameters of the different doses of dibrom on Oncorhynchus mykiss.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.526

Is reproductive on rainbow trout in naturel environment possible?

ınternational symposium on limnology and freshwater fisheries, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2017

Effects of Different Heat Shocks Applications on Enzyme Activity (PON, MDA and HDL) of Young and Mature Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)

LIMNOFISH - 2017 International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.15

Kahverengi alabalık hematoloji parametreleri üzerine anyonik yüzey aktif maddelerim etkileri.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.121

Effects different thermal shocks applications on survival and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.1792) eggs.

2ⁿᵈ International Science Symposium “Science Festival”, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.169

Bayburt İİl’nin İç su Balıklarının Genel Durumu

Bayburt İli’nin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik çalıştayı, Bayburt, Turkey, 10 - 11 August 2017

Erzincan İli ’nin iç su balıklarının genel durumu

Erzincan İli’xxnin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik çalıştayı, Erzincan, Turkey, 7 - 08 August 2017

Effect of Deltamethrin Exposure in Rainbow Trout Blood

Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1-2

Determination of oil profile of rainbow trout fillets with different storage conditions.

ICANAS 2nd International Conference on Advences in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.233

Suyu Tanı(mı)yoruz

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017

IMIDACLOPRID CAUSES ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITION IN RAINBOW TROUT BRAIN

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Investigation of Effects of Alfa-Cypermethrin on HaemotoxicParameters in the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Investigation of feeding with different vegetable oils on growth parameters of brown trout.

FABA 2016 International symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.70

A PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN AN ICE COVERED LAKE ERZURUM

International Semposium on Fisheries and Aqatic Science (FABA 2016), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Oxidative Stress Parameters in Rainbow Trout Muscles and Spleen Tissues After Exposed to Nikel

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Effects of chlorpyrifos toxicity ın rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) blood.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.10

Investigation of chronic effects of alfa cypermethrin on haemotoxic parameters in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) 2016, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Toxic effects of temephos on rainbow trout.

Hydromedit 2016 Proceedings of the 2nd International Congress on Applied Ichthyology Aquatic Environment, Messolonghi, Greece, 10 - 12 October 2016, pp.44-47

Effect of Nitrogen and Fish Manure Fertilization on Growth and Chemical Composition of Lettuce

International Conference on Advances in Naturel and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016 Sustainable Development identifier identifier

Effects of Iron Chloride/Zeolite on G6PD of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)'s Liver Tissue

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 Sustainable Development identifier identifier

Protection of Unio crassus in the Red List located Aras River Erzurum

2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015

Effect of Fish Manure and Nitrogen Fertilization on Growth and Yield of Radish Raphanus sativus

ICENS-International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015

The synergetic effects of pesticides on swimming performance of rainbow trout Oncorhynchus mykiss

1. International Conferecence on Engineering and Natural Science, 15 - 19 May 2015

Effects of sodium bicarbonate on hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.270

Ülkemizdeki Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 31 May - 02 June 2014

ÜLKEMİZDE AKUATİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Kahverengi alabalıklarda kadmiyumun subletal dozlarının (Salmo trutta fario Linneaus, 1792) bazı enzim aktiviteleri üzerine etkileri.

FABA 2013 Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.10

Aquatic toxicology studies in Turkey

Faba 2013 fisheries and aquatic science, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013

The Effect Of Imidacloprid On The Blood Protein Biochemistry Of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss

The First International Fisheries Synposium In Northern Cyprus, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2013, pp.108

Torum Çayı’nın Ön Limnolojik Etüdü

Fisheries and Aquatic Sciences Semposium (FABA 2012), Turkey, 21 - 24 November 2012

The Effect of Imidacloprid on Blood Electrolyts of Rainbow Trout

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 15 - 18 November 2012

the effect of imidacloprid on blood electrolytes of rainbow trout

8. uluslararası katılımlı Türk toksikoloji derneği kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012

Akuakültürde Zeolit Kullanımı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 November 2012