Prof.Dr.

Neslihan DİKBAŞ


Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyal Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1993 - 2003

1993 - 2003

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi, Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Vakfıkebir Ekmeğinin Mikroflora ve Aroma Maddelerinin Tesbiti.

Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji

1992

1992

Yüksek Lisans

Beyaz peynir üretiminde starter kültür ilavesinin, değişik salamura konsantrasyonlarının ve olgunlaşma sürelerinin staphylococcus aerous'un çoğalmasına etkisi.

Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Protein kromotografisi ve yeni nesil polimerik sistemler yaz okulu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Nutrigenomik çalıştay

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2010

2010

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Florasan temelli yeni nesil genetik analiz uygulamaları DNA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Voltametri kursu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Su ürünlerinde uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri lisans üstü yaz okulu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2007

2007

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Qality Management Systems

Korea

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Entomoloji, Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Zootekni ve Hayvan Besleme, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Kimya, Biyokimya, Mikrobiyolojik kimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji

2011 - 2012

2011 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji

2003 - 2010

2003 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Narman Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi Programı

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Biyogüvenlik ve Etik

Lisans

Lisans

Tarımsal Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Biyogüvenlik ve Etik

Lisans

Lisans

Histoloji ve Embriyoloji

Lisans

Lisans

Organik ve İnorganik Beslenme Biyoteknolojisi

Lisans

Lisans

Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması

Lisans

Lisans

Enzim ve Mikrobiyal biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Enzimoloji

Lisans

Lisans

İmmunugenetik ve Aşı Geliştirme

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

Yardımcı Editör

Ödüller

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK PROJE ÖDÜLÜ

Atatürk ÜnversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Eurasian Congress of Molecular Biotechnology

Davetli Konuşmacı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

Second Internatıonal Conferenceson Science and technology

Davetli Konuşmacı

Prizren-Kosova

2016

2016

DİKBAŞ NESLİHAN (2016). partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.. 5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580586)

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

DADAŞOĞLU FATİH,KOTAN RECEP,KARAGÖZ KENAN,DİKBAŞ NESLİHAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,KORDALİ ŞABAN,ÖZER HAKAN (2016). Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria Seed Germination and Plant Growth of Tomato. ICANAS 2016, 1726 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3148385)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

DİKBAŞ NESLİHAN (2015). İmmobilized Of Lactobacillus Plantarium On To Magnetite Florosil Naoparticules And Its Application İn Co Production Of Mannanase And Phytase Enzymes. Csı - Colloquıum Spectroscopıcum Internatıonale Xxxıx 30 August - 3 September 2015 Figueira Da Foz, Coimbra, Portugal (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2199721)

Katılımcı

Porto-Portekiz

2012

2012

KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,ÇELEBİ NESLİHAN,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). sılıca fume modificatıon alternative adsorbent materıal for cadmıum from aqueous solıtıon. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571897)

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2012

2012

KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). Bacteria -modıfied red mud for adsorpsion of cadmıum ıons from aqueous solutıons. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587-1423. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571904)

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2010

2010

DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,çakır Ahmet,ÖZER HAKAN,KOTAN RECEP (2010). Influence of essentialoils from Satureja hortensis L. and Thymus fallax F. on shelf life of tomato. .” 1st International Congress onFood Technology. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580476)

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

DİKBAŞ NESLİHAN (2010). Cathhing the ınnovatıons ın food science and technology ın the evolvıng world. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580566)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2009

2009

KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,kordalı şaban,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,ÖZER HAKAN (2009). Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Ewingella Americana ya Karşı Antibakteriyel Aktivitesi Türkiye Iıı Bitki Koruma Kongresi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285354)

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZER HAKAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2009). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bitki Patojenik Bakterilerden Erwinia Amylovora Ve Pseudomonas Syringae Pv Syringae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285545)

Katılımcı

Van-Türkiye

2008

2008

KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ŞAHİN FİKRETTİN (2008). Atık sularda gıda zehirlenmesine ve gastroenterite sebep olan Patojenik Bakterilerin biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Biyoajan Bakterilerle Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286570)

Katılımcı

-Türkiye

2008

2008

DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH (2008). Oltu da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı Ve Yağ Asidi Metil Esterleri İle Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286708)

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2007

2007

ERTUGAY MUSTAFA FATİH,BAŞLAR MEHMET,DİKBAŞ NESLİHAN (2007). Near ınfrared spectroscopy in determination of food quality. Tübitak 2ndIntenational Congress on Food and Nutrıtıon (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580486)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2007). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Aspergillus Flavus a Karşı Antifungal Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286299)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2006

2006

KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ÇAKIR AHMET (2006). Satureja Hortensis L Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi Ve Fitotoksik Aktivitesinin Test Edilmesi. I. Ulusal Bağcılık Ve Şarap Sempozyumu Ve Sergisi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286429)

Katılımcı

Denizli-Türkiye

1993

1993

DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZDEMİR SALİH,SERT SELAHATTİN,kurt ahmet (1998). Beyaz Peynır Üretımınde Kültür Ilavesının Değışık Salamura Konsantrasyonlarının Ve Olgunlaşma Sürelerının S Aureus n Çoğalmasına Etkılerı. 8. Kükem Kongresı (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2287411)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 295

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Ekim-2019

Ekim 2019

Doçentlik Sınavı

neslihan dikbaş - sözlü sınav

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

neslihan dikbaş - doçentlik sınav

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doçentlik Sınavı

neslihan dikbaş - sözlü sınav

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

neslihan dikbaş - yüksek lisans tez

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Doktora)

neslihan dikbaş - doktora yeterlilik

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Doktora)

neslihan dikbaş - doktora savunma

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

neslihan dikbaş - doktora yeterlilik

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

neslihan dikbaş - Muhendislik fakültesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

neslihan dikbaş - yüksek lisans tez

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

neslihan dikbaş - yüksek lisans tez

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

neslihan dikbaş - sözlü sınav

Yayıncılık Etkinlikleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Radyo Programı

DİKBAŞ N.

Duyurular & Dokümanlar

FGHFGHFGHFGGHFHFGF
Ders Notu
14.11.2019