Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Turkish consumers' consumption satisfaction with Erzurum Civil cheese

BRITISH FOOD JOURNAL, cilt.118, ss.896-914, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TURKISH CONSUMER DECISIONS AFFECTING ICE CREAM CONSUMPTION

ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, cilt.27, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Analysis of factors affecting Turkish sunflower oil consumer behavior: The case of Erzurum province

Italian Journal of Food Science, cilt.22, ss.239-247, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Economic effectiveness analyses of potato farms: The case of Erzurum Province, Turkey

Scientific Research and Essays, cilt.5, ss.2560-2566, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analysis of the factors affecting apple farming: The case of Isparta province, Turkey

Scientific Research and Essays, cilt.5, ss.1881-1889, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Designing the marketing strategies for Ispir sugar bean as a local product using conjoint analysis

Scientific Research and Essays, cilt.5, ss.887-896, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TURKISH SUNFLOWER OIL CONSUMER BEHAVIOR: THE CASE OF ERZURUM PROVINCE

ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, cilt.22, ss.239-247, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analysis of factors affecting customer retailer loyalty in the Turkish food market: The case study of ERZURUM

Italian Journal of Food Science, cilt.21, ss.157-169, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analysis of factors affecting on live weight gain cost in cattle fattening farms: The case of Erzurum province

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.8, ss.1169-1172, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Turkish consumer attitudes toward food products: The case of erzurum

Italian Journal of Food Science, cilt.21, ss.37-50, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Determination of the Factors Affecting Live Weight Gain Using Factor Analysis and Stepwise Regression Model

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.35, ss.161-164, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

DETERMINING THE BEST PRODUCT QUALITY SET FOR PACKED YOGURT IN TURKEY

ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, cilt.20, ss.401-410, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A study on the meat cost and marketing margins of cattle. Fattening farms in Erzurum province

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.1007-1015, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketicilerin bölge orijinli içme sütü tüketim davranışları: Iğdır İli örneği

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., cilt.7, ss.195-205, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mali Risk Analizi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg.,, cilt.50, ss.40-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.154-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Coğrafi İşaretli Erzurum Küflü Peyniri’nin Tüketici Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve Stratejileri

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.21, ss.191-202, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Turkish Consumer Purchasing Decisions Regarding PGI-labelled Erzurum Civil Cheese

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.69-80, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Coğrafi İşaretli Erzurum Civil Peynir Tüketim Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve Stratejileri

Iğdır Universitesi Fen Bilimleri Ens. Dergisi, cilt.7, ss.257-265, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi

Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.18-32, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Impacts of Nutrition and Feeding Programs on Farmers Management Decisions Affecting the Success of Dairy Farms with Culture Breed Cattle

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.4, ss.66-72, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Analysis of the factors affecting the consumers attitude and behaviors towards the poultry meat consumption

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.3, ss.242-247, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining the Marketing Tactic and Strategies Based on Milk Consumption Preference Patterns of the Consumers

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, cilt.31, ss.18-32, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimi ile İlgili Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.242-247, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Willingness to buy the branded local food products of the consumers: the case of Ispir sugar bean as a local food product.

International Journal of Scientific Research, cilt.2, ss.386-392, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The analysis of the factors affecting the students failure in higher education

IGDIR UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.51-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish consumers purchase attitude and behaviours towards Kahramanmaras type ice cream as a local branded product

African Journal Of Business Management, cilt.34, ss.9695-9703, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.33-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.41-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Integrated Marketing Approach as a Rural Development Tool

RURAL DEVELOPMENT - CONTEMPORARY ISSUES AND PRACTICES, ss.257-282, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The students attitude and behaviors towards cheating motivation during higher education 8 2 302 313

Journal of International Human Sciences, cilt.8, ss.302-313, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Kopya Çekme Motivasyonu

İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.302-312, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Taze Kayısının Dünya ve Türkiye deki Mevcut Durumu

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.43-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exploring Turkish olive oil consumer behaviour using conjoint analysis

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.3, ss.66-71, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Exploring Turkish olive oil consumer behavior using conjoint analysis.

Journal of Applied Biological Sciences (JABS), cilt.2, ss.1-5, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel markalı ürünlerin gelişim periyodu

Bizim Market, cilt.76, ss.84-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerfıstığı işletmelerinin verimliliğini etkileyen faktörlerin lojistik analizi

Verimlilik Derg., cilt.2, ss.83-97, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni Ekonomide Gıda Pazarlamasının Değişen Rolü.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.207-214, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Functional Analysis of Fattening Farms: The Case of Erzurum Province.

J. Applied Sci.,, cilt.5, ss.1071-1077, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erzurum ili sığır besiciliği işletmelerinde girdi kullanımı ve üretim maliyeti üzerine bir araştırma 35 1 2 65 73

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.65-73, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gıda ürünlerinde pazarlama marjı ve cebirsel analiz.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.199-207, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

La publicidad del hipermercado Continente-Zaragoza

CIEAMZ, cilt.3, ss.1-105, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜKETİCİLERİN BÖLGE ORİJİNLİ ORGANİK HAM İÇME SÜTÜ MEMNUNİYETLERİ VE PİYASA PAYLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

IKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRES OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 September 2019, ss.388-398 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ SATIN ALMA MODELLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

IKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 September 2019, ss.442-453 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ SATIN ALMA MODELLERİ ETKİLEYEN HEDONİK KALİTE NİTELİKLERİ: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.836-849 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN BÖLGE ORİJİNLİ ORGANİK İÇME SÜTÜ TERCİH PROFİLLERİ VE PİYASA PAYLARI: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.849-859 Creative Commons License

