Assoc. Prof. Ceyhun OZAN


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods


Names in Publications: Ceyhun Ozan

Email: ozanceyhun@atauni.edu.tr
Other Email: ozanceyhun08@gmail.com
Office Phone: +90 442 231 5632
Web: ceyhunozan.wordpress.com
Office: YoncalıkYerleşkesi - Z51
Address: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Yoncalık Yerleşkesi Yakutiye/ERZURUM

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

75

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

1617

H-Index (Scholar)

20

Project

22

Thesis Advisory

13

Open Access

47
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Education Information

2010 - 2017

2010 - 2017

Doctorate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilikleri (Erzurum ili örneği)

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Security

Atatürk Üniversitesi

2022

2022

Sertifikalı KVKK Eğitimi

Security

Atatürk Üniversitesi

2019

2019

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Metodolojisi Eğitim Semineri

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Metodoloji Destek Ofisi

2018

2018

English Language Programme

Education Management and Planning

Kaplan International English

2015

2015

Akademik Düzeyde Tübitak Proje Hazırlama Eğitimi

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi

2014

2014

Proje Süreç Eğitimi

Other

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2010

2010

1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

Education Management and Planning

Pegem Akademi Yayıncılık

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Curriculum Development and Teaching Methods

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2009 - 2017

2009 - 2017

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Director of the Institute

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2019 - Continues

2019 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - Continues

2018 - Continues

Program Koordinatörü

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - 2022

2021 - 2022

Academic Performance D. Board Member

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Non Academic Experience

2004 - 2009

2004 - 2009

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

2004 - 2009

2004 - 2009

Sınıf Öğretmeni

MILLI EGITIM BAKANLIGI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

Etkili Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Etkili Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Temel İstatistik

Postgraduate

Postgraduate

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Erken Çocukluk Eğitiminde Plan Hazırlama

Undergraduate

Undergraduate

Mikro Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okuryazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okuryazarlığı

Postgraduate

Postgraduate

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Mikro Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Programlarında Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Kurum Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları I

Postgraduate

Postgraduate

Etkili Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Bireyi Tanıma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyi Tanıma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I (Pedagojik Formasyon)

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması (Pedagojik Formasyon)

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik (Pedagojik Formasyon)

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme Güçlükleri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyi Tanıma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme Güçlükleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırmaya Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Aile Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Aile Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Program Geliştirme ve Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

Examining teachers' levels of professional commitment

Ozan C. (Advisor)

E.YERLİKAYA(Student) Creative Commons License

Advising Graduates (Non-Thesis)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öz düzenlemeli öğrenmeye yönelik araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

S.AYDIN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Web-2 araçları ile tasarlanmış Türkiye’deki İngilizce derslerinin verimliliği ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi

Ozan C.

D.KESKİN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Oyun temelli öğrenmenin eğitim öğretim ve öğrenciye kazanımları ve öğretmenin bu konudaki uygulamaları

Ozan C.

S.KUŞCU(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimiyle ilgili son beş yılda yapılan tezlerin incelenmesi

Ozan C.

S.TOPSAKAL(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Sosyal bilgiler dersinde eğitim teknolojilerinin kullanımı

Ozan C.

E.CANKATAN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Harmanlanmış öğretimin başarıya etkisi

Ozan C.

Ş.YILDIRIM(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Farklılaştırılmış öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisine yönelik araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

E.KOÇ(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul öncesi eğitim programının okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden incelenmesi

Ozan C.

M.BAYRAK(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Yaşam boyu öğrenme ve öğretim

Ozan C.

A.ŞAHİN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme

Ozan C.

E.DOĞAN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öz düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen sınıflar ve unsurları

Ozan C.

Z.ÇAÇEN(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Özel gereksinimli çocuklarda akran öğretiminin etkisi

Ozan C.

T.ÖZKAYNAK(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi konusunda öğretmenlerin kullanabileceği yöntemlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

Ozan C.

