Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the Functional Characteristics of Wheat stored as Grain with Wheat stored in Spike Form

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.45, ss.38-47, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Different Materials as Dough Improvers for Organic Whole Wheat Bread

International Journal Of Food Science And Technology, cilt.45, ss.1472-1477, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Quality and Textural Behaviour of Par-Baked and Rebaked Cake during Prolonged Storage

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.44, ss.93-99, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Crumb pasting and staling properties of white and traditional Vakfıkebir breads

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.33, ss.435-443, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Quality and textural behaviour of par-baked and rebaked cake during prolonged storage

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.44, ss.93-99, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Loaf Weight and Storage Time on the Qualitive Properties of White and Traditional Vakfıkebir Breads

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.32, ss.459-467, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of par-baking and frozen storage time on the quality of cup cake

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.43, ss.1778-1785, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kavut, a traditional Turkish Cereal Product: Productionmethod and Some Chemical and Sensorial Properties

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.41, ss.233-241, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Partial Baking, Storage and Rebaking Process on the Quality of White Pan Bread

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.41, ss.108-114, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Microbiological characteristics of part-baked white pan bread during storage

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, cilt.8, ss.355-365, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Utilization of Modified Starches on the Cake Quality

STARCH-STARKE, cilt.53, ss.162-169, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hamburger nach Türkisch Art: Herstellung unter Verwendung von Sojamehl.

FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.68, ss.1366-1372, 1988 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of the using corn flour level and additive type on quality of corn bread

Middle East Journal of Science , cilt.4, ss.81-98, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect Of The Using Corn Flour Level And Additive Type On Quality Of Corn Bread

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.42, ss.81-98, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vakfıkebir Ekmek Hamurundan Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu ve Tanısı

Akademik Gıda, Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.10, ss.47-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tahıl Ürünlerinde Camsı Yapıya Geçiş Sıcaklığı ve Önemi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.40, ss.93-99, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Besinsel Lif Kaynağı Olarak Enzime Dirençli Nişasta

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transgenik Tahıllar

GIDA, cilt.32, ss.51-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısmi Pişirme Metodunun Ekmek İçi Yumuşaklığı ve Çirişlenme Özellikleri Üzerine Etkisi

Gıda ve Yem Bilimi ve Teknolojisi, cilt.5, ss.40-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Ekşi Hamur Sisteminin Beyaz Tava Ekmeğinin Bayatlaması Üzerine Etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.37, ss.103-110, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri. II. Kek, Pirinç, Mısır, Nişasta

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.34, ss.383-386, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.34, ss.255-261, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buğday Rüşeyminin İnsan Sağlığı ve Ekmek Kalitesi Açısından Önemi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.33, ss.139-146, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tahıl Ürünlerinin Sağlığımız Açısından Önemi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.32, ss.101-108, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Gam Katkılarının Kek Kalitesi Üzerine Etkileri

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., cilt.32, ss.461-467, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zayıf ve Kuvvetli Unlara Uygulanan Yoğurma ve Fermentasyon Sürelerinin Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi

Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi., cilt.9, ss.40-48, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kuvvetteki Unların Reolojik Özellikleri Üzerine Yoğurma ve Fermentasyon Süresinin Etkisi

Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi, cilt.9, ss.39-48, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon Vakfıkebir Ekmeği

Un Mamülleri Dünyası Dergisi, cilt.7, ss.4-14, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modifiye Nişastanın Eldesi ve Fırın Ürünlerinde Kullanımı

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.29, ss.359-368, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Bileşimdeki Kabartma Tozlarının Kek Kalitesi Üzerine Etkisi

Un Mamülleri Dünyası Dergisi, cilt.6, ss.5-16, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servise Hazır Kahvaltılık Tahıl Ürünleri

Un Mamülleri Dünyası Dergisi, cilt.6, ss.70-80, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Un Fabrikasından Elde Edilen Un Pasajlarının Kalitatif Özellikleri

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.94-102, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu'da Yetiştirilen Buğdayların Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri İle Ekmeklik Kalitelerinin Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.562-575, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekmeğin Kalitesi Üzerine Yoğurucu ve Fırın Tiplerinin Etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.530-542, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Una ve Tavlama Suyu İle Buğdaya Uygulanan Klorlama İşleminin II: Unun Bazı Hamur ve Ekmek Özelliklerine Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.284-301, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Una ve Tavlama Suyu İle Buğdaya Uygulanan Klorlama İşleminin I: Unun Bazı Kalitatif ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, ss.508-525, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekmeğin Besin Değeri ve Beslenmedeki Önemi

Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.431-441, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimyasal Kabartıcılar ve Fırın Ürünlerindeki Fonksiyonları

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.26, ss.451-459, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süttozu ve lesitin kullanımının yoğurt kalitesine etkisi

Gıda, cilt.14, ss.301-307, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vakfıkebir ve Beyaz Ekmeğin Mikrobiyolojik Raf Ömrü

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012

Başakta Tane Pozisyonunun Gluten Miktar ve Kalitesi Üzerine Etkisi

7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.212

Fırın Ürünlerinde Camsılığa Geçiş ve Önemi

5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2010

Textural Properties Of Bread Kadayif, A Traditional Turkish Dessert

Uluslar Arası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempzoyumu, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.811

Depolama Şartlarının Buğday Kalitesi Üzerine Etkisi

Gıda Mühendisliği 6.Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.615

Natural Additives for Organic Whole Wheat Flour

International Rural Development Symposium’09, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2009, ss.38

Fırın Ürünlerinde Kullanılan Bazı Doğal Katkılar

Türkiye 10.Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.367-368

Dirençli Nişasta

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.365-366

Maillard Reaction Indicators in Cereal Products

ICC International Conference Bosphorus 2008, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.134

Textural properties of Vakfıkebir bread, a traditional Turkish sourdough bread

2 nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.220

Determination of protein, wet and dry gluten of wheat flours by near-infrared spectroscopy.

2 nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.61

Fırın ürünlerinde Camsı Geçiş ve Önemi

5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2007, ss.165

The investigation of availability of edxrf technique for observing bread staling

The Fourth Eurasian Conference on, Nuclear Science and its Application, Baku, Azerbaycan, 31 Ekim - 03 Kasım 2006, ss.151

Ekmeğin Bayatlaması ve Tayin Metotları

Hububat 2006 Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.123-133

Genetik Modifiye Tahıllar

4.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.113-124

FRANCALA EKMEĞİNİN AROMA BİLEŞENLERİ

XIII: Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003

VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN AROMA BİLEŞENLERİ

XIII: Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003

Farklı Modifiye Yöntemlerinin Nişastanın Fizikokimyasal ve Termoanalitik Özellikleri Üzerine Etkisi

Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2002, ss.289-297

Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri

Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2002, ss.387-394

Kitap & Kitap Bölümleri

Laboratuar Teknikleri ve Enstrümental Analiz Uygulama Klavuzu 1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS YAYINLARNO:245, Erzurum, 2013

Tahıl ve Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uygulama Kılavuzu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 867, ZİRAAT FAKÜLTESİ YAYIN NO:335, Erzurum, 2002