Garlic Consumption Satisfaction with the Region of Origin andWillingness to Pay: Case of TRA1 Region

International Congress on Agriculture and Forestry Research, Muğla, Türkiye, 8 - 10 April 2019, ss.572-583 Creative Commons License

Consumers’ Garlic Preference Profile with the Region of Originand Market Shares: Case of TRA1 Region

International Congress on Agriculture and Forestry Research, Muğla, Türkiye, 8 - 10 April 2019, ss.561-571 Creative Commons License

Sensory Quality Attributes Affecting Consumers’ GarlicPurchase Patterns: Case of TRA1 Region

International Congress on Agriculture and Forestry Research, Muğla, Türkiye, 8 - 10 April 2019, ss.553-560 Creative Commons License

SENSORY QUALITY ATTRIBUTES AFFECTINGCONSUMERS’ APPLE PURCHASE PATTERNS: CASE OFTRA1 REGION

UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Türkiye, 11 - 12 April 2019, ss.171-179 Creative Commons License

WILLINGNESS TO PAY FOR THE APPLES WİTH THEREGION OF ORIGIN MAXIMIZING CONSUMERS’TOTAL UTILITY: CASE OF TRA1 REGION

UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Türkiye, 11 - 12 April 2019, ss.290-301 Creative Commons License

Determination of Sheep Milk Production Cost-The Case of Sanliurfa Province

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 April 2018

Determination of Factors Affecting Lentil Productivity by Data Mining: a Case Study of Mardin (Midyat) Province

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 April 2018

Consumers’ drinking milk purchase decisions: A case of Iğdir Province

II. International Iğdir Symposium, Iğdır, Türkiye, 9 - 11 October 2017

Consumers’ willingness to pay and market share for drinking milk profiles in Iğdir Province

II. International Iğdir Symposium, Iğdır, Türkiye, 9 - 11 October 2017

Tüketicilerin sarımsak tüketim tercihleri üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 April 2017, ss.445-463 Creative Commons License

Tüketicilerin sarımsak tüketim memnuniyetine dayalı ürün profilinin dizaynı

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 April 2017, ss.432-444 Creative Commons License

Tüketicilerin Erzincan Elması Tüketim Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

Uluslaraası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 29 September - 01 October 2016, ss.769-778 Creative Commons License

Tüketicilerin Erzincan Tulum Peyniri Tüketim Motivasyonu

Uluslararası Erzincan sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.779-790 Creative Commons License

Tüketicilerin bölge orijini/coğrafi işaretli elma tüketim tercihleri için ödeme istekliliği.

Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Türkiye, 25 - 27 May 2016, ss.475-484 Creative Commons License

Tüketicilerin beyaz et tüketimi ile ilgili tutum ve davranışlarını etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği.

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 2 - 04 October 2014, ss.60-71 Creative Commons License

Duyusal ve hedonik kalite nitelikleri, tüketicilerin kırmızı et tüketim tercihlerini nasıl etkiler?

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 2 - 04 October 2014, ss.35-48 Creative Commons License

Tüketicilerin Balıketi Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,, Niğde, Türkiye, 2 - 04 October 2013, ss.74-82 Creative Commons License

Marketing taktic and strategies for Agro-food affecting rural development

İnternational Rural Develpoment Semposium'09, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 September 2012, ss.214-224 Creative Commons License

Toplumsal pazarlama yaklaşımı ile kırsal kalkınmada yerel ürünlerin etkileri: Erzurum Civil Peyniri örneği.

X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 September 2012, ss.916-925 Creative Commons License

Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province

1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 19 - 21 April 2012, ss.41-50 Creative Commons License

Analysis of the factors affecting the students’ failure at higher education.

1st International Symposium of Igdir,, Iğdır, Türkiye, 19 - 21 April 2012, ss.51-58 Creative Commons License

The cost of the confectionery sunflower production in Erzurum province.

1st International Symposium of Igdir, Iğdır, Türkiye, 19 - 21 April 2012, ss.33-40 Creative Commons License

İspir orman köylerinin sosyoekonomik yapısı ve kırsal kalkınma imkânları

İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 26 - 28 June 2008, ss.350-365 Creative Commons License

Manufacturing Brands vs Store Brands A Case of Liquid Vegetable Oil Market

Int. Conference on Business Management and Economics, 26 January 2008, Erzurum/Turkey, Erzurum, Türkiye, 26 - 28 January 2008, ss.95-113 Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi.

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 September 2006, ss.245-251 Creative Commons License

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Türkiye, Tokat, Türkiye, 16 - 18 September 2004

Bal Üretim-Tüketim ve Pazarlama Durumu: Türkiye ve GAP.

GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 2 - 03 October 2003, ss.143-148 Creative Commons License

Erzurum ili sığır besiciliği işletmelerinde pazarlama durumu ve marjı üzerine bir araştırma

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 September 2002, ss.85-96

Kitap & Kitap Bölümleri

Uygulamalı tarımsal pazarlama araştırma teknikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset, Erzurum, 2016

Genel Ekonomi

Fayda ve Talep, Fahri Yavuz, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, ss.84-98, 2015

Rural development-contemporary ıssue and practices, Ed. R.S. Adisa

The integrated marketing approach as a rural development tool., Adisa,R.S., Editör, International Development Research Centre (IDRC) , Rijeka, ss.257-280, 2012 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları