Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Proteins in Honey

Gıda, vol.28, pp.155-157, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Wonderful Technology In Enzyme Purification: Affinity Chromatography- Examples of NADPH Dependent Enzymes, Carbonic Anhydrase, And Polyphenol Oxidase,

International Dumlupınar Science & Mathematics Congress-IDUSMAC 2022, Kütahya, Turkey, 5 - 07 September 2022, pp.5-6

Canlılarda Enerji Taşıyan Mucizevi Molekül: ATP

III.Uluslar arası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Iğdır, Turkey, 24 - 27 October 2019

EXCELLENT CONTROL OF METABOLIC PATHWAYS IN LIVING

II.International Creation Congress on the Light of Sciences, 8 - 09 November 2018, pp.239-242

Proteins and Enzymes reject coincidence

1st International Congress of Creation In the Light of Sciences, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.120

CLONING OF HUMAN CARBONIC ANHYDRASE II ENZYME

INTERNATIONAL BIOCHEMICAL CONGRESS 2017, 19 - 23 September 2017

5-amino-2–metil benzen sülfonamid ile İnsan Serum Paraoksonaz-1 (PON1)’in Moleküler Docking Çalışması

Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 30 March - 02 April 2017

5-amino-2–metil benzen sülfonamid ile İnsan Serum Paraoksonaz-1 (PON1)’inMoleküler Docking Çalışması

Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Cloning and expression of sumo fusion human carbonic anhydrase II

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.129 identifier

Afinite Kromatografisi ile Enzim Saflaştırma Örnek Uygulamalar

10.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Turkey, 26 - 28 May 2016

İnsan Karbonik Anhidraz VA İzoenziminin Klonlaması

III.Uygulamalı Moleküler Biyoloji TeknikleriLisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Turkey, 19 - 22 May 2016

İnsan karbonik anhidraz VA izoenziminin klonlanması

III.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Turkey, 19 - 22 May 2016

Purification and characterization of turkey liver mitochondrial TrxR

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Turkey, 17 - 19 May 2016

In Situ Synthesized rGO Fe3O4 Magnetic Nanocomposites for Immobilization of Carbonic Anhydrase

11th International Conferenceon Protein Stabilisation, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2016

Comparison of inhibition effects of some benzoic acid derivatives on sheep hearth carbonic anhydrase

International Conference on Advances in Natural and Applied Science , ICANAS 2016, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016

Structure and Stability of Tip Link Cadherin-23 Fragments Involved in Hearing and Deafness

60th Annual Meeting of the Biophysical-Society, Los-Angeles, Chile, 27 February - 02 March 2016, vol.110 identifier

Comparison of Inhibition Effects of Some Benzoic acid Derivatives on Sheep Heart Carbonic Anhydrase

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

In Vitro Antioxidant Profiles of Some Flavonoids

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

Acetylcholinesterase Inhibitory Properties of Some Benzoic Acid Derivatives

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

In vitro effects of some pesticides on some mammalian carbonic anhydrases

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Antalya, Turkey, 11 - 15 November 2015

Some metals inhibit in vitro carbonic anhydrase activity of orcinus ThunnusThynnusLinnaeus gill

The 9th International Conference on the Carbonic Anhydrase (CA), Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

PCR ile genotipleme ve blotlama teknikleri

PCR ile genotipleme ve blotlama teknikleri, Turkey, 27 June 2011

In vitro inhibıtıon of some cardiovascular drugs on human serum carbonic anhydrase VI

8th International Conference on the Carbonic Anhydrase, Florence, Italy, 16 - 19 September 2009

İnsan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimlerinin saflaştırılması için yeni afinite jellerinin hazırlanması

IV.Ulusal (Uluslararası Katkılı) Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 May 2008, pp.37

İnsan serumundan paraoksonaz-I enziminin saflaştırılması için alternatif bir metot

IV.Ulusal (Uluslararası Katkılı) Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 May 2008, pp.61

Gen ekspresyonunun kontrol ve düzenlenmesi

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 23 - 28 August 2007

Gene expression analysis of glutamate dehydrogenase 1 gene (Glud1) in mouse genome by in situ hybridization

nternational Symposium on Health Informatics and Bioinformatics Turkey’07 (HIBIT), Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2007, pp.1

Gen expression analysis of carbonic anhydrase isoenzyme genes in mouse genome by in situ hybridization

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.250-251 identifier

Ispanak ((S. oleracea cv. gladiator) bitkisinde etafon uygulamalarının oksidatif enzimler üzerine etkisi

XIX.Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 30 September - 04 October 2005, pp.421

Isırgan otundan (Urtica dioica) polifenoloksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu

Isırgan otundan (Urtica dioica) polifenoloksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002, pp.5

Determination of antioxidant activity of Urtica dioica

The First International Biosciences Days- XVth National Congress of Biochemistry, 20 - 24 April 1999

