Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

AQUACULTURE IN TURKEY

Current Trends in Natural Sciences, vol.11, pp.481-486, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıbbi bitkilerden elde edilen ekstrakların su ürünleri yetiştiriciliğindeki kullanımı

21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 21 - 23 September 2021

Some Innovative Technologies In Aquaculture With Respect To Fish Feeds And Cage Farming

First Virtual Pakistan Congress of Zoology December 14, 17-19, 2021, Tando-Adam, Pakistan, 14 - 17 December 2021, pp.1-5 Creative Commons License

Turkey's Aquaculture: A Retrospective

Revisiting Indian Traditional Agriculture-A Contemplation (RITAAC-2021), Tamil Nadu, India, 28 October - 05 November 2021, pp.1-47 Creative Commons License

Factors effecting Biodiversity: projection = extinction ?

Webinar, Student Lecture series 2, Pitesti, Romania, 2 - 04 June 2021, pp.1-43 Creative Commons License

Some general aspects in fish farming: Nutrition & feed properties

webinar student lecture , Pitesti, Romania, 2 - 04 June 2021, pp.1-25 Creative Commons License

WATER QUALITY ASSESSMENT THROUGH CYTOGENOTOXIC PARAMETERS – A CASE STUDY OF KARAÇOMAK RIVER, TURKEY

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, May 7-9, 2020 , Pitesti, Romania, 7 - 09 May 2020, pp.33-34 Creative Commons License

Türkiye’de Akuatik Üretimde Akuaponik Sistemlerin Mevcut Kullanım Durumu ve Geleceği

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019

Effects of Global Warming and Anthropogenic Factors on Aquatic Life

Program of XXVII International coastal conference, 24 - 29 September 2018 Sustainable Development

Inhibitory Effects of Isatin Mannich Bases on Carbonic Anhydrases, Acetylcholinesterase,and Butyrylcholinesterase

2018 5th International Conference on Chemical and Biological Sciences (ICCBS 2018) BUCHAREST CONFERENCE, ROMANIA, Romania, 7 - 09 March 2018

Future Trends for Sustainable Aquaculture in Turkey

38th PAKISTAN CONGRESS OF ZOOLOGY(INTERNATIONAL), Lahore, Pakistan, 27 February - 01 March 2018, vol.38, pp.1-16 Creative Commons License

EVALUATION OF THE WATER QUALITY OF TOPALYURDU DAM (YILDIZELI -SIVAS)

International Symposium: “Current Trends in Natural Sciences” University of Pitesti (Romania), Pitesti, Romania, 20 - 21 April 2017, vol.6, pp.277-286

DETERMINATION OF WATER QUALITY OF TAŞLIK POND (KASTAMONU)

ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.181-192

TAŞLIK GÖLETİ’NİN (KASTAMONU) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10 - 12 April 2017

Effect of Deltamethrin Exposure in Rainbow Trout Blood

Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1-2

Determination of oil profile of rainbow trout fillets with different storage conditions.

ICANAS 2nd International Conference on Advences in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.233

Determination of Water Quality of Taşlık Pond (Kastamonu)

International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 10 - 12 April 2017

A Short Report Regarding the Physicochemical Properties of Surface Water Quality in Karacomak Stream, Turkey

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 Sustainable Development identifier identifier

Physico Chemical Assessment of Water Quality of Brook Mazmanlı Hassa Hatay

International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 2015, 30 September - 03 October 2015

Assessment Of Water Quality Of Guneykaya Pond Yıldızeli Sivas

International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 2015, 30 September - 03 October 2015

Investigation Effects Environmental Pollution on Aquatic Life

INTERNATIONAL CONFERENCE ON“GLOBAL ISSUES IN MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH ” (GIMAR- 2015)”, 5 - 06 January 2015 Sustainable Development

Comparative Genotoxicity of Two Fungicide Formulations in Meristematic Root Cells of Narcissus Pseudonarcissus Cv Samanta

INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBAL ISSUES IN MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH ” (GIMAR- 2015)”, 5 - 06 January 2015

Gökkuşağı alabalığında yumurtaların döllenme öncesinde bekletilmesi ve üreme başarısı–diyetsel diludine maddesinin muhtemel koruyucu etkisi.

