Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Teaching Cell to 6th Grade Students with Visual Impairment

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.45, pp.227-250, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Teaching energy in living systems to a blind student in an inclusive classroom environment

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, vol.20, no.4, pp.890-901, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

An Application of Context- and Problem-Based Learning (C-PBL) into Teaching Thermodynamics

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, vol.48, pp.663-689, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.12, pp.1631-1651, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Turkish Science Teachers' Use of Educational Research and Resources

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, no.6, pp.1231-1248, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Biology education research trends in Turkey

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, pp.93-109, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Parameters of Content Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.174, pp.33-38, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.1, pp.443-460, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Mathematics Education Research in Turkey: A Content Analysis Study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.1, pp.565-580, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Effect of Cooperative and Individual Learning Activities on Students' Understanding of Diffusion and Osmosis

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.43, pp.19-36, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The effects of problem-based learning instruction on university students' performance of conceptual and quantitative problems in gas concepts

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.5, no.2, pp.153-164, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

A study of Turkish chemistry undergraduates' understandings of entropy

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol.84, no.7, pp.1204-1208, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

First steps in educational research: The views of Turkish chemistry and biology student teachers

European Journal of Teacher Education, vol.30, pp.41-61, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Prospective teachers' misconceptions of vaporization and vapor pressure

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol.83, no.8, pp.1237-1242, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The adsorption kinetics of Cethyltrimethylammonium Bromide (CTAB) onto powdered active carbon

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, vol.10, no.4, pp.339-348, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

What makes physical chemistry difficult? Perceptions of Turkish chemistry undergraduates and lecturers

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol.81, no.4, pp.573-578, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Systems Thinking Approach in Science Education

Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, vol.6, no.1, pp.107-132, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Learning Levels and Instructional Needs of the Students Visual Impairment on Science Concepts: Matter and Heat

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.25-52, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Determining the teaching needs of students with visual impairment in the sixth grade on the science course

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, vol.1, no.1, pp.26-64, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Science for Students with Visual Impairment: An Analysis of Hands-onActivity

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.51-68, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Fabrication and function of polymer membranes

Chemistry Teacher International, vol.3, no.2, pp.141-154, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz Yeterliklerini Belirlemek İçin Ölçek Geliştirme

Eurasian Journal of Teacher Education, vol.2, no.1, pp.55-68, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonlarındaki Değişimlerin Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.51, pp.32-56, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Teaching Concepts on Musculoskeletal System to 6th Grade Visually Impaired Students

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.16, no.2, pp.231-250, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Teaching Respiratory System Concepts to 6th-Grade Students with Visual Impairment

Erciyes Journal of Education, vol.4, no.2, pp.68-97, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Activities to teach heat and temperature concepts to visually impaired students

Chemistry Teacher International, vol.2, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A hands-on classroom activity to teach science concepts for students with visual impairment

SCIENCE ACTIVITIES-PROJECTS AND CURRICULUM IDEAS IN STEM CLASSROOMS, vol.56, no.4, pp.130-138, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.19-32, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Investigating Teachers’ Fidelity to Constructivist Chemistry Curriculum in Turkey: Congruence between Intended, Perceived and Observed Curriculum in Turkey

International Journal of Physics and Chemistry Education, vol.11, no.4, pp.93-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Regarding Parent-Children Relationship: A Thematic Content Analysis

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.1183-1218, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effect of Activities Prepared for Students with Visual Impairment on the Scientific Process Skills: Matter and Heat

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.1, pp.172-192, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarım Modelinin Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.48, pp.111-127, 2018 (Other Refereed National Journals)

Assessment of the Activities Designed for Visually Impaired Students: Heat Transfer and Temperature Changes

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.121-139, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

A REVIEW ON THE COGNITIVE SKILLS AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.29-43, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Researchers’ perceptions of scientific research and educational research

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görme yetersizliği olan öğrencilerin ‘maddenin halleri ve ısı’ ünitesini öğrenmeye yönelik ihtiyaç analizi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.274-290, 2017 (Other Refereed National Journals)

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.659-682, 2017 (Other Refereed National Journals)

Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik bir etkinlik tasarımı: sigorta nedir?

