Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Probiotic Strawberry Yogurts: Microbiological, Chemical and Sensory Properties

PROBIOTICS AND ANTIMICROBIAL PROTEINS, vol.10, no.1, pp.64-70, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Shelf life and quality of probiotic yogurt produced with Lactobacillus acidophilus and Gobdin

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.53, no.3, pp.776-783, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Probiotic Shelf-life, Mineral Contents and Others Properties ofProbiotic Yogurts Supplemented with Corn Flour

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.23, pp.472-481, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Functionality of kumquat (Fortunella margarita) in the production of fruity ice cream

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.96, no.5, pp.1451-1458, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determination of the Adulteration of Butter with Margarine by Using Fat Constants

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.1, pp.1-8, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mycotoxin production capability of Penicillium roqueforti in strains isolated from mould-ripened traditional Turkish civil cheese

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, vol.32, no.2, pp.245-249, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Investigation of the Possible Use of Black Cumin (Nigella sativa L.) Essential Oil on Butter Stability

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, no.4, pp.533-539, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Possibilities for the use of whey in tel kadayif (a Turkish dessert) production

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, no.2, pp.250-257, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Anti-Probiotic Effects of Essential Oils from Some Turkish Endemic Thyme Species

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, no.15, pp.8625-8628, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A preliminary study on functionality of Gundelia tournefortii L. as a new stabiliser in ice cream production

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.66, no.3, pp.431-436, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chemical and microbiological status and volatile profiles of mouldy Civil cheese, a Turkish mould-ripened variety

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, no.11, pp.2405-2412, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Probiotic properties, sensory qualities, and storage stability of probiotic banana yogurts

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.36, no.3, pp.231-237, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The investigation of antimicrobial activity of thyme and oregano essential oils

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.35, no.2, pp.145-154, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Characteristics of Mulberry Pekmez with Cornelian Cherry

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.13, no.4, pp.713-722, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Thymus haussknechtii and Origanum acutidens essential oils on the stability of cow milk butter

EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.111, no.11, pp.1118-1123, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of the possible use of probiotics in ice cream manufacture

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.62, no.3, pp.444-451, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Influence of ripening container on the lactic acid bacteria population in Tulum cheese

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.24, no.3, pp.293-299, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of antioxidants on butter in relation to storage temperature and duration

EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.108, no.11, pp.951-959, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Influence of different light sources illumination intensities andstorage times on the vitamin C content in pasteurized milk

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, vol.29, pp.1097-1100, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Some quality characteristics of commercial liquid rennet samples

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.3, pp.501-505, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Characterization of natural isolates of lactic acid bacteria from Erzincan (Savak) Tulum cheese

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol.58, pp.510-513, 2003 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

THE MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL-QUALITY OF KARIN KAYMAGI CHEESE PRODUCED IN TURKEY

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol.50, no.11, pp.622-625, 1995 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Zeytin (Olea europaea L.) yaprağının gonksiyonel özellikleri ve gıdalarda kullanım potansiyeli 46 (6) 1481-1493

Gıda The Journal of Food, vol.46, no.6, pp.1481-1492, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Peynirleri

Akademik Gıda, vol.19, no.3, pp.325-342, 2021 (Other Refereed National Journals)

Erzincan Geleneksel Dut Pekmezinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, no.-4, pp.181-190, 2021 (Other Refereed National Journals)

Comparison of some quality properties of Erzincan Tulum cheese produced from raw and pasteurized Akkaraman sheep milk

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.972-982, 2020 (Other Refereed National Journals)

An Overview of Honey: Its Composition, Nutritional and Functional Properties

Journal of Food Science and Engineering, vol.9, no.1, pp.10-14, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri

BİBAD- Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, pp.49-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tüketici şüpheleri ve gıda katkı maddeleri

Bizim Market, vol.2004, pp.2426, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Yağ asitlerinin sağlık ve beslenme üzerine etkilerine genel bir bakış

Akademik Gıda, vol.10, pp.103-113, 2012 (Other Refereed National Journals)

Süt bileşenleri üzerine ısıl işlemin etkileri ve besin değeri konusunda değerlendirmeler

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.5, pp.162-165, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yağ asitlerinin sağlık ve beslenme üzerine etkileri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.5, pp.133-137, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gıda Katkı Maddesi Olarak Parlatıcılar