FABA 2013 Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.502

Batı Ayaz Deresi Samandağ su kalitesinin fiziko kimyasal yöntemlerle belirlenmesi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 14 - 17 November 2012

Growth and antioxidant enzymes ın juveniles of rainbow trout fed diets with varying levels of humate.

AQUA 2012 Global Aquaculture Securing our Future, Prag, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.1183

Growth And Antioxidant Enzymes In Juveniles Of Rainbow trout Fed Diets With Varying Levels Of Humate

AQUA 2012 Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.1183

Growth And Antioxidant Enzymes In Juveniles Of Rainbow trout Fed Diets With Varying Levels Of Humate

AQUA 2012 Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.1183

Muğla ve Aydın daki tatlı su ve denizel kuluçka hanelerinin mevcut durumları

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2011

Importance of Sustainable Aquaculture in Rural Development

2nd International Symposium on Sustainable Development, 8 - 09 June 2010

Sürdürülebilir bir ekosistem: Akuaponik.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.201

Su Kaplumbağalarının Yetiştiriciliği

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Kurbağa Yetiştiriciliği

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Çevre

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 June 2000, pp.543557 Creative Commons License

Aglütinasyon Metotları ve Balık Hastalıklarında Kullanımı

IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June 2000, pp.721-739

Aglütinasyon metotları ve balık hastalıklarında kullanımı

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Çevre

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Tüy Unu ve Hayvancılıkta Kullanım İmkanları

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Timsah Kültürü

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 June 2000

Kültür balıkçılığı mekanizasyon sistemlerinde son gelişmeler

Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 02 June 2000

Age growth and meat yield of the chub Leuciscus cephalus orientalis Nordman 1840 in Aras River in Turkey

Fisheries International Syposium on Fisheries & Ecology, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998

Determination Of Some Bio Ecological Properties Of Capoeta capoeta umbla Heckel 1843 Living In Tuzla stream

First International Synposium On Fisheries & Ecology Proceedings, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.449-453

Determination Of Some Bio Ecological Properties Of Capoeta capoeta umbla Heckel 1843 Living In Tuzla stream

First International Synposium On Fisheries & Ecology Proceedings, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.449-453

Determination Of Some Population Parameters of Capoeta capoeta capoeta Guldenstadt 1773 Living In Aras River

First International Synposium On Fisheries & Ecology Proceedings, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.454-459

Determination Of Some Population Parameters of Capoeta capoeta capoeta Guldenstadt 1773 Living In Aras River

First International Synposium On Fisheries & Ecology Proceedings, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.454-459

Determination of some bio-ecological properties of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) living in Tuzla stream.

First International Symposium on Fisheries Ecology Proceedings September 2-4, Trabzon-Türkiye, 1998., Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 1998, pp.449-453

Determination of physical properties of Tuzla stream and ıts evaluation for the fish culture.

First International Symposium on Fisheries Ecology Proceedings, 501-506, September 2-4, Trabzon-Türkiye, 1998., Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 1998, pp.501-506

Determination of some population parameters of Capoeta capoeta capoeta (Guldenstadt, 1773) living in Aras river.

First International Symposium on Fisheries Ecology Proceedings September, 454-459, 2-4, Trabzon-Türkiye, 1998., Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 1998, pp.454-459

Investigation of Atatürk Reservoir’xxs water in terms of fish culture

First International Symposium on Fisheries Ecology Proceedings September 2-4, Trabzon-Türkiye, 1998., Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 1998, pp.479-486

Alabalık Yetiştiriciliğinde Cinsiyet Değiştirmenin Gerekliliği ve Hormonlama Yöntemi

Doğu Anadolu Bölgesi II.Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 June 1995

Balık Havuzlarında Amonyak Nitrit Problemleri ve Çözüm Yolları

Doğu Anadolu Bölgesi II.Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 June 1995

Books & Book Chapters

Balıklarda metabolizma ölçüm metotları

in: Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri , Mehmet Karataş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.149-167, 2005 Creative Commons License

Pratik Alabalık Yetiştiriciliği

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2003 Creative Commons License

Balık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesine Giriş

Ataturk Universitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum, 2001 Creative Commons License

Balık Yetiştiriciliğinde Su Kirliliğine Giriş

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2001 Creative Commons License

Balık Yem Formülasyonu Ders Notları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Yayın No: 193, Erzurum, 1997 Creative Commons License

Other Publications