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, vol.7, pp.42-50, 2017 (Other Refereed National Journals)

Science and technology teachers’ attitudes towards educational research in Turkey

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.18, no.1, pp.1-21, 2017 (International Refereed University Journal) identifier

Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, pp.165-201, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Görme yetersizliği olan öğrencilere için tasarlanan etkinliğin bilimsel süreç becerilerine göre analizi

SDU International Journal of Educational Studies, vol.4, no.2, pp.86-95, 2017 (Other Refereed National Journals)

Application of Constructivist Principles in Science and Technology Curriculum into Practice by Teachers

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1418-1457, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Teacher Educators' Views On Scientific Literacy Of Visually Impaired Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.45, no.2, pp.209-242, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

8 Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretimi Mıknatıs Yapalım Etkinliği

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.202-223, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.10, pp.260-279, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.51-83, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Let s make an electric motor activity for 8th grade visually impaired students in electric in our lives unit

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.23-48, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.183-197, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin görme yetersizliği olan çocuklarına yönelik gelecek kaygıları

Ege Eğitim Dergisi, vol.16, pp.142-164, 2015 (Other Refereed National Journals)

Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.218-241, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programları hakkındaki görüşleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, pp.68-79, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 6 8 sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri Erzurum örneklemi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.8, pp.164-196, 2014 (Other Refereed National Journals)

2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen eyaleti gymnasium kimya dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.135-162, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.27-40, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenmeye yönelik algıları ile ilgili nitel bir çalışma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.321-341, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chemistry education research in Turkey

Chemistry International, vol.35, no.2, pp.12-14, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Araştırma Problemlerinin Belirlenmesini Etkileyen Unsurlar

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.13, no.4, pp.2317-2335, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inquiry based teaching in Turkey A content analysis of research reports

International Journal of Environmental & Science Education, vol.7, no.4, pp.599-617, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kimya öğretiminde web destek aracı olarak Moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği

Erzincan Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.437-458, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar Erzurum örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.359-392, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9 sınıf kimya dersi Hayatımızda Kimya ünitesinin öğretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.29-62, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğretim materyalleri motivasyon anketinin Türkçeye uyarlanması Güvenirlik ve geçerlik çalışması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.5, pp.292-312, 2011 (Other Refereed National Journals)

Prospective chemistry teachers conceptions of chemical thermodynamics and kinetics

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, vol.6, no.2, pp.111-122, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Sınıf öğretmenliği öğrencilerin mumun yanmasıyla ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.73-88, 2009 (Other Refereed National Journals)

Probleme dayalı öğrenme Teorik temelleri

Milli Eğitim Dergisi, vol.0, pp.50-64, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Development and current status of science education research in Turkey

Essays in Education, vol.22, pp.1-22, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of effectiveness of problem based learning at physical chemistry laboratory

Research in Science and Technological Education, vol.25, no.1, pp.99-113, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Programmed instruction revisited a study on teaching stereochemistry

Chemistry Education Research and Practice, vol.7, no.1, pp.13-21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Turkish prospective chemistry teachers misunderstandings of enthalpy and spontaneity

The Chemical Educator, vol.11, pp.355-363, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düzensizlik ve mikro haller Entropi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.577-589, 2005 (Other Refereed National Journals)

Students ideas and misunderstandings of enthalpy and spontaneity a review of selected researches

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.155-159, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konularını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.199-210, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya öğretmen adaylarının kovalent bağ ve molekül yapıları ile ilgili kavram yanılgıları

Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.66-72, 2003 (Other Refereed National Journals)

What students understand from entropy A review of selected literature

Journal of Baltic Science Education, vol.2, pp.21-27, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

A review of selected literature on students misconceptions of heat and temperature

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.20, pp.25-41, 2003 (Other Refereed National Journals)

Students ideas and misunderstandings of the particulate nature of matter A review of selected literature

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, pp.345-350, 2002 (Other Refereed National Journals)

Turkish chemistry undergraduate students misunderstandings of Gibbs free energy

University Chemistry Education, vol.6, pp.73-83, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Individualized Chemistry Teaching Trial via Video Lessons Supplemented with 3D Hands on Materials during Covid-19 Pandemic

5th International Conference on Mathematics and Science Education (ICoMSE), Malang, Indonesia, 03 August 2021, pp.96 Creative Commons License

Üniversite Sınav Tercihi Yapacak Öğrencilerin Temel Bilimlere Yönelmelerinde Öğretmenlerin Rolü

8th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.422-423 Creative Commons License

Öğrencilerin temel bilimlere karşı olan ilgilerinde öğretmenlerin rolü

14.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.276 Creative Commons License