Akademik Gıda, vol.6, no.1, pp.17-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gıda katkı maddesi olarak Parlatıcılar

Akademik Gıda, vol.6, pp.17-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yoğurdun yararları ne kadar tekrarlansa yine de az

Hasad Gıda, vol.20, pp.10-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sarımsak Bileşimi gıda sanayiinde kullanımı ve sağlık üzerine etkileri

Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, vol.8, pp.20-28, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yoğurdun antikanserojenik özelliği

Dünya Gıda Derg., pp.70-72, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin bazı yöresel peynirlerinin üretim teknolojileri ve bileşimleri

Tarım ve Mühendislik, pp.49-54, 1998 (Other Refereed National Journals)

Karın Kaymağı peynirinin mikrobiyolojik özellikleri

Süt Teknolojisi Derg., vol.1, pp.26-31, 1997 (Other Refereed National Journals)

Küfle olgunlaştırılan bazı bitkisel ve hayvansal gıdalar

Gıda, vol.22, pp.279-285, 1996 (Other Refereed National Journals)

Meyve çeşidi ve muhafaza süresinin meyveli yoğurtların bazı kalite kriterleri üzerine etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.28, pp.390-404, 1996 (Other Refereed National Journals)

Urfa peynirinin yapılışı ve bileşimi üzerine araştırmalar

Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.10, pp.115-124, 1996 (Other Refereed National Journals)

Peynir lezzeti ve oluşumu I

Gıda, vol.21, no.4, pp.261-268, 1996 (Other Refereed National Journals)

Peynir lezzeti ve oluşumu II

Gıda, vol.21, pp.269-272, 1996 (Other Refereed National Journals)

Peynirde acı tat oluşumu etki eden faktörler ve kontrolü

Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., vol.26, pp.385-399, 1995 (Other Refereed National Journals)

Gıda katkı maddesi olarak fosfatlar

Gıda, vol.19, pp.63-71, 1994 (Other Refereed National Journals)

Beyaz peynir üretiminde süte farklı seviyelerde katılan CaCl2 ve lesitinin peynir suyu bileşimi ve peynir verimine etkisi

Doğa-Tr. J. of Veterinary and Animal Sci., vol.17, pp.25-30, 1993 (Other Refereed National Journals)

İnek sütünden farklı seviyelerde CaCl2 ve lesitin ilavesiyle üretilen Beyaz peynirlerde bazı kalite kriterlerinin tespiti

Doğa-Tr.J.of Veterinary and Animal Sci., vol.17, pp.31-38, 1993 (Other Refereed National Journals)

İnsan beslenmesinde yoğurdun yeri ve önemi

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.384, pp.29-35, 1993 (Other Refereed National Journals)

Gıdalarda kısaca oksidasyon antioksidantlar ve gıda sanayiinde kullanımları

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.23, pp.174-192, 1992 (Other Refereed National Journals)

Gıda sanayiinde antimikrobiyal maddeler ve kullanımları

Araştırma Dergisi, vol.3, pp.27-32, 1991 (Other Refereed National Journals)

Erzincan Tulum Şavak peynirinin mikrobiyolojik özellikleri

Doğa-Tr. J. of Veterinary and Animal Sci., vol.16, pp.41-50, 1991 (Other Refereed National Journals)

Peynir randımanını artıran bazı uygulamalar

Gıda Sanayii Derg., vol.22, pp.49-52, 1991 (Other Refereed National Journals)

Peynir suyu ve kullanım imkanları

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.18, pp.133-144, 1987 (Other Refereed National Journals)

Kurutun yapılışı ve bileşimi üzerine bir araştırma

Gıda, vol.12, pp.185-191, 1987 (Other Refereed National Journals)

Yozgat Çanak peynirinin yapılışı bileşimi ve olgunlaştırılması

Gıda, vol.9, pp.231-238, 1984 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Goat Milk

4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2022, pp.1-10

The Future Potential and Current Status of Dairyıng in Bingöl Province

ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Bingöl, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.908-917

Kekik ve Gıda Sanayinde Kullanımı

International Anatolian Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Arapgir/ Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

An Important Natural Resource for Health and Nutrition: Oleaster (Elaeagnus angustifolia L.)

MESMAP – 7 The Seventh International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2021, pp.244-253

FUNCTIONAL PROPERTIES AND USAGE POTENTIALS OF OLIVE (Olea europaea L.) AND WALNUT (Juglans regia L.) LEAVES

3. International Baku Scientific Researches Conference, Baku, Azerbaijan, 15 October 2021

THE IMPORTANCE OF MILK AND CONJUGATED LINOLEIC ACID IN HEALTH AND NUTRITION

3. International Baku Scientific Researches Conference, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021

THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 AND SOCIAL MEDIA IN THE LIGHT OF FOOD LITERACY

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Turkey, 24 - 25 September 2021, pp.399-407 Sustainable Development

Çiğ süt çeşit ve kalitesi ile ürün verim ve kalitesi ilgisi

Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.413

Gıdalarda renk ve renk ölçümü

Türkiye 13. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 22 October 2020, pp.412

Effects of Organic and Conventional Production Systems on Food and Environmental Quality and Sustainability.

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019), Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019, pp.283-286 Sustainable Development

Moldy cheeses and Tulum cheeses: Moldy Civil and Erzincan Tulum cheeses True known mistakes.

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport (NATURAL 2019), Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Süt ve ürünlerinde doğru zannedilen yanlışlar.

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport (NATURAL 2019), Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Food additives and consumer doubts

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport (NATURAL 2019), Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Shelf life of probiotic ice cream produced with cinnamon.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

Functional foods as milk and dairy foods.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

Catechin contents of probiotic yogurts produced with green tea powder

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

Microbiological properties of Tulum cheeses produced from raw and pasteurized Akkaraman sheep’s milk during the ripening.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

Shelf life of probiotic ice cream produced with cinnamon

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.330

Orijinal üretim teknolojileriyle Erzincan Tulum ve Erzurum Civil peynirleri.

2. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.31-32

Üretilecek ürüne özgü çiğ süt seçimi

4. Anadolu Tarım, Gıda, Biyoloji ve Çevre Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 April 2019

Erzincan Tulum Peyniri Üretiminde Kullanılan Geleneksel Ve Ticari Sıvı Peynir Mayalarının Proteoliz Üzerine Etkisi

4. Anadolu Tarım, Gıda, Biyoloji ve Çevre Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 April 2019

Gıda Katkı Maddesi Algısı: Doğru Zannedilen Yanlışlar

4. Anadolu Tarım, Gıda, Biyoloji ve Çevre Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 April 2019

Mouldy Civil Cheese: Manufacture, Chemical Properties and Recently Studies

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019

An overview of probiotics

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019

Mouldy Civil cheese: Manufacture, chemical properties and recently studies.

International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2019), Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.144-147

Determination of the differences in the composition of Erzincan Tulum cheeses produced from raw and pasteurized sheep’s milks during ripening.

International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2019), Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.94-97

Erzincan Tulum Cheese Production and the Images from the Plateaus in the OriginalProduction Area

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.785-789

Attention to Saffron (Crocus sativus L.) with Various Aspects and Possibility of Growing inKastamonu

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.961-963

Assesment and principles of environmentally sustainable food and agriculture systems

Innovations in Food Science and Human Nutrition, Roma, Italy, 13 - 15 September 2018

Mouldy Civil cheese, a Turkish mould-ripened variety

Innovations in Food and Human Nutrition, Roma, Italy, 13 - 15 September 2018

Probiotic ice cream produced with green tea powder

Innovations in Food Science and Human Nutrition, Roma, Italy, 13 - 15 September 2018

Comparison of the quality and nutritional parameters of food in organic and conventional production systems.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018

Traditional Turkish Dessert Food: Gobdin

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.300

Erzincan Tulum cheese: General aspects and developments in the researches of the cheese

The 4th International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.275

A comparative study on proteolysis and sensory properties of traditional Erzincan Tulum cheese produced with commercial and homemade rennets

The 4th International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.72

Comparison of the quality and nutritional parameters of food in organic and conventional production systems

The 4th International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.43

Yeşil çay ve insan sağlığına yararları

International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.514

Food Color and Vegetable Sources Used as Color Material in Food Industry

International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.467

Determination of some properties of rennet used in cheese production around Erzurum - An update

International Conference on Advanced Engineering Technologies, ICADET’17, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1611

Lactobacillus acidophilus ile üretilen yoğurtların probiyotik raf ömrünün tespiti.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, ICADET’17, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1490-1491

Lactose-Hydrolyzed Milk and Milk Products

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies- ICADET’xx2017, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1608

A comparative study on some properties and oxidation stability during storage of butter produced from different animals’ milk: An update.

15th Euro Fed Lipid Congress: Oil, fats and Lipids: New Technologies and Applications for a Healthier Life, Uppsala, Sweden, 27 - 30 August 2017, pp.237

Natural antioxidants compounds and applications.

15th Euro Fed Lipid Congress: Oil, fats and Lipids: New Technologies and Applications for a Healthier Life, Uppsala, Sweden, 27 - 30 August 2017, pp.155

Volatile profiles during storage of butter produced from different animals’ milk.

15th Euro Fed Lipid Congress: Oil, fats and Lipids: New Technologies and Applications for a Healthier Life., Uppsala, Sweden, 27 - 30 August 2017, pp.186

Keçi sütü ve ürünlerinin beslenme ve sağlık üzerine etkilerine genel bir bakış

1. Ulusal Sütçülük Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2017, pp.27

Çiğ süt kalitesini etkileyen faktörler ve soğuk zincir

SÜTTE SOĞUK ZİNCİRİN SAĞLANMASI VE KALİTENİN ARTIRILMASI” ÇALIŞTAYI, Amasya, Turkey, 20 - 21 May 2017

Various Animal Species Milk: Nutritional Value and Technological Properties

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.692-698

Changes in some quality characteristics of Erzincan Tulum (Şavak) cheeses ripened in goat’s skins and plastic barrels

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Turkey, 10 May 2017, pp.672

Sarımsak (Allium sativum L.) ve ürünlerine genel bir bakış.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu (International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium), Kastamonu, Turkey, 10 - 12 April 2017, pp.117-118

Gelatin A general overview of the properties and use in food industry

International Congress on Food of Animal Origin, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2016

Süt pıhtılaştıran enzimlerdeki gelişmeler

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016

Production technique and characteristics of Erzincan Tulum cheese

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.835-842

The Importance of local foods in tourism Erzincan sample

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.999-1004

Probiotic strawberry yogurts Probiotic properties and microbiological chemical and sensory qualities

International Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, Greece, 7 - 09 July 2016

Probiotic strawbery yoghurts Probiotic properties and microbiological chemical and sensory qualities

International Conference on Nutraticals and Functional Foods, Kalamata, Greece, 7 - 09 July 2016

Şavak Tulum peyniri

Elazığ Peynir Paneli, Elazığ, Turkey, 31 May 2016

Some of criteria about Turkish food codex communiquéon honey

13th Asian Apicultural Association Conference, Cidde, Saudi Arabia, 24 - 26 April 2016

Summary information about compositional nutritionaland functional properties of honey

13th Asian Apicultural Association Conference, Cidde, Saudi Arabia, 24 - 26 April 2016

Kaliteli ve Sağlıklı Süt Ürünleri Panelist Panel 19 11 2015

Erzurum İli Süt Üretiminde Soğuk Zincir, Erzurum, Turkey, 19 November 2015

Ülkemizde peynir bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler

Mühendislikte Yeni Teknolojiler (MYT 2015), Bayburt, Turkey, 22 - 24 October 2015

Individual free amino acid and peptide profiles of mould ripened Civil cheese made using selected strains of Penicillium roqueforti

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

The gross chemical composition microbiological and sensory qualities of Ardahan Göbek Kaşarı cheese

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Effect of ripening period on microbiological physical and chemical quality characteristics of Erzincan Tulum Şavak cheese ripened in goat s skin

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Cacasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Erzincan Kemah Cheese Halva and its physical chemical and sensory properties

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Gıda katkı maddesi algısı ve ülkemizde doğal ve yapay gıda katkı maddesi kullanımına genel bir bakış

Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi' 2015, Sapanca, Turkey, 20 - 23 May 2015

Organik ve Geleneksel Süte Genel Bir Bakış

Ekokloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015

Organik ve geleneksel süte genel bir bakış

Ekoloji 2015 Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015

Distinguished local food Köpüklü Orcik

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Erzincan Tulum peyniri üretim teknolojisi

Tulum Peyniri Çalıştayı, Erzincan, Turkey, 16 - 17 March 2015

Geleneksel gıdalar ve organik tarım P 286 17 19 Nisan 2014 Adana

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014

Capable of some mycotoxins production of Penicillium roqueforti strains isolated moldy Civil cheese

2013 EFFoST Annual meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, Bologna, Italy, 12 - 15 November 2013

Safety in terms of some toxins of Mouldy Civil cheese ripened by defined strains of Penicillium roqueforti

The 2nd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Struga (Ohrid Lake), Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.27

Tel kadayıf a Turkish dessert production consumption and the use of whey

The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Struga (Ohrid Lake), Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.225

An in vitro investigation of antimicrobial activity of black cumin Nigella sativa L essential oil

1 st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP, 2013, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.237

Çörekotu Nigella sativa L ilavesinin Erzincan Tulum peynirinde antimikrobiyal etkisinin araştırılması

Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu., Denizli, Turkey, 15 - 16 November 2012

Erzincan Tulum Şavak Peyniri ve Benzeri Peynirlerimiz

3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

Kuzu Gömlek Sarma pilavı

3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.790

Kolostrumdan yapılan fonksiyonel bir ürün Ağuz

3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

Çörekotu Bileşimi ve önemi

7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2010 - 26 November 2011

Süt ve süt ürünlerinde fenolik maddelerin önemi ve kullanımı

7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2011

Küflü Civil peynirin mikrobiyolojik özellikleri

1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2011

Researches based on fat constants for determination of adulteration of butter by margarine

11 th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology, Kahire, 1 - 03 November 2010, pp.1

The effect of carrot juice and sugar on some quality properties of yogurt during the storage period

11 th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology, Kahire, Egypt, 1 - 03 November 2010, pp.78

Morphotypic molecular and mycotoxicologic properties of dominant fungi from Mouldy Civil cheese

11 th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology, Kahire, Egypt, 1 - 03 November 2010, pp.10

Effect of black cumin Nigella sativa L essential oil on the stability of cow milk butte

9th Euro Fed Lipid Congress, Rotterdam, Netherlands, 18 September 2011 - 21 September 2010, pp.247

The determination of aroma compounds of butters produced from yoghurt and cream during the storage period

9th Euro Fed Lipid Congress, Rotterdam, Netherlands, 18 September 2011 - 21 September 2010, pp.246

Erzincan Tulum Peyniri Şavak Peyniri

1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu., Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.71-73

Küflü civil peynirin (Erzurum) mikrobiyolojik özellikleri

The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.319

Küflü civil peynirin (Erzurum) mikrobiyolojik özellikleri

The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.319

Organik süt üretimi özellikleri ve Türkiyedeki durum

International Conference On Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 07 February 2010, pp.154

Maillard reaksiyonu ürünlerinin antioksidan aktivitesi

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kemer/Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.613

Lactobacillus acidophilus DSMZ 20079 suşunun safra tuzlarına karşı dayanıklılığının belirlenmesi

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kemer/Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.547

Bazı kekik uçucu yağlarının probiyotik mikroorganizmalar üzerine etkileri

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kemer/Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.611

Gıda katkı maddeleri

International Rural Development Symposium’xx09, Erzurum, Eylül 2009, İspir/ERZURUM, Turkey, 25 - 27 September 2009

Our Local Milk Product: “İspir Kaymağı

International Rural Development Symposium’09, İspir/ERZURUM, Turkey, 25 - 27 September 2009

İspir Kaymağı Yapılışı ve bazı özellikleri üzerine araştırmalar

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009

Her yönüyle Erzincan Tulum Peyniri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.750-753

Civil Peynir ve bazı özellikleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.746-749

Karın Kaymağı peyniri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.743-745

Kızılcıklı Pekmez.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.96

Unutulmakta olan geleneksel peynirlerimizden Kırmızı Peynir ve bazı özellikleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.847-850

Bazı probiyotik bakterilerin Dondurma üretiminde kullanımı

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.43-44

Tereyağı krema ve sade yağda aroma bileşenleri

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 21 - 23 May 2009

Effect of essential oils Thymus haussknechtii and Origanum acutidens on butter stability

6 th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium, Atina, Greece, 7 - 10 September 2008, pp.148

Bifidobacterium bifidum DSMZ 20056 un Asitlige Dirençliliğinin Belirlenmes

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.769-772

Probiyotik Bakterilerin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.763

Peynirde olgunlaşma

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.761-762

Determination of acid stability of Lactobacillus acidophilus DSMZ 20079

2nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007

Functional and nutritional properties of lecithin

2nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007

Determination of L acidophilus DSMZ 20079

2nd International Congress on Food and Nutrition, 24 - 26 September 2007, pp.197

Organik gıda üretimi ve gıda katkı maddeleri

4. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2005, pp.387-400 Sustainable Development

The last condition of microorganism content of Tulum cheeses marketing in Turkey

International Dairy Symposium Recent Developments in Dairy Science and Technology, Isparta, Turkey, 24 - 28 May 2004, pp.96-99

The last condition of microorganism content of Tulum cheeses marketing in Turkey

International Dairy Symposium Recent Developments in Dairy Science and Technology, Isparta, Turkey, 24 - 28 May 2004, pp.96-99

Trabzon tereyağlarının yağ asidi kompozisyonunun tespiti

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu- SEYES, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.363-365

Sütte antibiyotik aranmasında kromatografik yöntemler

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu-SEYES, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.143-148

Probiyotik bakterilerin dondurma üretiminde kullanımı

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu- SEYES, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.277-281

Süt ve ürünlerinde ultrason uygulamaları

Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2002, pp.821-828

TEL KADAYIF ÜRETİMİNDE PEYNİRALTI SUYU KULLANIMININ TAZE VE DEPOLANMIŞ KADAYIF KALİTESİNE ETKİSİ

TÜBİTAK-EBİLTEM AGRO ENDÜSTRİ ARGE PROJE PAZARI, İzmir, Turkey, 30 - 31 May 2002, pp.26-0

The effects of various light source illumination intensity and storage period on the B2 and C vitamins losses in pasteurized milk

Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara, Turkey, 12 - 16 September 2000, pp.52

Süt işletmelerimizde kullanılan ticari sıvı peynir mayalarının bazı mikroorganizma içeriği

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı ”Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 2000, pp.489-492

Tereyağında antioksidan kullanımı

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı "Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, Tekirdağ, Turkey, 21 - 26 May 2000, pp.458-464

Yoğurdun antitümör ve antikanserojenik özelliği

2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 1999, pp.69

Peyniraltı suyu proteinlerinin bazı gıdalardaki fonksiyonel ve besinsel özellikleri

2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 72. (18-20 Ekim 1999, Ege Üniv. Atatürk Kültür Merkezi), İzmir, Turkey, 18 - 20 October 1999, pp.72

Peyniraltı suyu proteinlerinin bazı gıdalardaki fonksiyonel ve besinsel özellikleri

2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi,, İzmir, Turkey, 18 - 20 October 1999, pp.72

Trabzon tereyağlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti

5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 1998, pp.230-243

Erzincan Tulum Şavak Peynirinin geleneksel metotla üretimi ve üretim teknolojisinin geliştirilmesi

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 1998, pp.117-125

Trabzon tereyağlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti

5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 1998, pp.230-243

Trabzon tereyağlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri, Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 1998, pp.230-243

İçme sütüne işlenecek çiğ sütün özellikleri ve uygulanacak testler

Ulusal Süt ve ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 1996

Meyve çeşidi ve muhafaza süresinin meyveli yoğurtların duyusal fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi

II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi- Uluslararası katılımlı, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 1995

Yoğurdun insan sağlığındaki rolü ve önemi

III. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 1994

Books & Book Chapters

Gıda Katkı Maddeleri (7. Bölüm)

in: Endüstriyel Gıda Üretim Teknikleri, ŞANLIBABA Pınar,GÜÇER Yalçın, Editor, Nobel, Ankara, pp.171-194, 2022

Türkiye Peynirleri (19. Bölüm)

in: Peynir Biliminin Temelleri, Adnan Hayaloğlu,Barbaros Özer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.739-778, 2021

Gıda Katkı Maddeleri

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 2015

Organik Gıda Üretimi ve Gıda Katkı Maddeleri (6. Bölüm)

in: Organik Tarım, RAMAZAN ÇAKMAKÇI, ÜMMÜGÜLSÜM ERDOĞAN, Editor, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, pp.251-266, 2015

Süt ve Mamülleri Muayene ve Analiz Metotları Rehberi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Basım, Erzurum, 2012