Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASSESSMENT OF AUTHENTICITY AND ORIGIN IN DAIRY PRODUCTS WITH ANALYTICAL METHODS AND CHEMOMETRICS

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.49-50

OLIVE OILS WITH REGISTERED GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) IN THE TURKEY: GEOGRAPHICAL ORIGIN, QUALITY AND AUTHENTICITY

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 05 May 2022, pp.51-52

Physicochemical Properties and Nutritional Quality of Nigella Sativa Oil

3rd International Conference on AdvancedEngineering Technologies, 19 - 21 September 2019

The Effect of Dietary Fibers on Human Health

3rd International Conference on AdvancedEngineering Technologies, 19 - 21 September 2019 Sustainable Development

Physicochemical Properties and Nutritional Quality of Nigella Sativa Oil

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.15-20

The Effect of Dietary Fibers on Human Health

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.10-15 Sustainable Development

Physicochemical Properties and Nutritional Quality of Nigella Sativa Oil

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.15-20

The Using Possibilities of Whey in Animal Feeding

International congresson engineering and life science, 26 - 29 April 2018, pp.713

The Using Possibilities of Whey in Animal Feeding

International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS), 26-29 April 2018 Kastamonu/Turkey., 26 - 29 April 2018

Gıda Patojenlerinin Hızlı Tespiti için Biyosensör Teknolojileri ve OptikSensörler

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 September - 23 December 2017

Farklı Sert Kabuklu Kuru Meyvelerin Dondurma Üretiminde KullanımOlanakları

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 September - 23 December 2017

Biosensor Technologies and Optical Biosensors for the Rapid Detection of Foodborne Pathogens

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 September 2017

A Traditional Ottoman Beverage Produced with Vinegar and Honey

The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

A Traditional dairy Product Produced With Colostrum AĞIZ AĞUZ

The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

A Traditional dairy Product Produced With Colostrum AGIZ AGUZ

The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriaticto Caucasus, 1 - 04 October 2015

Menengiç Pistachio terebinthus L Meyvesinin Bazı Fonksiyonel Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015

Küresel Bir Sorun Olarak Gıda Kaybı ve Karbon Ayak İzi

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015 Sustainable Development

Mikrodalga Teknolojisi ve Gıdalardaki Kullanımı

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Erzurum'da Üretilen Geleneksel Bir Ürün Kış Yoğurdu

3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

Flax Seed Oil s Some Important Properties

4th International Congress on Food and Nutrition, 12 - 14 October 2011 Sustainable Development

Flax seed oil: Flax Seed Oil's Some Important Properties

Poster Abstracts of the 9th Euro Fed Lipid Congress, Rotterdam, Netherlands, 18 - 21 September 2011, pp.343

Gobdin Üretimi ve Bu Ürünün Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1. ULUSLAR ARASI “ADRİYATİK’TEN KAFKASLAR’A GELENEKSEL GIDALAR” SEMPZOYUMU, 15 - 17 April 2010

A Traditional Food Product TARHANA

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS, 15 - 17 April 2010

Erzurumda Ayran Aşının Yapımı ve Bu Çorbaya Özgü Olan Aşotunun Antioksidan Özellikleri

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS, 15 - 17 April 2010 Sustainable Development

Erzurum’da Ayran Aşının Yapımı ve Bu Çorbaya Özgü Olan Aşotunun Antioksidan Özellikleri

The 1st International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 April 2010, pp.162-163 Sustainable Development

Erzurum'da Ayran Aşının Yapımı ve Bu Çorbaya Özgü Olan Aşotu'nun Antioksidan Özellikleri

The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15-17 April 2010, Tekirdağ/Turkey, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.162-164 Sustainable Development

Geleneksel Bir Süt Ürünü Olan Kurut Üzerine Bir İnceleme

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2009

Erzurum ve Yöresinde Üretilip Tüketilen Civil Peynirin Yapılışı ve Çeşitli Nitelikleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27-29) Mayıs 2009 Van., Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.724-726

Sütteki Laktoferrinin insan Sağlığı Üzerindeki Önemi

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009

Comparison of Butter and Margarine for Some Properties

6th Fed Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millenium- Athens, Greece 2008, 7 - 10 September 2008

Overview of Butter production in the World and Turkey Markets

6th Fed Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millenium- Athens, Greece 2008., 7 - 10 September 2008

Comparison of Butter and Margarin for Some properties

6. Fed Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Milennium 2008, Athens, Greece, 7 - 10 September 2008, pp.585

İspir İlçesinde Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Üzerine bir Araştırma

İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 June 2008

Sütte Doğal Olarak Bulunan Biyolojik Aktif Lipitler

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2008

Oligosachharides in human milk

II. International Food and Nutrition Congress, 24 - 26 October 2007

Importance of milk on osteoporosis

II. International Food and Nutrition Congress, 24 - 26 October 2007

Peyniraltı Suyunun Değerlendirilme Olanakları

Türkiye 9. Gıda Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2006

Books & Book Chapters

KINOA’NIN (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) BILEŞIMI, FONKSIYONEL ÖZELLIKLERI VE GIDA TEKNOLOJISINDE KULLANIMI

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Koray ÖZRENK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.45-60, 2022 Sustainable Development

GIDA KAYNAKLI ÖNEMLI BIR PATOJEN OLAN “SALMONELLA”YA GENEL BIR BAKIŞ: GIDALARDAN SALMONELLA SPP. IZOLASYONU VE TANI YÖNTEMLERI

in: Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Selahattin BARDAK, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.43-70, 2022 Sustainable Development

ARDAHAN İLİNDEKİ KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU

in: ARDAHAN DEĞERLEMELERİ-3- Değerler, Potansiyeller ve Yaklaşımlar, Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ardahan, pp.329-341, 2021 Sustainable Development