Ulusal dergilerde yayımlanan kimya eğitimi araştırmalarında eğilimler (2010-2019)

14.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.228 Creative Commons License

Teaching Science to Students with Blindness or Low Vision (BLV) during Covid-19 Pandemic

12th Changpa International Conference on the Special Education and Rehabilitation Science (Changpa 2020), Daegu, South Korea, 18 December 2020, pp.41-65 Creative Commons License

Dimensions of Symbolic Language of Chemistry

32. Ulusal Kimya Kongresi (Çevrimiçi), İstanbul, Turkey, 17 September 2020 Creative Commons License

A Content Analysis of Papers in Women Career Choice in STEM Disciplines

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.244-245 Creative Commons License

Making Science and Chemistry Accessible to Students with Blindness or Low Vision (BLV)

15 European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE 2020 Webinar), Rekhovot, Israel, 06 July 2020 Creative Commons License

How to Make Science Accessible to Students with Visual Impairments?

Science and Science Education International Seminar, Yogyakarta, Indonesia, 27 - 28 September 2019, pp.5

Teaching Symbolic Language of Chemistry via 2D and 3D Tactile Materials to a Blind Student

47th IUPAC World Chemistry Congress, Paris, France, 7 - 12 July 2019, pp.2321

Development of chemistry education as a research enterprise: Status of the research around the World and Turkey

1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Edirne, Turkey, 17 - 20 September 2018, pp.32

Teaching thermodynamics through context-problem based learning (C-PBL)

23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Canada, 13 - 18 July 2014

6. sınıf görme engelli öğrencilere ”çiçekli bitkilerde eşeyli üreme” konusunun öğretimi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UBEK), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.3540

How to teach practical works in science to visually impaired students?

Malta VIII Frontiers of Science: Research and Education in the Middle East, Vanetta, Malta, 10 - 15 December 2017, pp.87

Making science accessible: How to teach chemistry to visually impaired students?

3rd African Conference on Research in Chemistry Education, Setif, Algeria, 8 - 11 October 2017

Principles of development of a chemistry unit to visually impaired students

th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.54

An instructional design to teach concepts regarding phases of matter to visually impaired students

th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.46

Görme engelli öğrenciler için “çiçekli bitkilerde hayat döngüsü” konusunun öğretimine yönelik bir materyal tasarımı

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1340-1342

Cross-countries collaborations for a glocalized science education

NARST 90th Annual International Conference, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 22 - 25 April 2017, pp.123

Teaching electrical resistance to 6th grade visually impaired students

NARST 90th Annual International Conference, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 22 - 25 April 2017, pp.72

IMPACT OF CONTEXT-BASED CHEMISTRY TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND AFFECTIVE DOMAINS

5th International Conference on Education in Pakistan, Lahore, Pakistan, 24 - 26 March 2017, pp.3

Pros and cons of the Turkish Education System with the perspective of prospective science teachers

ICASE World Science and Technology Education Conference (ICASE 2016), Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2016, pp.38

Görme engellilere dokunsal ve işitsel materyallerle fen kavramlarının öğretimi

26. Ulusal Özel Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.83

Functional vision evaluation of low vision students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.228-231

An activity for teaching thermometer concept to visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students

International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.40

Görme Engelli 6 Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimine Yönelik İhtiyaçlarının Kapsamlı Bir Analizi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1

6 Sınıf Görme Engelli Öğrenciler İçin Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1

6 Sınıf Görme Engelli Öğrenciler İçin Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.1

8. sınıf görme engelli öğrencilere etkinlik tabanlı öğretim: ‘elektrik motoru yapalım’ etkinliği

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.28

Biology and Chemistry Preservice Teachers Opinions towards the Nature of Science NOS

ECRICE 2016- European Conference on Research in Chemical Education, Barcelona, Spain, 7 - 10 September 2016

An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain, 7 - 10 September 2016

A comparative study on presentation of Le Châtelier s Principle LCP in high school chemistry textbooks in Spain and Turkey

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain, 7 - 10 September 2016

An Activity for Teaching Heat Concept to Visually ImpairedStudents

13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain, 7 - 10 September 2016

A research based design for teaching phases of matter and heat to visually impaired students

24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Malaysia, 15 - 20 August 2016, pp.30

An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students

24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Malaysia, 15 - 20 August 2016, pp.85-86

Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaya yönelik anlayışları Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi örneği

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 30 May - 03 June 2016, pp.1846-1847

Praxis of practical work in science with visually impaired students

23rd Symposium on Chemistry and Science Education, Dortmund, Germany, 26 - 28 May 2016

Teaching science to visual impaired students What they need

45th IUPAC World Chemistry Congress, Busan, South Korea, 8 - 14 August 2015

Understanding and using curricula for effective teaching

BioLive/ChemEd 2015, Wellington, New Zealand, 5 - 08 July 2015

Understanding and using curricula for effective teaching (workshop)

iSER World Conference, Nevşehir, Turkey, 29 January - 02 November 2014, pp.1

Etkili öğretim için programı anlama ve kullanma

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014

Türkiye ve Dünyada Görme Engellilere Yönelik Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Türkiye de Biyoloji Eğitimi Alanında Yapilan Araştırmalara Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.542-543

Görme engellilerin fen kavramlarını öğrenme güçlükleri.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.540

Görme engelli bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında akademisyen görüşleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.544

Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının gelişimi ve uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılması.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.360

1997-2012 yılları arasında dünyadaki biyoloji eğitimi araştırma trendleri: Seçilmiş dergilerin içerik analizi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.358-359

Görme engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik gelecek kaygıları.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.541

Türkiye’de biyoloji eğitimi alanında yapılan araştırmalara yönelik bir içerik analizi çalışması.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.354-355

Türkiye ve dünyada görme engellilere yönelik yapılan araştırmaların içerik analizi.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.356-357

Trends and issues in chemistry education research paper published internationally

23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Canada, 13 - 18 July 2014

Turkish Prospective Chemistry Teachers’xx Misconceptions of Entropy

The World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası, Turkey, 19 - 23 September 2013

Sorgulamaya dayalı öğretime uygun düzenlenmiş laboratuar deneyi.

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013

Artvin Çoruh Üniversitesinin Artvin’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı.

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.225-254

The comparison of chemistry biology and physics preservice teachers conceptions of dissolving in everyday life

Icce-ecrice 2012, 22nd International Conference On Chemistry Education – 11th European Conference On Research In Chemical Education, Roma, Italy, 15 - 20 July 2012

Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis research reports

22nd International Conference on Chemical Education 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Roma, Italy, 15 - 20 July 2012, pp.160

Teachers’ perceptions of constructivist principles in the renewed chemistry curriculum in Turkey

22nd International Conference on Chemical Education 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Roma, Italy, 15 - 20 July 2012, pp.135

Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges?

IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Argentina, 30 July - 05 August 2011, pp.252-253

Students’ views of context-based ARCS instruction model in high school chemistry

IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Argentina, 30 July - 05 August 2011, pp.382

Türkiye ve Almanya ortaöğretim kimya dersi öğretim programının genel yapısı.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 July - 08 November 2011, pp.29

Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 - 08 July 2011, pp.92

Yusufeli’de öğrencilerin okula karşı tutumları.

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 June 2010, pp.113-127

Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.123

Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.43

Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar: bir içerik analizi çalışması.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.124

Ülkemizde matematik eğitimi araştırmaları bir içerik analizi çalışması

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.123

Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.123

Kimya öğretiminde harmanlanmış bir öğretim aracı olarak Moodle kullanımı.

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.273-274

Utilization of blended learning in chemistry teaching at secondary school

21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan, 8 - 13 August 2010

The effect of 3D materials about orbitals and atomic structure on students’ achievements

21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan, 8 - 13 August 2010

ARCS motivasyon modeline dayalı bilgisayar destekli yaşam temelli kimya öğretimi modeli tasarımı.

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.220

A model for computer supported context-based chemistry teaching based on ARCS motivation model

9th European Conference on Research in Chemistry Education, İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2008

Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.462

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının gaz kavramlarının öğrenilmesi üzerine etkisi.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.201

Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.120

Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.458

A Study on The Effects of Problem-Based Learning (PBL) Approach on Teaching Gases

18th International Conference on Chemical Education, İstanbul, Turkey, 3 - 08 August 2004, pp.169

Probleme dayalı öğrenme: teorik temelleri.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.724

What makes physical chemistry difficult? Undergraduates’ and lecturers’ views

ASE Annual Meeting 2003, Birmingham, United Kingdom, 3 - 05 January 2003, pp.87

Entropi nedir? Ne değildir?

