Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of using combined essential oils on quality parameters of bio-yogurt

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.42, no.1, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effects of chitosan coatings enriched with thyme oil on the quality of rainbow trout.

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Essential Oils and Packaging on Hot Smoked Rainbow Trout During Storage

Journal Of Food Processing And Preservation, vol.39, pp.806-815, 2015 (Journal Indexed in SCI)

Alterations in hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to DDVP

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.60, no.1, pp.9-12, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye Su Ürünleri Sektörüne Genel Bakış

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.46-57, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Shellfish Consumption Preferences and Habits in Erzurum Province

Marine Science and Technology Bulletin, vol.10, no.1, pp.16-22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Application of HACCP in Aquaculture Processing

Journal of Agricultural Production, vol.1, no.1, pp.31-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turunçgil Kabuk Yağlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkileri

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.5, pp.17-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Final Development Related Microbial Pigments and the Application in Food Industry

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yenilebilir Film ve Kaplamaların Gıda Endüstrisinde Kullanımı

bitlis eren üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gıda Endüstrisinde Antifiriz Proteinlerin Önemi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminlerin Varlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gıda Endüstrisinde Kitosanın Kullanımı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.3, pp.198-206, 2014 (National Refreed University Journal)

Pullulan Production and usage in food ındustry

African Journal of Food Science and Technology,, vol.4, no.3, pp.57-63, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of salting and packaging on liquid-smoked rainbow trout fillets during refrigerated.

African Journal Of Microbiology Research, vol.7, no.50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gıdalarda mikroorganizma inaktivasyonunun modellemesi ve uygulaması

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, 2013 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SU ÜRÜNLERİ MUHAFAZA TEKNİKLERİ

21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2021), Erzurum, Turkey, 15 November 2021

REKREASYONEL DALIŞ

21.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 - 16 November 2021, pp.64-67

Different cooking techniques used in seafood

II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology (TURJAF 2021), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 October 2021

Trend Analysis for the Aquaculture Production of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Erzurum, Turkey

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.292-298

Sous-Vide Technology in Aquaculture

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.251-256

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu/22‐25 Şubat 2021, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ PAYI

Cumhuriyet 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 22 January 2021, pp.206-213

AQUACULTURE PROCESSING WASTES AND ITS EVALUATION

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ26-27 ARALIK 2020DİYARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.143-148

ORGANIC AQUACULTURE

V. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2020), Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2020 Sustainable Development identifier identifier

ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HOCA AHMET YESEVİ 2ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.236-243 Creative Commons License

Study on Determination of Fish Consumption Habits in Ardahan Province.

II. International Iğdır Symposium 2017., 9 - 11 October 2017

Biotechnology in Fisheries and Aquaculture

III. International Congress “Food Technology, Quality and Safety., 25 - 27 October 2016

Ksilitol Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2016

Fish Pastrami

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Slow food hareketi

İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015

Gıdalarda İnülin ve Oligofruktoz kullanımı

İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015

Biyofilmler ve gıda endüstrisinde kullanımı

İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015

Gıda güvenliği ve beslenme yönünden su ürünleri

İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015 Sustainable Development

Microbial pigments and the important for food industry

IJFST 50th Celebration Conference: The future of food innovation, nutrition and technology., 17 - 19 February 2015

The application of direct epifluorescence fitler technique DEFT in the food industry

IJFST 50th Celebration Conference: The future of food innovation, nutrition and technology, 17 February - 19 April 2015

The application of chitosan in food industry

2nd International Congress on Food Technology, 5 - 07 November 2014

A Multifunctional Additıve for Food Preservation Trehalose

8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritıonists., 21 - 24 October 2014

Biodiesel Production from Microalgae Oil

11th Euro Fed Lipid Congress and 30th ISF lecture series “Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future”, 27 - 30 November 2013

Yenilebilir film ve kaplamalar

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Gıda sanayinde ozon kullanımı

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013 Sustainable Development

Antifriz proteinler AFP

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

New Technology in Food Packaging Nanocomposite

9. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-9), Turkey, 24 - 28 June 2013

Nanotechnology in Food Industry

9. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-9), Turkey, 24 - 28 June 2013

Süper kritik karbondioksit Gıda endüstrisinde kullanımı

4. Gıda Güvenliği Kongresi, Turkey, 14 - 15 May 2013

Omik teknolojilerinin gıda endüstrisinde kullanımı

4. Gıda Güvenliği Kongresi, Turkey, 14 - 15 May 2013

Gıda zincirinde yeni bir teknoloji Akıllı Ambalajlama

Gıda Mühendisliği 4. Gıda Kongresİ, Turkey, 18 - 19 April 2013

Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes

Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 November 2012

Su ürünlerinin hazır yemek teknolojisindeki yeri ve önemi

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Turkey, 10 - 12 October 2012

Su ürünlerinde sıvı tütsüleme

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Turkey, 10 - 12 October 2012

Modelling and applications of the inactivation of microorganism in foods

Food Micro2012: 23rd International ICMFH Symposium on Global Issues in Food Microbiology, 3 - 07 September 2012

Adı ve Tadı Farklı Kavılca

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2012

PCB lerin balıklar üzerine olumsuz etkileri

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 May 2009

Orkinos yetiştiriciliği

Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri bilimsel ve kültürel platformu, Turkey, 31 May - 01 June 2008

Su kirliliğinin balık üremesine etkileri

Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri bilimsel ve kültürel platformu, Erzincan, Turkey, 31 May - 01 June 2008

Midye yetiştiriciliği

Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri bilimsel ve kültürel platformu, Turkey, 31 May - 01 June 2008

Su ürünlerinin paketlenmesi

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2008

Su ürünlerinde katkı maddeleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2008

Su ürünlerinde tütsüleme teknikleri

Gap IV. Tarım kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2005

Books & Book Chapters

Balık Unu Üretimi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Koray ÖZRENK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.243-258, 2022 Sustainable Development

Su Ürünleri İşleme Atıkları

in: TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK, Nizamettin TURAN, Editor, İksad Publishing House, pp.207-229, 2021

Balık Eti Besin Kompozisyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

in: SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK, YÜCEL Banu, TOLON Mustafa Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.29-42, 2021