Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teaching energy in living systems to a blind student in an inclusive classroom environment

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.20, ss.890-901, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Designing a Bulb to Teach Electric Circuits to Visually Impaired Students

PHYSICS TEACHER, cilt.57, ss.99-101, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Application of Context- and Problem-Based Learning (C-PBL) into Teaching Thermodynamics

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.48, ss.663-689, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.12, ss.1631-1651, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish Science Teachers' Use of Educational Research and Resources

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, ss.1231-1248, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thematic Content Analysis of Scale Development Studies Published in the Field of Science and Mathematics Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, ss.85-102, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biology education research trends in Turkey

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, ss.93-109, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parameters of Content Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.33-38, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chemistry education research in Turkey

Chemistry International, cilt.35, ss.12-14, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.443-460, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mathematics Education Research in Turkey: A Content Analysis Study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.565-580, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Cooperative and Individual Learning Activities on Students' Understanding of Diffusion and Osmosis

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.11, ss.19-36, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prospective chemistry teachers' conceptions of chemical thermodynamics and kinetics

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.6, ss.111-121, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effects of problem-based learning instruction on university students' performance of conceptual and quantitative problems in gas concepts

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.5, ss.153-164, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A study of Turkish chemistry undergraduates' understandings of entropy

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, cilt.84, ss.1204-1208, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First steps in educational research: The views of Turkish chemistry and biology student teachers

European Journal of Teacher Education, cilt.30, ss.41-61, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Prospective teachers' misconceptions of vaporization and vapor pressure

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, cilt.83, ss.1237-1242, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The adsorption kinetics of Cethyltrimethylammonium Bromide (CTAB) onto powdered active carbon

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, cilt.10, ss.339-348, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

What makes physical chemistry difficult? Perceptions of Turkish chemistry undergraduates and lecturers

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, cilt.81, ss.573-578, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.19-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematikİçerik Analizi Çalışması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.1183-1218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarım Modelinin Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.48, ss.111-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Tasarlanan Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.121-139, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL BECERİLERİ VE PSİKOLOJİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.29-43, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Researchers’ perceptions of scientific research and educational research

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme yetersizliği olan öğrencilerin ‘maddenin halleri ve ısı’ ünitesini öğrenmeye yönelik ihtiyaç analizi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.274-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Science and technology teachers’ attitudes towards educational research in Turkey

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.18, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.659-682, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Science and technology teachers’ attitudes towards educational research in Turkey

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.18, ss.1-21, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik bir etkinlik tasarımı: sigorta nedir?

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, cilt.7, ss.42-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, ss.165-201, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Görme yetersizliği olan öğrencilere için tasarlanan etkinliğin bilimsel süreç becerilerine göre analizi

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.4, ss.86-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Preparation Perceptions Before Earthquake of Individuals Experienced Earthquake: A Case Study

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.22, ss.113-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Yetersizliğinden Etkilenen Bireylerin Bilimsel OkuryazarlıklarıHakkında Öğretmen Eğitimcilerinin Görüşleri

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.45, ss.209-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Educators' Views On Scientific Literacy Of Visually Impaired Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.45, ss.209-242, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.10, ss.260-279, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretimi Mıknatıs Yapalım Etkinliği

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.202-223, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.51-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Let s make an electric motor activity for 8th grade visually impaired students in electric in our lives unit

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.23-48, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.183-197, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailelerin görme yetersizliği olan çocuklarına yönelik gelecek kaygıları

Ege Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.142-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.218-241, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programları hakkındaki görüşleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.68-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 6 8 sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri Erzurum örneklemi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.8, ss.164-196, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen eyaleti gymnasium kimya dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.135-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.27-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenmeye yönelik algıları ile ilgili nitel bir çalışma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.321-341, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya öğretiminde web destek aracı olarak Moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği

Erzincan Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.437-458, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Inquiry based teaching in Turkey A content analysis of research reports

International Journal of Environmental & Science Education, cilt.7, ss.599-617, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar Erzurum örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.359-392, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9 sınıf kimya dersi Hayatımızda Kimya ünitesinin öğretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.29-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim materyalleri motivasyon anketinin Türkçeye uyarlanması Güvenirlik ve geçerlik çalışması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.5, ss.292-312, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective chemistry teachers conceptions of chemical thermodynamics and kinetics

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, cilt.6, ss.111-122, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sınıf öğretmenliği öğrencilerin mumun yanmasıyla ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.73-88, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development and current status of science education research in Turkey

Essays in Education, cilt.22, ss.1-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probleme dayalı öğrenme Teorik temelleri

Milli Eğitim Dergisi, cilt.0, ss.50-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An investigation of effectiveness of problem based learning at physical chemistry laboratory

Research in Science and Technological Education, cilt.25, ss.99-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Programmed instruction revisited a study on teaching stereochemistry