C.AKTAŞ(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul iklimine yönelik araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

M.KABABAŞ(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Beden eğitimi ve sporun çoklu zekâ kuramı üzerindeki etkisi

Ozan C.

G.KÖSE(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Ailenin sosyoekonomik durumunun öğrenci başarısına etkisi

Ozan C.

Ş.ABDULLAHOĞLU(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis)

Fen bilimleri eğitiminde materyal kullanımı

Ozan C.

D.Büşra(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

Ö.TARAKCI(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis)

Okul öncesi eğitimde kodlama eğitimi ve okul öncesi öğretmenlerinin kodlamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Ozan C.

D.BERGAL(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Yabancı Dil Eğitiminde Masalların Dil Becerilerine Katkısı

Ozan C.

M.YILDIRIM(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis)

Okul öncesi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarda kullandıkları stratejilere yönelik yapılan araştırmaların değerlendirilmesi

Ozan C.

A.Gül(Student)

2024

2024

Masters (Non-Thesis)

İş birliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi

Ozan C.

E.ÖZGÖK(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğretmenlerin program okuryazarlığına yönelik araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

H.MERT(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Çoklu zekâ kuramı üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

M.KAYA(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Dil eğitiminde drama yöntemine yönelik araştırmaların incelenmesi

Ozan C.

M.ÇAKIR(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğretmen Adaylarında Öz Düzenleme Becerilerine İlişkin Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Ozan C.

G.CAN(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul Öncesinde Drama İle İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

S.İÇYAR(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokul 1. Sınıf Okutan Öğretmenlerin Deneyimleri

Ozan C.

E.ÖZ(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Ozan C.

N.ATMACA(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Özgül Öğrenme Bozukluklarının Bireyler Üzerinde Bıraktığı Etkiler

Ozan C.

E.POYRAZ(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Aktif Öğrenmenin Modelinin Öğreten Öğrenen Açısından İncelenmesi

Ozan C.

M.TEPELER(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Etkili Bir Plan Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (Hedef, İçerik, Eğitim Durumları, Sınama Durumları Bağlamında)

Ozan C.

Z.ALVER(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim

Ozan C.

B.ŞENOL(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Başa Çıkma Yönelimlerinin Değerlendirilmesi

Ozan C.

İ.AKPINAR(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi

Ozan C.

P.ÖZTÜRK(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Oyun Tabanlı Öğrenme Modeli ile Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

V.KAYA(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Din Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

K.AKSOY(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğretmenlerde İletişim Becerilerinin Önemine Yönelik Araştırmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

F.ARICAK(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Özel Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ozan C.

F.USLU(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

M.DAĞDEMİR(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ile İlgili Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

R.ALPER(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Çoklu Zekâ Kuramı

Ozan C.

S.BAL(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi

Ozan C.

E.BELLİ(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Yabancı Dil Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

D.BAYRAKTAROĞLU(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Okul Öncesi Eğitim Programının İncelenmesine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

A.MUTLU(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Otantik Öğrenme ve Değerlendirmeye Yönelik Araştırmaların Analizi

Ozan C.

E.GEZEN(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Tekman’da Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

Ozan C.

F.SAYAN(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Derleme Çalışması

Ozan C.

D.BAKAY(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Yaratıcı Dramanın Akademik Başarı Üzerindeki Etkisine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

G.GÜRBULAK(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

İlkokulda Karşılaşılan İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Öğretmenlerin Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ozan C.

M.ÇUBUK(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Stem Uygulamalarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına Etkisi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ozan C.

Ç.TARHAN(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

İlkokulda Ev Ödevine Yönelik Araştırmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

A.ÖNLER(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Argümantasyona Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarına Etkisinin İncelenmesi

Ozan C.

G.HANOĞLU(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ozan C.

A.YILRIDIM(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Üzerine Bir Derleme Çalışması

Ozan C.

E.ÇELİK(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Türkiye'de Aile Eğitim Programlarına Yönelik Alanyazın Derlemesi

Ozan C.

M.ÇÖPCÜOĞLU(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaştığı Sorunların Değerlendirilmesi

Ozan C.

A.Gül(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Aile Katılımının Okul Öncesi Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Ozan C.

Ö.AYDEMİR(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Harmanlanmış Öğrenme Modeli Üzerine Alanyazın Derlemesi

Ozan C.

T.Yasin(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Aile Katılım Etkinlikleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ozan C.

N.DUYAR(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ile İlgili Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

F.YAVUZ(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

S.YAMAN(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Afet Bilinci ve Afet Önleme Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi

Ozan C.

A.CEYLAN(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarıyla İlgili Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin İçerik Analizi

Ozan C.

E.GÜNER(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Araştırmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

S.KOLDAŞ(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

İş Birliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

Ozan C.

E.ZERDALI(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Destek Eğitim Odalarının Öğretim Boyutu Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

F.ÇOLAK(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Resimli Çocuk Kitaplarının Çocukların Gelişimlerine Etkisini Araştıran Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

M.Gizem(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Kuantum Öğrenme Modeline Yönelik Alanyazın Değerlendirmesi

Ozan C.

Ş.Ülkü(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Dijital Okuryazarlık Konusuna Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

Ozan C.

E.ÇOLAK(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Çoklu Zekâ Kuramı ile Sosyal Bilgiler Alanındaki Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

O.Can(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Yetişkin Eğitiminde Kullanılan Yöntemler ve Türkiye'de Yetişkin Eğitimi

Ozan C.

C.ALTINBAŞ(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

İngilizce Öğretiminde Dramanın Etkili Kullanımına Yönelik Alanyazın Çalışması

Ozan C.

Z.ERDOĞAN(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

İşitme Engellilerin Eğitimindeki Sorunların Değerlendirilmesi

Ozan C.

G.Halide(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Alanyazın Derlemesi

Ozan C.

M.AKSONGUR(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Birleştirilmiş Sınıfları Okutan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Alanyazın Derlemesi

Ozan C.

H.KÜÇÜK(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerine İlişkin Alanyazın Derlemesi

Ozan C.

D.AKGÖZ(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

İşbirlikli Öğrenmenin Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisine Yönelik Araştırmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

T.SARIYÜCE(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

"Karikatür Tiyatrosu" Adlı Yeni Öğrenme Materyalinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Ozan C.

C.YILDIRIM(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımı

Ozan C.

A.Yıldırım(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Yapılan Çalışmaların İncelenmesi (2014-2018)

Ozan C.

S.DİLLİ(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Yaşam Boyu Öğrenme

Ozan C.

N.Gizem(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Türkiye'de Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Ozan C.

B.KARAHAN(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Okul Öncesi Dönemdeki Branş Derslerinin Çocukların Gelişimine Etkisine Yönelik Tezlerin İncelenmesi

Ozan C.

G.YILMAZ(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Bulunduğu İlkokullarda Yaşanan Sorunlar

Ozan C.

F.CANTEZ(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Etkinliğinin Çocuğun Gelişim Alanlarına Etkisi Ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinde Öğretmenin Rolü

Ozan C.

B.ARSLAN(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Örgütsel Sinizm: Eğitim Kurumlarında Sinizm Hakkında Literatür Taraması

Ozan C.

H.BİÇEN(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelime Öğretiminde Görselleştirme Yönteminin Klasik Ezber

Ozan C.

A.BAŞER(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli İle Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Ozan C.

N.ŞEKER(Student)

Designed Lessons

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar

Ozan C.

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

Öğrenme Sürecini Geliştirme Uygulamaları

Application Research Center - Certificate Program

Ozan C.

2023 - 2023

2023 - 2023

Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi 3

Application Research Center - Training

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi 2

Application Research Center - Training

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi

Application Research Center - Training

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Proje Yönetim Süreci

Academic Units - Training

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Eğiticilerin Eğitimi Programı

Academic Units - Training

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Program Okuryazarlık Eğitici Eğitimi

Academic Units - Certificate Program

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Güncel Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Application Research Center - Training

Ozan C.

2021 - 2021

2021 - 2021

Araştırma Yöntemleri ve Veri Değerlendirme Eğitimi

Continuing Education Center - Training

Ozan C., Veyis F.

2021 - 2021

2021 - 2021

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama ve Madde Analizi

Academic Units - Training

Ozan C.

2020 - 2020

2020 - 2020

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama ve Madde Analizi

Academic Units - Training

Ozan C.

2020 - 2020

2020 - 2020

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı

Application Research Center - Training

Ozan C.

2019 - 2019

2019 - 2019

Güncel Pedagojik Yaklaşımlar

Application Research Center - Training

Taşgın A., Ozan C.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Evaluation of study hours and leisure time activities of regional boarding secondary schools from the perspective of students

Bahadır E., Ozan C.

ASES II. International Bandırma Scıentific Studies Conference, Balıkesir, Turkey, 15 - 17 March 2024, pp.1

2023

2023

Kariyer planlama dersi öğretim programının eklektik bir yaklaşımla geliştirilmesi

Ömeroğlu A., Ozan C.

11th International Congress on Curriculum and Instruction, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.1

2022

2022

Lise öğretmenlerinin ev ödevi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Ömeroğlu A., Ozan C.

X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki

Babur S., Ozan C.

TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

Aktif öğrenme konusundaki araştırma eğilimleri

OZAN C.

International Symposium on Active Learning, Adana, Turkey, 6 - 08 September 2019, pp.1

2019

2019

Üniversite öğrencilerinin örtük program algıları

OZAN C.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

2018

2018

Öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki

OZAN C.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.753-755

2018

2018

Üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya karşı ilgileri ve başarı beklentilerinin incelenmesi

ÇELİK ERCOŞKUN N., OZAN C., KINCAL R. Y.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1

2017

2017

Ders araştırması yaklaşımıyla öğrencilerin İngilizce öğrenme düzeylerinin artırılması

KINCAL R. Y., OZAN C., İLERİTÜRK D.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.115-116

2017

2017

Sosyal Medya İlgi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇELİK ERCOŞKUN N., OZAN C., KINCAL R. Y.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.580

2017

2017

Otantik değerlendirmenin akademik başarı ile ölçme değerlendirmeye yönelik tutuma etkisi ve öğretmen adaylarının görüşleri

OZAN C.

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.1

2017

2017

Öğretmenlerin öz-düzenlemeli öğrenmeye ilişkin inançları

OZAN C.

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.1

2017

2017

Ortaokul öğrencilerinin biliş üstü becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

OZAN C., AY İ.

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017

2016

2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi.

OZAN C., KINCAL R. Y.

4. International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

2016

2016

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime yönelik görüşleri: Meta-sentez çalışması

OZAN C., KINCAL R. Y.

4. International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

2016

2016

Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının incelenmesi.

KINCAL R. Y., OZAN C., İLERİTÜRK D.

4. International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

2016

2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin öz-düzenleme becerileri üzerindeki etkisi

OZAN C., KINCAL R. Y.

VI. International Cenference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1

2016

2016

Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

OZAN C., KINCAL R. Y.

VI. International Conference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1

2016

2016

Grup çalışması becerileri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması

OZAN C.

VI. International Conference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1

2016

2016

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarına yönelik bir durum çalışması.

OZAN C., KINCAL R. Y.

VI. International Conference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1

2016

2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi

OZAN C., KINCAL R. Y.

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1

2015

2015

Eğitim programları ve öğretim kongrelerine yönelik bir içerik analizi

OZAN C., KINCAL R. Y.

3. International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1

2015

2015

Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının akademik başarı, tutum ve öz-düzenleme becerilerine etkisi

KINCAL R. Y., OZAN C.

3. International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1

2014

2014

Değerler eğitimi araştırmaları üzerine bir inceleme: Değerler Eğitimi Dergisi örneği

TAŞGIN A., OZAN C., KÜÇÜKOĞLU A.

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

2014

2014

Öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk düzeylerine ilişkin “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Bağlamında” bir analiz

KÜÇÜKOĞLU A., OZAN C.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.1

2013

2013

Educational research trends in Turkey and USA : A comperative study

KÖSE E., OZAN C.

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portugal, 18 - 19 October 2013

2013

2013

Eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterliklerinin incelenmesi

OZAN C., TAŞGIN A.

7. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.1

2013

2013

Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi

KÜÇÜKOĞLU A., OZAN C.

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013

2012

2012

Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi

Ozan C., Köse E.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

2012

2012

Topluma hizmet uygulamaları dersinde yansıtıcı günlükler

KÜÇÜKOĞLU A., OZAN C., TAŞGIN A.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

2012

2012

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenme algılarını incelenmesi

OZAN C., ÇİFTÇİ M.

21. Ulusal Eğitim Bİlimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

2012

2012

Rehberlik ve psiklojik danışmanlık alanındaki araştırma eğilimleri Bir içerik analizi

Seçer İ., Ay İ., Ozan C., Yılmaz B. Y.

21. Ulusal Eğitim Bİlimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.376

2012

2012

Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi

OZAN C., Köse E., Gündoğdu K.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

2011

2011

İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının incelenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği

Gündoğdu K., Bay E., Dilekçi D., Ozan C., Derya Ö.

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.1

2011

2011

Müfettişlerin ilköğretim matematik programı hakkındaki görüşleri

ALBAYRAK M., Gündoğdu K., OZAN C., ÇELİK ERCOŞKUN N., Yılmaz B. Y.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.1

2011

2011

Sınıf öğretmenliği lisansüstü eğitim uygulamalarına ilişkin bir araştırma

Küçükoğlu A., Taşgın A., Ozan C., Kaya H. İ.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2010

2010

Yusufeli`de öğrencilerin okula karşı tutumları

Sözbilir M., Akıllı M., Ozan C.

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 June 2010, pp.1

2010

2010

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlikleri

OZAN C., ULAŞ A. H.

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010

2010

2010

Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri

Bay E., Ozan C., Kaya H. İ., Gündoğdu K., Taşgın A., Küçükoğlu A., et al.

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1

2010

2010

Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi

Bay E., Küçükoğlu A., Kaya H. İ., Köse E., Ozan C., Taşgın A., et al.

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.1

Books & Book Chapters

2023

2023

Lüksemburg eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemleri

Ozan C.

in: Dünya ülkelerinden örneklerle karşılaştırmalı eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemlerine bakış II, Asuman Seda SARACALOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.705-741, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Temel Kavramlar

Ozan C.

in: Türk Eğitim Tarihi, Zekerya AKKUŞ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.4-25, 2023

2022

2022

Gelişimsel ölçme ve değerlendirme

Ozan C. (Editor)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2022

2022

2022

Öğrenme ve öğretim ilkeleri

Ozan C.

in: Öğretim ilke ve yöntemleri, Halil İbrahim Kaya,Murat Korucuk, Editor, Vizetek, Ankara, pp.95-134, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Bank Street Yaklaşımı

Ozan C.

in: Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Adnan Taşgın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1, 2021

2021

2021

Orman Okulu Yaklaşımı

Ozan C.

in: Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Adnan Taşgın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1, 2021

2021

2021

HighScope Programı

Ozan C.

in: Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Adnan Taşgın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1, 2021

2021

2021

Waldorf Yaklaşımı

Ozan C.

in: Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar, Adnan Taşgın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1, 2021

2020

2020

Üniversite öğrencilerinin örtük programa yönelik algıları

Ozan C.

in: Eğitim sosyal ve beşeri bilimlerine multidisipliner bakış, Etem Yeşilyurt, Editor, Güven Yayıncılık, İstanbul, pp.423-446, 2020

2020

2020

Örtük program

Ozan C.

in: Kuramdan uygulamaya eğitimde program dışı etkinlikler, Adnan Küçükoğlu, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.30-61, 2020

2020

2020

Sosyal Öğrenme

Ozan C.

in: Eğitim psikolojisi, Gülay Ekici, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.100-130, 2020

2020

2020

Veri dönüşümü ve analiz sürecinde bütünleştirme için diğer stratejiler

Ozan C.

in: Tamamen bütünleştirilmiş karma yöntem araştırmalarına giriş, İsmail Seçer,Sümeyye Ulaş, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.133-164, 2020

2020

2020

Çoklu zeka kuramı ve eğitime yansımaları

OZAN C.

in: Eğitimde güncel yaklaşımlar, Kozikoğlu İshak, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.123-446, 2020

2020

2020

Aktif Öğretim Teknikleri

OZAN C.

in: Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.251-276, 2020

2020

2020

Gelişimde Bireysel Farklar

OZAN C.

in: Gelişim Psikolojisi, İsmail Seçer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.224-244, 2020

2020

2020

Anlatım, Soru Cevap ve Drama Öğretim Teknikleri

OZAN C.

in: Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.206-225, 2020

2020

2020

Ahlak Gelişimi

OZAN C.

in: Gelişim Psikolojisi, İsmail Seçer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.181-200, 2020

2020

2020

Öğrenme stratejileri

Ozan C.

in: Öğrenmede klasik ve güncel yaklaşımlar, İsmail Seçer,Sümeyye Ulaş, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.357-378, 2020

2020

2020

Bireysel ve Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

Ozan C.

in: Öğrenme ve öğretme teknikleri, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.277-298, 2020

2020

2020

Tartışma ve İş Birliğine Dayalı Öğretim Teknikleri

OZAN C.

in: Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.226-250, 2020

2019

2019

Batı düşünürlerinin eğitim düşünceleri ve eleştirel pedagoji

Ozan C.

in: Eğitim felsefesi, Kıncal R. Y., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-138, 2019

2013

2013

Eğitimde ölçme ve değerlendirme

OZAN C.

Sage Yayıncılık, Ankara, 2013

2013

2013

Bilgisayar destekli öğretim

Gündoğdu K., Ozan C.

in: Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, Oral,B., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.385-410, 2013

Supported Projects

2023 - Continues

2023 - Continues

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

OZAN C. (Executive), MERT O., ÖZEN O.

2023 - 2023

2023 - 2023

Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi 3Sustainable Development

TUBITAK Project

Ozan C.

2022 - 2023

2022 - 2023

Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

OZAN C. (Executive), ZİYALAR S.

2022 - 2023

2022 - 2023

Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık ve Tutumları Arasındaki İlişki

Project Supported by Higher Education Institutions

OZAN C. (Executive), GÜLER E.

2022 - 2022

2022 - 2022

Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi 2Sustainable Development

TUBITAK Project

Ozan C.

2022 - 2022

2022 - 2022

Zekâ Oyunlarıyla Bilişsel GelişimSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Ozan C. (Executive)

2019 - 2020

2019 - 2020

Kalbe Uçurtmalar Atölyesi

Project Supported by Higher Education Institutions

OZAN C. (Executive), UZUN D., BULUT U., DOĞAN R.

