Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute effect of intense exercises on serum superoxide dismutase, catalase and malondialdehyde levels in soccer players

Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, cilt.52, ss.107-111, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINATION OF ANAEROBIC POWER PERFORMANCES OF ELITE WINTER ATHLETES

Acta Kinesiologica, cilt.1, ss.77-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF 12 WEEKS OF SKI TRAINING ON SOME BIOMETRIC FEATURES OF GIRLS

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.47-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yüksekliklerde yaşayan genc biatlon sporcularının 2000 m’xxde maksimal aerobik egzersize akut tepkilerinin analizi

Sportif Bakış:Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yüksekliklerde Yaşayan Genç Biatlon Sporcularının 2000m de Maksimal Aerobik Egzersize Akut Tepkilerinin Analizi

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effects of Training on Some Biochemical Analytes in Professional Boxers Sub-Title:Biochemical Analytes in Boxers

International Journal of Medicine and Pharmacy, cilt.4, ss.39-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAUNA VE GÜREŞ EGZERSİZİNİN TSH VE FT4 HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.186-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YOĞUN EGZERSİZLE OLUŞAN OKSİDATİF STRES VE DNA HASARI ÜZERİNE ASKORBİK ASİDİN ETKİSİ

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.65-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit güreşçilerde akut eksersizin plazma lipit düzeylerine etkisi

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lipid Profile of Middle Aged Sedentary Women doing Aerobic Exercise plus Weightlifting

Procedia-Social and Behavioral Journal, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit Alp Disiplini Sporcularının Hazırlık Döneminde Yaptıkları Çalışmaların Aerobik ve Anaerobik Kapasiteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.32-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit Alp Disiplini Sporcularının Hazırlık Döneminde Yaptıkları Çalışmaların Aerobik ve Anaerobik Kapasiteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.32-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Türdeki Egzersizlerin Nitrik Oksit Üzerine Akut veKronik Etkileri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ,, cilt.13, ss.26-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayakla Atlama Sporunun Teknik ve Puanlama Sistemi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.3, ss.261-269, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some performance parameter changes during menstrual cycle periods of athletes and nonathletes

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science. Movement and Health, cilt.10, ss.46-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA SÜRAT EGZERSİZLERİSONRASI KAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

Beden Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Difference in Parameters of Bone Mineral Metabolism in Various Sport Branches

Index Copernicus Journal Master List, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Chronic Effect of Speed Exercises of Football Players on the Nitric Oxide NO Level

Science, Movement and Health, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.9-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.9-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alp Disiplini Kayakçılarda Dört Haftalık Sürat Egzersizlerinin Nitrik Oksit NO Seviyesine Kronik Etkisi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.34-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alp Disiplini Kayakçılarda Dört Haftalık Sürat Egzersizlerinin Nitrik Oksit NO Seviyesine Kronik Etkisi

, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.34-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Ülkenin Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Güreşçilerin Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Target Shot Hittingof Elite Biathlon Athletes According to Pulse Interval

1.Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

PROFESYONEL FUTBOLCULARIN HAZIRLIK DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASI VÜCUT YAĞ ORANLARININ İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK BECERİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Elit Güreşçilerde Yoğun Egzersizin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

6. Antrenman Bilimi Kongresi. 30 haziran- 2 Temmuz 2015, Hacettepe üniversitesi kültür Kongre Merkezi, Ankara. Poster Sunum 31, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2015

The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on TSH and FT4 Hormones

International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.1

The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on TSH and FT4 Hormones

International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.1

The Effect of High Intensity Acute Wrestling Exercise and Sauna on Total Body Fluid and Aldosterone Level,

International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.1

The Effect of High Intensity Acute Wrestling Exercise and Sauna on Total Body Fluid and Aldosterone Level,

International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.1

The Effects of The Period of Competition on Elite Athletes’ Body Composition, Serum Lipids and Lipoproteins

XXXII World Congress of Sports Medicine, Roma, İtalya, 27 - 30 Eylül 2012, ss.1

The Effects of The Period of Competition on Elite Athletes’ Body Composition, Serum Lipids and Lipoproteins

XXXII World Congress of Sports Medicine, Roma, İtalya, 27 - 30 Eylül 2012, ss.1

History of Physical Education in Turkey and Development of Physical Education and Sports.

1st International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2010, ss.1

History of Physical Education in Turkey and Development of Physical Education and Sports.

1st International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2010, ss.1

Elit Güreşçilerde Vücut Kompozisyonu ve Somatotip Özelliklerin Anaerobik Performansın Belirlenmesindeki Rolü

Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2009, ss.1

Elit Güreşçilerde Vücut Kompozisyonu ve Somatotip Özelliklerin Anaerobik Performansın Belirlenmesindeki Rolü

Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2009, ss.1

The Chronic Effect of Speed Exercices of Football Players on The Nitric Oxide NO Level

International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009

Comparison of Some Antioxidants Level in Alpine Skiers and Soccer Players after Sprint Exercises

International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009

Some Dıfferences in parameters of bone mineral metabolism in various sports branches

İnternational Scientific conference perspectives in physical education and sport, 13 - 15 Mayıs 2009

Comparision of some andioxidants level in alpine skiers and soccer players after sprint exercise

İnternational scientific conference perspectives in physical education and sport, 4 - 08 Mayıs 2009

Futbolda taraftar takım özdeşleşmesi

I. World Forensic Sciences and Sport Congress, 27 - 30 Kasım 2008, cilt.1, ss.1

Futbolda Taraftar Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği),

I. World First Forensic Sciences and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2008, ss.1

Futbolda Taraftar Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği),

I. World First Forensic Sciences and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2008, ss.1

Effects of Creatine supplementation on speed in soccer

VI th World Congress on Science and Football, 16 - 20 Ocak 2007, cilt.1, ss.161-162

Tc-99m MDP Bone Scintigraphy in The Evaluation of The Joint Damage in Asymptomatic Alpine Ski Racers

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2003, ss.1

Tc-99m MDP Bone Scintigraphy in The Evaluation of The Joint Damage in Asymptomatic Alpine Ski Racers

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2003, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

KIŞ OLİMPİYATLARINDA KAYAKLA ATLAMADA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN ANALİZİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

FARKLI PERSPEKTİFLERDEN KIŞ TURİZM, ÇAVUŞ AHMET, Editör, Paradigma Akademi, Erzurum, ss.49-68, 2020

KAYAK ALP DİSİPLİNİNDE ÜLKELERİN SPORTİF BAŞARI DURUMLARI İLE KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

FARKLI PERSPEKTİFLERDEN KIŞ TURİZM, ÇAVUŞ AHMET, Editör, Paradigma Akademi, Erzurum, ss.33-48, 2020