The comparison of antioxidant activities of black tea and Rosa canina

The First International Biosciences Days- XVth National Congress of Biochemistry, 20 - 24 April 1999

Diabetli hastalarda nötrofil plazma membranı serbest yağ asitlerinin tayini

XIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri (Uluslararası Katkı İle), Kayseri, Turkey, 23 - 25 May 1995, pp.10 Sustainable Development

Diabetli hastalarda nötrofil membran proteinlerinin glikasyonu

XII.Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 13 - 16 April 1994 Sustainable Development

Sığır eritrosit karbonik anhidraz enziminin bazı aktif katyonlarla inhibisyon kinetiği

VIII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.219-222

Kuşburnu meyvasından izole edilen polifenol oksidaz enziminin substrat spesifitesi

VIII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.233-235

AFFINITY TO SOME INHIBITORS OF GLYCATED CARBONIC ANHYDRASE-II FROM THE ERYTHROCYTES OF DIABETIC PATIENT

TURKISH 8TH NATIONAL SYMP ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING ( CHEMISTRY 92 ), İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.518, pp.213-217 Sustainable Development identifier

DETERMINATION OF ZN+2 BY REACTIVATION OF APOCARBONIC ANHYDRASE IN CHRONIC-RENAL-FAILURE PATIENTS SERA AND PLEVRAL FLUIDS

TURKISH 8TH NATIONAL SYMP ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING ( CHEMISTRY 92 ), İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.518, pp.273-276 identifier

THE INHIBITION-KINETICS OF BOVINE ERYTHROCYTE CARBONIC-ANHYDRASE WITH SOME ACTIVE CATIONS

TURKISH 8TH NATIONAL SYMP ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING ( CHEMISTRY 92 ), İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.518, pp.219-222 identifier

SUBSTRATE-SPECIFICITY OF POLYPHENOL OXIDASE ISOLATED FROM DOG-ROSE

TURKISH 8TH NATIONAL SYMP ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING ( CHEMISTRY 92 ), İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.518, pp.233-235 identifier

Bazı hastalarda karbonikanhidraz I ve karbonikanhidraz II izoenzimlerinin oranları

VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Semporzuyum, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, 2-5 Nisan 1991., Turkey, 2 - 05 April 1991

Taze ve dondurulmuş-çözülmüş et özsularındaki bazı biyokimyasal değerlerin incelenmesİ

VII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 1991, pp.432

Metabolic effects of insulin in rabbits

1.Marmara Medical Days, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 1988, pp.20

Myrothecium verrucaria toprak mantarından siyanamid hidrataz enziminin saflaştırılması

IV.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 - 12 June 1987, pp.412-413

Vücut sıvılarında eser Zn2 miktarının enzimatik bir yolla belirlenmesi

II.Ulusal Kimya Simpozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 1985, pp.65

Books & Book Chapters

Evrimcilerle Yaratılışcıların çevere problemlerine bakışı

in: Biyolojinin ve Kimyanın Dilinden Yaratılış, Adem Tatlı, Hasan Akan, İsmail Kocaçalışkan, İdris Görmez, Editor, Hilal Ofset Matbaası, Antalya, 2018

İnsandaki Harika Yapı Tesadüfe Yer Bırakmaz

in: Bilimler Işığında Yaratılış, Adem Tatlı, Editor, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.363-372, 2017

Sular ve içindekiler tesadüfün değil, bir yaratıcının eseridir

in: Bilimler Işığında Yaratılış, Adem Tatlı, Editor, Üsküdar üniversitesi yayınları, İstanbul, pp.363-372, 2017

İnsandaki Harika Yapı Tesadüfe Yer Bırakmaz

in: Bilimler Işığında Yaratılış, Adem Tatlı, Editor, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.363-372, 2017

PRİMER VE PROB DİZAYNI

in: III Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, , Editor, Akitf Yayınevi, 2016

4. Bölüm: DNA, RNA ve Genetik bilginin Akışı

in: Biyokimya, Ayse Kevser Özden Adil Denizli , Editor, Palme Yayıncılık, 2013

Western Blotlama

in: Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Kitabı, Küfrevioğlu Ö.İ., Watabe S., Çiltaş A., Erdogan O., Editor, Aktif Yayınevi, Ankara, pp.57-62, 2011

Western Blotlama

in: Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Kitabı, Küfrevioğlu Ö.İ.,Watae S.,Çiltaş A.,Erdogan O., Editor, Aktif Yayınevi, Ankara, pp.57-62, 2011

Western Blotlama

in: Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, , Editor, Aktif Yayınevi, pp.57-62, 2011

Balık Dokusundan RNA Saflaştırılması

in: Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:237, Erzurum, pp.89-92, 2008