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

Sürekli Eğitim DergisiSustainable Development

Committee Member

2023 - Continues

2023 - Continues

İnsan Hakları Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2024

May 2024

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD)

National Scientific Refreed Journal

May 2024

May 2024

NURSE EDUCATION IN PRACTICE

Journal Indexed in SSCI

April 2024

April 2024

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD)

National Scientific Refreed Journal

April 2024

April 2024

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

April 2024

April 2024

Journal of Literature and Humanities

National Scientific Refreed Journal

February 2024

February 2024

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2024

February 2024

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

February 2024

February 2024

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

Educational academic research (Online)

Other Indexed Journal

December 2023

December 2023

JOURNAL OF ADVENTURE EDUCATION & OUTDOOR LEARNING

Journal Indexed in ESCI

December 2023

December 2023

Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education

Journal Indexed in ESCI

August 2023

August 2023

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

MILLI EGITIM

Other Indexed Journal

April 2023

April 2023

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other journals

April 2023

April 2023

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

April 2023

April 2023

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

Journal of Family Counseling and Education

Other Indexed Journal

March 2023

March 2023

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2023

March 2023

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

March 2023

March 2023

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

International Journal of Curriculum and Instructional Studies

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

Educational academic research (Online)

National Scientific Refreed Journal

February 2023

February 2023

TUBITAK Project

2204-A High School Students Research Projects Competition , TÜBİTAK, Turkey

December 2022

December 2022

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTICULTURAL EDUCATION

Journal Indexed in ESCI

October 2022

October 2022

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

September 2022

September 2022

Rumeli Journal of Education Studies

Other Indexed Journal

July 2022

July 2022

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

Educational Academic Research

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2022

May 2022

International Journal of Curriculum and Instructional Studies

Other Indexed Journal

April 2022

April 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

TEACHING AND TEACHER EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

February 2022

February 2022

Bogazici University Journal of Education

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

February 2022

February 2022

African Educational Research Journal

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Külliye

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2022

January 2022

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

January 2022

January 2022

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

October 2021

October 2021

Educational Research for Policy and Practice

Journal Indexed in ESCI

September 2021

September 2021

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Electronic Journal of Education Sciences

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Electronic Journal of Education Sciences

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Artvin Coruh University, Turkey

April 2021

April 2021

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Other Journals

January 2021

January 2021

International Journal of Educational Studies and Policy

Other Journals

December 2020

December 2020

MİLLİ EĞİTİM

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

November 2020

November 2020

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Other Journals

September 2020

September 2020

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Journals

August 2020

August 2020

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI

Other Journals

April 2020

April 2020

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

EGE EĞİTİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

March 2020

March 2020

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim dergisi

Other Journals

February 2020

February 2020

International Journal of Evaluation and Research in Education

Other Journals

January 2020

January 2020

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Other Journals

January 2020

January 2020

Project Supported by Public Organizations in Other Countries

Dutch Research Council , Netherlands

December 2019

December 2019

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

August 2019

August 2019

Studies in Higher Education

Journal Indexed in SSCI

August 2019

August 2019

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

SAGE Open

Journal Indexed in SSCI

July 2019

July 2019

Turkish Journal of Teacher Education

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Milli Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2019

May 2019

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2019

May 2019

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

August 2018

August 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Applied Cognitive Psychology

Journal Indexed in SSCI

April 2017

April 2017

Higher Education Research & Development

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Teaching and Teacher Education

Journal Indexed in SSCI

August 2016

August 2016

Educational Studies

Journal Indexed in SSCI

Tasks In Event Organizations

Ekim 2023

Ekim 2023

3. Yusufeli Sempozyumu

Scientific Congress

Ozan C.
Artvin, Turkey

Mayıs 2023

Mayıs 2023

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu

Scientific Congress

Ozan C.
Antalya, Turkey

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi

Scientific Congress

Ozan C.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2022

Mayıs 2022

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Sustainable Development

Scientific Congress

Ozan C.
İzmir, Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Scientific Congress

