Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • 2009 - 2014 Doç.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • 1995 - 2009 Yrd.Doç.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • 1988 - 1995 Uzman

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ürünleri Teknolojisi

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • 2018 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

 • 2002 - 2005 Yönetim Kurulu Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Hınıs Myo Yünetim Kurulu Üyeliği

Verdiği Dersler

 • Lisans GİAT-2

 • Yüksek Lisans Un Değirmenciliğinde Yeni Gelişmerler

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Teknolojisi

 • Yüksek Lisans Gıda Analizlerinde Spektrometri ve Titrimetrii Analizlerr

 • Yüksek Lisans Gıda Analizlerinde Spektrometrik Ve Fotometrik Analizler

 • Yüksek Lisans Tahıl Kimyası

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Teknolojisi-İkinci Öğrt.

 • Yüksek Lisans Gıda Analizlerinde Spektrometri ve Titrimetrii Analizlerr

 • Lisans Enstrümental Analiz

 • Lisans Mühendislik Termodinamiği-Örgün Öğretim

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Teknolojisi-Yaz Okulu

 • Lisans Mezuniyet Çalışması (Bitirme Tezi)-Yıllık-İkinci Öğretim

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-I

 • Yüksek Lisans Un Değirmenciliğinde Yeni Gelişmerler

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-II -İkinci Öğretim

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-I Örgün Öğretim

 • Lisans Enstrümental Analiz - İkinci Öğretim

 • Lisans Mühendislik Termodinamiği-Yaz okulu

 • Yüksek Lisans Gıda Analizlerinde Spektrometri ve Titrimetrii Analizlerr

 • Lisans Enstrümental Analiz -Yaz Okulu

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-I-İkinci Öğretim

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-I Öğretim

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Teknolojisi-Örgün Öğrt.

 • Lisans Tahıl ürünleri İşleme Teknolojisi - İkinci Öğretim

 • Lisans Mühendislik Termodinamiği-İkinci Öğrt.

 • Lisans Enstrümental Analiz

 • Lisans Enstrümental Analiz -Yaz Okulu

 • Lisans Enstrümental Analiz

 • Lisans Mühendislik Termodinamiği-Yaz okulu

 • Lisans Tahıl ürünleri İşleme Mühendisliği

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Mühendisliği

 • Lisans Enstrümental Analiz

 • Lisans Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II

 • Ön Lisans Tahıl Teknolojisi-II-Örgün Öğrtm.

 • Lisans Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II

 • Ön Lisans Tahıl Teknolojisi-II-İkinci Öğretim

 • Lisans Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler -I

 • Lisans Mezuniyet Çalışması (Bitirme Tezi)-Yıllık-iİkinci Öğretim

 • Lisans Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II

 • Lisans Gıda Sanitasyon

 • Lisans Gıda Sanitasyon

 • Yüksek Lisans Un Değirmenciliğinde Yeni Gelişmerler

 • Lisans Tahıl Kimyası

 • Ön Lisans Laboratuvar Tekniği-I

 • Ön Lisans Gıdalarda Temel İşlem II

 • Ön Lisans Laboratuvar Tekniği-II

 • Yüksek Lisans Tahıl Kimyası

 • Lisans Tahıl Ürünleri İşlem Teknolojisi

 • Lisans Gıda İşleme Analiz Teknikleri-II

 • Yüksek Lisans Tahıl Kimyası

 • Lisans Gıda Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Gıda Üretimi ve Muhafaza Tek.

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Fırın Ürünleri Teknolojisi

 • Lisans Enstrümental Analiz

 • Yüksek Lisans Un Değirmenciliğinde Yeni Gelişmerle

Yönetilen Tezler