Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gıda Tercihinde Duyuların Rolü: Tat Duyusunun Tat Testi İleDemografik Özelliklere Göre Farklılığının Tespiti

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.889-904, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmesi Çalışanlarının Retorik Söylem Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.6, no.42, pp.2675-2684, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Erzurum Lavaş (Acem) Ekmeğinin Turistik Ürüne Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.430-452, 2018 (Other Refereed National Journals)

Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.482-503, 2018 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Yöresel Yemeklerinin Restoran Tercihine Etkileri ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.96-110, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomi Turizmi İle Şehir Markalaşması İlişkisi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.4, no.2, pp.94-114, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomi Turizmi ile Şehir Markalaşması İlişkisi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.4, pp.94-114, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Socio Cultural Enviromental And Economic Effects of Tourism an Empirical Research on The 2013 Mersin Mediterranean Games

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.71-98, 2016 (Other Refereed National Journals)

Turizm Sektöründe Nitelikli İş Gücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım Kapadokya Örneği

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.4, no.2, pp.27-48, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi Erzurum İli Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, pp.36-46, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Hizmet Verme Yatkınlığı Üzerindeki Etkisi

E-journal Of Yaşar University, vol.31, pp.5253-5273, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma Hizmet Sektöründe Bir Uygulama

Çalışma ve Toplum Dergisi, vol.36, pp.311-346, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgüt içi iletişim ve iletişim tatmini Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, vol.33, pp.163-184, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.114-117

Kocaeli Kartepe’nin Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.149-159

Destinasyonlara Yönelik E-Şikayetlerin Analizi: Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi Örneği

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.87-95

Tüketicilerin Sokak Lezzetleri Algılamaları: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Gastronomi, Beslenme Ve Diyetetik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 24 November 2019, pp.30-45

Coğrafi İşaretli Ürün Olarak Erzurum Küflü Civil Peynirinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 24 November 2019, pp.1-9

Turizm Sektöründe Müşteri Nezaketsizliğinin Olumsuz Etkilerine Yönelik Bir Yazın İncelemesi

8.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, pp.1

Turizm Sektöründe Müşteri Nezaketsizliğinin Olumsuz Etkilerine Yönelik Bir Yazın İncelemesi

8.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, pp.1

Turizm Lisans Öğrencilerinin Helal Gıdaya Yönelik Turum ve Davranışları

II.International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.81-89

Turizm Lisans Öğrencilerinin Helal Gıdaya Yönelik Tutum ve Davranışları

2.International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.81-89

Turizm Lisans Öğrencilerinin Helal Gıdaya Yönelik Tutum ve Davranışları

2.International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.81-89

Yeşil Restoran Yöneticilerinin Yeşil Mutfak Uygulamalarına İlişkin Algılamalarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma

I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Yöresel Yemeklerin Cittaslow Şehirlerindeki Restoranlarda Kullanım Düzeyleri: Perşembe Örneği

II. Uluslararasi Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018

Z Kuşağı Tüketicilerinin Yeşil Restoran Seçim Kriterlerine İlişkin Bir Araştırma

II.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018

Restoranlarda Sürdürülebilir Hizmet Uygulamalarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma

II.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018

ANADOLU’NUN MİRASI EKMEKLERİN DİNİ AÇIDAN ÖNEMİ

Cittaslow Türkiye III- Eko-Gastronomi Kongresi, Turkey, 29 - 30 June 2018, pp.44-48

Ulaşım Tercihlerinin Bir Sonucu Olarak Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Yerel turistler Üzerine Bir Uygulama

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.95

Destinasyon Seçiminde Yerel Mutfağın Etkisi: Pamukkale’xxyi Ziyaret Eden Turistler Üzerine Bir Araştırma

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.794-804

Yaratıcılık ve Hizmet Odaklılık Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama

9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, 25 - 27 September 2014

Books & Book Chapters

Tarihi Çağlarda Yemek Kültürü

in: Yemek, Kültür ve Toplum, Çetinkaya Neslihan, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.53-130, 2020

Tarih Öncesi Çağlarda Yemek Kültürü

in: Yemek, Kültür ve Toplum, Çetinkaya Neslihan, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.13-37, 2020

Anadolu’nun Mirası Ekmeklerin Dini Açıdan Önemi

in: Mutfak Mirası ve Yadigar Ürünler, Harman S, Kaya O, Yurtseven R, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-114, 2019

Anadolu’nun Mirası Ekmeklerin Dini Açıdan Önemi

in: Mutfak Mirası ve Yadigar Ürünler, Harman, S., Kaya, O. ve yurtseven, R., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-113, 2019

Anadolu’nun Mirası Ekmeklerin Dini Açıdan Önemi

in: Mutfak Mirası ve Yadigar Ürünler, Harman S, Kaya O, Yurtseven R, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-114, 2019

Sağlık Turizmi

in: Alternatif Turizm, Aydın, Şule, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2018

Tarih Çağları

in: Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Akbaba Atilla, Çetinkaya, Neslihan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.106-124, 2018

Spor Turizmi

in: Alternatif Turizm, Aydın,Şule, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2018

Orta Asya’dan Selçuklu’ya Anadolu Mutfağı

in: Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Akbaba Atilla, Çetinkaya Neslihan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.138-151, 2018

Nemrut Dağı (Adıyaman-1987)

in: Türkiye’xxnin Unesco Değerleri ve Turizm Potansiyeli, Karaman Abdullah, Sayın Kürşad, Ateş Alper, Editor, Eğitim, Konya, 2018

Tarih Öncesi Çağlar

in: Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Akbaba Atilla, Çetinkaya Neslihan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.93-105, 2018

Seyahat Acentacılığı Temel Kavramları ve Seyahat Acentalarının Sınıflandırılması

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ahmet Çavuş, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Seyahat Acentalarının Mevzuatı

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ahmet ÇAVUŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Mutfak Hijyeni

in: Gıda ve Personel Hijyeni, Tosun, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Otel İşletmelerinde Hijyen

in: Gıda ve Personel Hijyeni, Tosun, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Sekreterlik Protokolü

in: Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Sağlık, Erkan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2016

Otel İşletmelerinde Satın Alma, Teslim Alma ve Depolama

in: Otel İşletmeciliği, Doç. Dr. Abdullah KARAMAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.131-156, 2016

Kat Hizmetleri Departmanında Planlama

in: Kat Hizmetleri Yönetimi, Koşan, Abdulkadir, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016