Chemistry Education Research and Practice, cilt.7, ss.13-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Turkish prospective chemistry teachers misunderstandings of enthalpy and spontaneity

The Chemical Educator, cilt.11, ss.355-363, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma

Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.94-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzensizlik ve mikro haller Entropi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.577-589, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students ideas and misunderstandings of enthalpy and spontaneity a review of selected researches

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.155-159, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularını kavrama düzeyleri üzerine bir araştırma

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.199-210, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A review of selected literature on students misconceptions of heat and temperature

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt.20, ss.25-41, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What students understand from entropy A review of selected literature

Journal of Baltic Science Education, cilt.2, ss.21-27, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya öğretmen adaylarının kovalent bağ ve molekül yapıları ile ilgili kavram yanılgıları

Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.66-72, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students ideas and misunderstandings of the particulate nature of matter A review of selected literature

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.10, ss.345-350, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish chemistry undergraduate students misunderstandings of Gibbs free energy

University Chemistry Education, cilt.6, ss.73-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

How to Make Science Accessible to Students with Visual Impairments?

Science and Science Education International Seminar, Yogyakarta, Endonezya, 27 - 28 Eylül 2019, ss.5

Teaching Symbolic Language of Chemistry via 2D and 3D Tactile Materials to a Blind Student

47th IUPAC World Chemistry Congress, Paris, Fransa, 7 - 12 Temmuz 2019, ss.2321

Development of chemistry education as a research enterprise: Status of the research around the World and Turkey

1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.32

Teaching thermodynamics through context-problem based learning (C-PBL)

23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Kanada, 13 - 18 Temmuz 2014

6. sınıf görme engelli öğrencilere ”çiçekli bitkilerde eşeyli üreme” konusunun öğretimi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UBEK), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, cilt.3540

How to teach practical works in science to visually impaired students?

Malta VIII Frontiers of Science: Research and Education in the Middle East, Vanetta, Malta, 10 - 15 Aralık 2017, ss.87

Making science accessible: How to teach chemistry to visually impaired students?

3rd African Conference on Research in Chemistry Education, Setif, Cezayir, 8 - 11 Ekim 2017

An instructional design to teach concepts regarding phases of matter to visually impaired students

th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.46

Principles of development of a chemistry unit to visually impaired students

th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.54

Görme engelli öğrenciler için “çiçekli bitkilerde hayat döngüsü” konusunun öğretimine yönelik bir materyal tasarımı

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1340-1342

Cross-countries collaborations for a glocalized science education

NARST 90th Annual International Conference, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 22 - 25 Nisan 2017, ss.123

Teaching electrical resistance to 6th grade visually impaired students

NARST 90th Annual International Conference, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 22 - 25 Nisan 2017, ss.72

IMPACT OF CONTEXT-BASED CHEMISTRY TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND AFFECTIVE DOMAINS

5th International Conference on Education in Pakistan, Lahore, Pakistan, 24 - 26 Mart 2017, ss.3

Pros and cons of the Turkish Education System with the perspective of prospective science teachers

ICASE World Science and Technology Education Conference (ICASE 2016), Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.38

Görme engellilere dokunsal ve işitsel materyallerle fen kavramlarının öğretimi

26. Ulusal Özel Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016, ss.83

Functional vision evaluation of low vision students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.228-231

An activity for teaching thermometer concept to visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.40

Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

8. sınıf görme engelli öğrencilere etkinlik tabanlı öğretim: ‘elektrik motoru yapalım’ etkinliği

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.28

Görme engelli 6. Sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.34

6 Sınıf Görme Engelli Öğrenciler İçin Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

6. Sınıf görme engelli öğrenciler için eşeysiz üreme konusunun öğretimine yönelik materyal tasarımı

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.28

6 Sınıf Görme Engelli Öğrenciler İçin Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

Biology and Chemistry Preservice Teachers Opinions towards the Nature of Science NOS

ECRICE 2016- European Conference on Research in Chemical Education, Barcelona, İspanya, 7 - 10 Eylül 2016

A comparative study on presentation of Le Châtelier s Principle LCP in high school chemistry textbooks in Spain and Turkey

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Eylül 2016

An Activity for Teaching Heat Concept to Visually ImpairedStudents

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Eylül 2016

An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Eylül 2016

A research based design for teaching phases of matter and heat to visually impaired students

24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Malezya, 15 - 20 Ağustos 2016, ss.30

An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students

24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Malezya, 15 - 20 Ağustos 2016, ss.85-86

Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaya yönelik anlayışları Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi örneği

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1846-1847

Praxis of practical work in science with visually impaired students

23rd Symposium on Chemistry and Science Education, Dortmund, Almanya, 26 - 28 Mayıs 2016

Teaching science to visual impaired students What they need

45th IUPAC World Chemistry Congress, Busan, Güney Kore, 8 - 14 Ağustos 2015

Understanding and using curricula for effective teaching

BioLive/ChemEd 2015, Wellington, Yeni Zelanda, 5 - 08 Temmuz 2015

Understanding and using curricula for effective teaching (workshop)

iSER World Conference, Nevşehir, Türkiye, 29 Ocak - 02 Kasım 2014, ss.1

Etkili öğretim için programı anlama ve kullanma

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

1997 2012 Yillari Arasinda Dünyadaki Biyoloji Eğitimi Araştirma Trendleri Seçilmiş Dergilerin İçerik Analizi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Türkiye de Biyoloji Eğitimi Alanında Yapilan Araştırmalara Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Türkiye ve Dünyada Görme Engellilere Yönelik Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Türkiye ve dünyada görme engellilere yönelik yapılan araştırmaların içerik analizi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.356-357

Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.542-543

Görme engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik gelecek kaygıları.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.541

1997-2012 yılları arasında dünyadaki biyoloji eğitimi araştırma trendleri: Seçilmiş dergilerin içerik analizi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.358-359

Görme engelli bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında akademisyen görüşleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.544

Görme engellilerin fen kavramlarını öğrenme güçlükleri.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.540

Türkiye’de biyoloji eğitimi alanında yapılan araştırmalara yönelik bir içerik analizi çalışması.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.354-355

Trends and issues in chemistry education research paper published internationally

23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Kanada, 13 - 18 Temmuz 2014

Turkish Prospective Chemistry Teachers’xx Misconceptions of Entropy

The World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2013

Sorgulamaya dayalı öğretime uygun düzenlenmiş laboratuar deneyi.

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Artvin Çoruh Üniversitesinin Artvin’xxe etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı.

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.225-254

The comparison of chemistry biology and physics preservice teachers conceptions of dissolving in everyday life

Icce-ecrice 2012, 22nd International Conference On Chemistry Education – 11th European Conference On Research In Chemical Education, Roma, İtalya, 15 - 20 Temmuz 2012

Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis research reports

22nd International Conference on Chemical Education 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Roma, İtalya, 15 - 20 Temmuz 2012, ss.160

Teachers’ perceptions of constructivist principles in the renewed chemistry curriculum in Turkey

22nd International Conference on Chemical Education 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Roma, İtalya, 15 - 20 Temmuz 2012, ss.135

Artvin Çoruh Üniversitesi`nin Artvin`e katkıları ve şehrin üniversiteyi algılayışı

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.1

Artvin Çoruh Üniversitesi`nin Artvin`e katkıları ve şehrin üniversiteyi algılayışı

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.1

Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges?

IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Arjantin, 30 Temmuz - 05 Ağustos 2011, ss.252-253

Students’ views of context-based ARCS instruction model in high school chemistry

IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Arjantin, 30 Temmuz - 05 Ağustos 2011, ss.382

Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.92

Türkiye ve Almanya ortaöğretim kimya dersi öğretim programının genel yapısı.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 Temmuz - 08 Kasım 2011, ss.29

Yusufeli’de öğrencilerin okula karşı tutumları.

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2010, ss.113-127

Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.123

Ülkemizde matematik eğitimi araştırmaları bir içerik analizi çalışması

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.123

Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.123

Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar: bir içerik analizi çalışması.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.124

Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.43

Kimya öğretiminde harmanlanmış bir öğretim aracı olarak Moodle kullanımı.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.273-274

The effect of 3D materials about orbitals and atomic structure on students’ achievements

21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Tayvan, 8 - 13 Ağustos 2010

Utilization of blended learning in chemistry teaching at secondary school

21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Tayvan, 8 - 13 Ağustos 2010

Yusufeli`de öğrencilerin okula karşı tutumları

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2010, ss.1

The effect of cooperative and individual learning activities based on conceptual change approach on students’ understanding of diffusion and osmosis

European Science Education Research Association Conference (ESERA 2009), İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2009

ARCS motivasyon modeline dayalı bilgisayar destekli yaşam temelli kimya öğretimi modeli tasarımı.

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008, ss.220

A model for computer supported context-based chemistry teaching based on ARCS motivation model

9th European Conference on Research in Chemistry Education, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2008

Teaching environmental problems caused by stubble fires, ozone layer depletion and vehicles through problem-based learning

9th European Conference on Research in Chemistry Education, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2008

Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.458

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Gaz Kavramlarının Öğrenilmesi Üzerine Etkisi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.201

Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.120

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının gaz kavramlarının öğrenilmesi üzerine etkisi.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.201

Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.462

A Study on The Effects of Problem-Based Learning (PBL) Approach on Teaching Gases

18th International Conference on Chemical Education, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Ağustos 2004, ss.169

A study on the effects of problem-based learning (PBL) approach on teaching gases

18th International Conference on Chemical Education, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Ağustos 2004

Probleme dayalı öğrenme: teorik temelleri.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.724

Entropi nedir? Ne değildir?

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.185

Teaching entropy by using ‘problem-based teaching’ strategy

Variety in Chemistry Teaching 2002, Keele, İngiltere, 9 - 10 Eylül 2002, ss.28

A Study of Turkish tertiary chemistry students’ misunderstandings of entropy

Variety in Chemistry Teaching 2002, Keele, İngiltere, 9 - 10 Eylül 2002, ss.36

Entropy düzensizliğin ölçüsü müdür?

XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2001

Chemistry undergraduates’ misunderstandings of Gibbs (free) energy

Variety in Chemistry Teaching Annual Conference 2000, Lancaster, İngiltere, 4 - 05 Eylül 2000, ss.48

Chemistry undergraduates’ understandings and misunderstandings of internal energy

Variety in Chemistry Teaching Annual Conference 1999, Edinburgh, Saint Helena, 6 - 07 Eylül 1999, ss.23

Etkili bir Kimya Öğretmenin Metodları

II. Ulusal Eğitim Sempozyomu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1996, ss.18-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Görme engelliler için fen eğitimi.

Çağdaş yaklaşımlarla destekli fen öğretimi, Hüseyin Artun Sevgi Aydın-Günbatar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.49-63, 2019

Nedensel karşılaştırmalı araştırma yöntemi

Eğitimde araştırma yöntemleri, Haluk Özmen Orhan Karamustafaoğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.179-196, 2019

Görme yetersizliği olan bireylere fen öğretimi

Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar, Ergun Mustafa, Editör, Nobel, Ankara, ss.35-66, 2017

Görme Yetersiziliği Olan Bireylere Fen Öğretimi

FEN BILIMLERI ÖĞRETIMINDE YENI YAKLAŞIMLAR, Mustafa Ergun, Editör, NOBEL, ss.35-66, 2017

Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi

Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas, Alipaşa Sözbilir, Mustafa, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-12, 2017

Engelsiz STEM eğitimi

Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi, Çepni Salih, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.511-539, 2017

Herkes için bilim: Görme engelli öğrenciler için örnek uygulamalar

Her yönüyle bilim merkezleri: Bilim merkezlerine dair kavramsal bir okuma, Güney Ali, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.291-304, 2017

Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları

Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.419-454, 2017

Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları

Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.365-388, 2017

Practical work in science with visually impaired students

Science education research and practical work, Ingo Eilks, Silvia Markic, Bend Ralle, Editör, Shaker Verlag, Aachen, ss.169-179, 2016

Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research

Science education research and practice in Asia: Challenges and opportunities, M.H. Chiu , Editör, Springer-Verlag , Singapur, ss.289-317, 2016

Düşük düzeyde yetersizlik engeli olan öğrencilere öğretim

Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler, Mustafa Şahin,Taner Altun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.77-100, 2016

Nitel araştırma desenleri

Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Görüşme ve gözlem tekniği

Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Practical work in science with visually impaired students

Science education research and practical work, I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle, Editör, Shaker Verlag, Aachen, ss.169-179, 2016

Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi

Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri 3 Baskı, Mustafa Metin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.115-135, 2016

Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research

Science education research and practice in Asia Challenges and opportunities, Mei-Hung CHIU, Editör, Springer, Singapore, ss.289-317, 2016

Durum çalışması

Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları

Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.171-193, 2015

Understanding and using chemistry curricula for effective teaching

A guidebook of good practice for the pre service training of chemistry teachers, I. Maciejowska & B. Byer , Editör, Jagiellonian University, Krakow, ss.41-65, 2015

Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları

Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, AlipaşaAYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.213-246, 2015

Understanding and using chemistry curricula for effective teaching

A guidebook of good practice for the pre-service training of chemistry teachers, Iwona Maciejowska, Bill Byers, Editör, Jagiellonian University, Krakow, ss.47-65, 2015

Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi

Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-12, 2015

Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–II

Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme, Kıncal, R.Y., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-29, 2014

Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–I

Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme, Remzi Yavaş KINCAL, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-29, 2014

2011 Uluslararası kimya yılı ve IUPAC

Türkiye de Kimya Eğitimi, Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Türkiye Kimya Derneği Yayın no: 22, İstanbul, ss.1-9, 2013

Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler

Türkiye de Kimya Eğitimi, Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Türkiye Kimya Derneği Yayın No:22, İstanbul, ss.175-204, 2013

Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published

Science Education Research and Practice in Europe Retrospective and Prospective, Doris Jorde, Justin Dillon, Editör, Sense Publishers, Rotterdam, ss.341-374, 2012

Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published

Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective, Doris Jorde, Justin Dillon, Editör, Sense Science Publishers, Rotherdam, ss.341-374, 2012