Ozan C.
Sinop, Turkey

Aralık 2020

Aralık 2020

8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Scientific Congress

Ozan C.
İstanbul, Turkey

Awards

April 2017

April 2017

Genç Katılımcı Ödülü

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

September 2012

September 2012

Seçkin Bildiri Ödülü

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Düzenleme Kurulu

September 2005

September 2005

Takdir Belgesi

Karayazı KaymakamlığıCongress and Symposium Activities

15 March 2024 - 17 March 2024

15 March 2024 - 17 March 2024

ASES II. International Bandırma Scientific Studies Conference

Attendee

Balıkesir-Turkey

28 October 2023 - 28 October 2023

28 October 2023 - 28 October 2023

11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Session Moderator

Aydın-Turkey

26 October 2023 - 28 October 2023

26 October 2023 - 28 October 2023

11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

02 May 2023 - 05 May 2023

02 May 2023 - 05 May 2023

Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Planı ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Erzurum-Turkey

21 January 2023 - 22 January 2023

21 January 2023 - 22 January 2023

Millî Maarif Düşüncemizin Temelleri ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Samsun-Turkey

19 January 2023 - 19 January 2023

19 January 2023 - 19 January 2023

Eğitimde Ölçme Değerlendirme SempozyumuSustainable Development

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

14 October 2021 - 14 October 2021

14 October 2021 - 14 October 2021

20. Millî Eğitim Şurası Hazırlık Çalıştayı

Working Group

Erzurum-Turkey

12 August 2021 - 12 August 2021

12 August 2021 - 12 August 2021

Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları Çalıştayı II

Attendee

Erzurum-Turkey

06 July 2021 - 06 July 2021

06 July 2021 - 06 July 2021

Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları Çalıştayı

Attendee

Erzurum-Turkey

22 May 2021 - 22 May 2021

22 May 2021 - 22 May 2021

Orpheus Danışmanlık Çalıştayı

Attendee

Erzurum-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

International Symposium on Active Learning

Attendee

Adana-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

International Symposium on Active Learning

Session Moderator

Adana-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

XII. International Congress of Educational Research

Session Moderator

Rize-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

XII. International Congress of Educational Research

Attendee

Rize-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiSustainable Development

Attendee

Muğla-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları KongresiSustainable Development

Attendee

Rize-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

III. International Eurasian Educational Research Congress

Session Moderator

Muğla-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

III. International Eurasian Educational Research Congress

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiSustainable Development

Attendee

Adana-Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

European Conference on Curriculum Studies

Attendee

Braga-Portugal

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

7. International Computer and Instructional Technologies Symposium

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Aydın-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Attendee

Bolu-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

Attendee

Artvin-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

4. World Conference on Educational Sciences

Attendee

Barcelona-Spain

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

I. International Congress on Curriculum and Instruction

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 July 2011 - 01 July 2011

01 July 2011 - 01 July 2011

2. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 July 2011 - 01 July 2011

01 July 2011 - 01 July 2011

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Sivas-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu

Attendee

Artvin-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Elazığ-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

Invited Talks

November 2023

November 2023

Hemşirelik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Çalıştayı/Soru Analizi ve Yorumlama

Workshop

Atatürk Üniversitesi-Turkey

February 2023

February 2023

Ölçme ve Değerlendirme

Workshop

Erzurum Teknik Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 84

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

July-2024

July 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2024

July 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2024

July 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2024

June 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2024

June 2024

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2024

June 2024

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2024

June 2024

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

May-2024

May 2024

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

March-2024

March 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2024

February 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2024

February 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

January-2024

January 2024

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

October-2023

October 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

March-2023

March 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

March-2023

March 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

September-2022

September 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

September-2022

September 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

May-2022

May 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

January-2022

January 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek lisans tez savunması - Atatürk Üniversitesi

June-2019

June 2019

Competition

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması - Tübitak

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek lisans tez savunması - Kafkas Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Kafkas Üniversitesi

January-2018

January 2018

Doctorate

Doctorate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi