Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarım Kredileri Karbon Emisyonunu Etkiler Mi? Türkiye Örneği.

15. Tarım Ekonomisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 September 2023, pp.223-232

Pasin Ovası Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti ve Pazarlaması.

15. Tarım Ekonomisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 September 2023

SENSORY QUALITY ATTRIBUTES AFFECTINGCONSUMERS’ APPLE PURCHASE PATTERNS: CASE OFTRA1 REGION

UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019, pp.171-179 Creative Commons License Sustainable Development

WILLINGNESS TO PAY FOR THE APPLES WİTH THEREGION OF ORIGIN MAXIMIZING CONSUMERS’TOTAL UTILITY: CASE OF TRA1 REGION

UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019, pp.290-301 Creative Commons License

Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleriyle Yenilebilir Katı ve Sıvı Yağlara Yapılan Harcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 2018, Kahramanmaraş, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.663-672

Ağrı İli Kırsal Turizm Potansiyelinde Etkili Olan Faktörler

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1288-1295 Creative Commons License

Türkiye Broiler (Etlik Piliç) Sektörünün Durumu ve Sektörün Trend Analizi

III. IBANESS Kongreler Serisi, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1457-1463 Creative Commons License

Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Tercihi: Erzurum İli Örneği.

XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, pp.663-672 Creative Commons License

Türk Şeker Sanayi ve Pancar Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi.

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi., Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.678-691

Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Gelir Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Çalışma

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.498-506 Creative Commons License Sustainable Development

Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.561-567 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye ve Güney Kafkasya Ülkeleri Tarım Sektörü.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.479-487 Creative Commons License

Erzurum İlinde Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal Ve Ekonomik Analizi

Fisheries And Aquatic Sciences - Blıkçılık Ve Akuatik Bilimler 2013, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.376

Düzey 1 Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu

10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.440-443 Creative Commons License Sustainable Development

The Comparison of Good Agricultural Practices in Turkey and the World.

International Conference on Economics and Business, Bhubaneswar, India, 30 September - 01 October 2010 Creative Commons License Sustainable Development

Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi.

IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, pp.306-311 Creative Commons License

Türkiye’de Limon Fiyatlarının Analizi ve Pazarlama Marjları.

IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, pp.326-332 Creative Commons License

Türkiye de Düzey 1 NUTS 1 Bölgelerine Göre Koyunculuğun Ekonomik Analizi

VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.56-59 Creative Commons License

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları.

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.1081-1089 Creative Commons License Sustainable Development

Bal Üretim-Tüketim ve Pazarlama Durumu: Türkiye ve GAP.

GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 03 October 2003, pp.143-148 Creative Commons License

Erzurum İlinde Bitkisel Ürünlerin Üretim Ekonomileri ve Arz Fonksiyonlarının Ekonometrik Analizi.

Gazi Üniversitesi VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-7 Creative Commons License

Türkiye'de Kırmızı Et Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim ve Tüketim Üzerine Etkisi.

IV. Tarım Ekonomisi Kongresi (6-8 Eylül). Tekirdağ., Tekirdağ, Turkey, 06 September 0200 - 08 September 2000, pp.1-9 Creative Commons License

Türkiye’de Patates Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim Üzerine Etkisi

II. Ulusal Patates Kongresi, Erzurum, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 1999, vol.42 Creative Commons License

Avrupa Birliği Balıkçılık Sektöründe Uygulanan Yapısal Politikalar

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 1998, pp.121-134 Creative Commons License

Türkiye’de Su Ürünleri Üretim ve Pazarlama Durumu.

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 1998, pp.619-625 Creative Commons License

Books & Book Chapters

TARIM TURİZMİ VE YEREL ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ, Ömer Faruk Aslan,Elif Gövez, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.298-308, 2023

TARIMDA ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA LOJİSTİK VE LOJİSTİK KÖYLER

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ, Ömer Faruk Aslan,Elif Gövez, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.309-325, 2023

Erzurum İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli

in: Erzurum Tarım Raporu 2012, Sönmez Adem Yavuz, Demir Okan, Editor, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Erzurum, pp.150-156, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

3

Project

11

Thesis Advisory

21

Open Access

85
UN Sustainable Development Goals