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.185

A Study of Turkish tertiary chemistry students’ misunderstandings of entropy

Variety in Chemistry Teaching 2002, Keele, United Kingdom, 9 - 10 September 2002, pp.36

Teaching entropy by using ‘problem-based teaching’ strategy

Variety in Chemistry Teaching 2002, Keele, United Kingdom, 9 - 10 September 2002, pp.28

Entropy düzensizliğin ölçüsü müdür?

XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2001

Chemistry undergraduates’ misunderstandings of Gibbs (free) energy

Variety in Chemistry Teaching Annual Conference 2000, Lancaster, United Kingdom, 4 - 05 September 2000, pp.48

Chemistry undergraduates’ understandings and misunderstandings of internal energy

Variety in Chemistry Teaching Annual Conference 1999, Edinburgh, Saint Helena, 6 - 07 September 1999, pp.23

Etkili bir Kimya Öğretmenin Metodları

II. Ulusal Eğitim Sempozyomu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.18-20

Books & Book Chapters

Görme engellilere fen öğretimi

in: Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar – II , Serkan Say,Fatih Serdar Yıldırım, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.87-102, 2021 Creative Commons License

Görme engelliler için fen eğitimi.

in: Çağdaş yaklaşımlarla destekli fen öğretimi, Hüseyin Artun Sevgi Aydın-Günbatar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.49-63, 2019

Nedensel karşılaştırmalı araştırma yöntemi

in: Eğitimde araştırma yöntemleri, Haluk Özmen Orhan Karamustafaoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.179-196, 2019

Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi

in: Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas, Alipaşa Sözbilir, Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-12, 2017

Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları

in: Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.419-454, 2017

Görme Yetersiziliği Olan Bireylere Fen Öğretimi

in: FEN BILIMLERI ÖĞRETIMINDE YENI YAKLAŞIMLAR, Mustafa Ergun, Editor, NOBEL, pp.35-66, 2017

Engelsiz STEM eğitimi

in: Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi, Çepni Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.511-539, 2017

Herkes için bilim: Görme engelli öğrenciler için örnek uygulamalar

in: Her yönüyle bilim merkezleri: Bilim merkezlerine dair kavramsal bir okuma, Güney Ali, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.291-304, 2017

Görme yetersizliği olan bireylere fen öğretimi

in: Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar, Ergun Mustafa, Editor, Nobel, Ankara, pp.35-66, 2017

Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları

in: Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı), Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.365-388, 2017

Practical work in science with visually impaired students

in: Science education research and practical work, Ingo Eilks, Silvia Markic, Bend Ralle, Editor, Shaker Verlag, Aachen, pp.169-179, 2016

Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research

in: Science education research and practice in Asia: Challenges and opportunities, M.H. Chiu , Editor, Springer-Verlag , Singapur, pp.289-317, 2016

Düşük düzeyde yetersizlik engeli olan öğrencilere öğretim

in: THE INCLUSIVE CLASSROOM - Strategies for Effective Differentiated Instruction, Mustafa Şahin,Taner Altun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.77-100, 2016

Görüşme ve gözlem tekniği

in: Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Durum çalışması

in: Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Nitel araştırma desenleri

in: Araştırma yöntem ve teknikleri II, Karaman Selçuk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi

in: Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri 3 Baskı, Mustafa Metin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.115-135, 2016

Understanding and using chemistry curricula for effective teaching

in: A guidebook of good practice for the pre service training of chemistry teachers, I. Maciejowska & B. Byer , Editor, Jagiellonian University, Krakow, pp.41-65, 2015

Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi

in: Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-12, 2015

Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları

in: Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, AlipaşaAYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.213-246, 2015

Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları

in: Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.171-193, 2015

Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–I

in: Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme, Remzi Yavaş KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-29, 2014

Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–II

in: Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme, Kıncal, R.Y., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-29, 2014

2011 Uluslararası kimya yılı ve IUPAC

in: Türkiye de Kimya Eğitimi, Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Türkiye Kimya Derneği Yayın no: 22, İstanbul, pp.1-9, 2013

Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler

in: Türkiye de Kimya Eğitimi, Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Türkiye Kimya Derneği Yayın No:22, İstanbul, pp.175-204, 2013

Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published

in: Science Education Research and Practice in Europe Retrospective and Prospective, Doris Jorde, Justin Dillon, Editor, Sense Publishers, Rotterdam, pp.341-374, 2012

Other Publications