Prof. Mükerrem KAYA


Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği


Research Areas: Food Engineering, Food Science, Food Microbiology, Food Technology, Food Biotechnology, Meat, Poultry and Game Technology


Names in Publications: Mukerrem KAYA, KAYA M

Metrics

Publication

422

Citation (WoS)

2448

H-Index (WoS)

28

Citation (Scopus)

2625

H-Index (Scopus)

30

Project

83

Thesis Advisory

51

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1987 - 1993

1987 - 1993

Doctorate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi, Turkey

1985 - 1987

1985 - 1987

Postgraduate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ürünleri Teknolojisi, Turkey

1981 - 1985

1981 - 1985

Undergraduate

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ürünleri Teknolojisi, Turkey

Dissertations

1993

1993

Doctorate

Sucuk üretim teknolojisinde değişik nitrit dozlarının ve farklı starter kültür kullanımının listeria monocytogenesin çoğalımı üzerine etkisi ve sucuğun diğer bazı kalitatif kriterleri

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

1987

1987

Postgraduate

Yağsız Soya Ununun Hamburger Tipi Et Ürünlerine Katılabilme İmkanları Üzerine Araştırmalar

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ürünleri Teknolojisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Deney Laboratuvarları için Metot Geçerli Kılma/Doğrulama ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Vocational Training

Ran Kalite

2021

2021

TS EN ISO 19011:2018 İç Tetkik Eğitimi

Vocational Training

Ran Kalite

2021

2021

TS EN ISO/IEC 17025:2917 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı Eğitimi

Vocational Training

Ran Aklite

2021

2021

TS ISO 31000:2018 Deney Laboratuvarları için Risk Analizi Eğitimi

Vocational Training

Ran Kalite

Research Areas

Food Engineering

Food Science

Food Microbiology

Food Technology

Food Biotechnology

Meat, Poultry and Game Technology

Academic Titles / Tasks

1998 - Continues

1998 - Continues

Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

1993 - 1998

1993 - 1998

Associate Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

1993 - 1993

1993 - 1993

Assistant Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

1986 - 1993

1986 - 1993

Research Assistant

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Tarımsal Biyoteknoloji Lad. Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2022 - Continues

2022 - Continues

Academic Performance D. Board Member

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2021 - Continues

2021 - Continues

İtiraz Komisyon Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2021 - Continues

2021 - Continues

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2020 - Continues

2020 - Continues

Coordinator of The Rectorate

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2019 - Continues

2019 - Continues

Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2018 - Continues

2018 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2012 - 2016

2012 - 2016

ÜAK Member

Üniversitelerarası Kurul

2010 - 2016

2010 - 2016

Rector's Advisor

Atatürk Üniversitesi

2003 - 2015

2003 - 2015

Head of Department

Atatürk Üniversitesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Member of the Senate

Atatürk Üniversitesi

2001 - 2008

2001 - 2008

Dean

Atatürk Üniversitesi

2001 - 2008

2001 - 2008

Board Member

Atatürk Üniversitesi

2001 - 2007

2001 - 2007

Board Member

Atatürk Üniversitesi

1998 - 2001

1998 - 2001

Board Member

Atatürk Üniversitesi

1998 - 2001

1998 - 2001

Vice Dean

Atatürk Üniversitesi

1996 - 1998

1996 - 1998

Board Member

Atatürk Üniversitesi

1994 - 1996

1994 - 1996

Deputy Head of Department

Atatürk Üniversitesi

Non Academic Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Danışman

Company, NAMET, AR-GE

1986 - Continues

1986 - Continues

Öğretim üyesi

Atatürk Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Gıda İşleme ve Analiz Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

Fonksiyonel Gıdalar

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Endüstrisinde Biyoteknolojik Uygulamalar

Postgraduate

Postgraduate

Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü

Undergraduate

Undergraduate

Kesimhane Ürünleri İşleme Teknolojisi

Doctorate

Doctorate

Et Biyokimyası ve Kalitesi

Doctorate

Doctorate

Et Biyokimyası ve Kalitesi

Undergraduate

Undergraduate

Et Tesisleri Kuruluşu ve Organizasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

Sucukta Uçucu N-Nitrozaminlerin Varlığı

Kaya M. (Advisor)

M.Furkan(Student) Creative Commons License

2009

2009

Postgraduate

Sucuk üretiminde portakal lifi kullanımı

KAYA M.

B.Yalınkılıç(Student)

2003

2003

Postgraduate

Sucuk üretiminde HACCP uygulamaları

KAYA M.

İ.Çayır(Student)

1999

1999

Postgraduate

Et ve et ürünlerinde Escherichia coli O157:H7

KAYA M.

N.Atılgan(Student)

1999

1999

Postgraduate

Et ve et ürünlerinde escherichia coli 0157:H7

Kaya M. (Advisor)

N.ATILGAN(Student)

Research Infrastructure Information

January 2021

January 2021

Özel Gıda Kontrol LaboratuvarıSustainable Development

Laboratory - Coordinatorship

Kaban G., Kaya M., Akköse A.

June 2020

June 2020

Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü

Implementation and Research Center - Coordinatorship

Kaya M., Kaban G.

Representation and Promotion Activities

Et Ürünleri Tebliği Komisyon Toplantısı

Institutional Representation, Tarım ve Orman Bakanlığı, Turkey, Ankara, 2023 - 2023

TAGEM Ar-Ge Destek Programı Değerlendirme Kurulu Toplantısı

Institutional Representation, Tarım ve Orman Bakanlığı, Turkey, Ankara, 2022 - 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

1990

1990

BEHAVIOR OF L-MONOCYTOGENES ON VACUUM-PACKED BEEF

KAYA M., SCHMIDT U.

FLEISCHWIRTSCHAFT , vol.70, no.5, pp.546-550, 1990 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

1987

1987

Türkiye Gıda Üretimi ve Teknolojisinin Genel Durumu

Gökalp H. Y., KAYA M.

TİGEM , vol.2, no.7, pp.15-21, 1987 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Pastırmanın Dünü, Bugünü ve Geleceği

KAYA M.

Kayseri Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, Kayseri, Turkey, 16 - 18 November 2023

2023

2023

Fermente Et Ürünleri

KAYA M.

2 nd International Congress on Food Researches, 16 - 18 October 2023

2023

2023

EFFECT OF CELERY POWDER ON THE BEHAVIOR OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN HEAT- TREATED SUCUK

ENGİN N., YILMAZ ORAL Z. F., KAYA M.

5TH INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2023, pp.22-31

2022

2022

Starter Kültür ve Nitritin Sucukta Enterokokların Davranışına Etkileri

KAYA M.

3.International Anatolian Congress on Scientific Research, 27 December 2022

2022

2022

Ticari Starter Kültürlerin Sucukta Listeria monocytogenes'in Gelişimine Etkisi

KAYA M.

3.International Anatolian Congress on Scientific Research, Turkey, 27 December 2022

2021

2021

Effects of ripening rate, starter culture and fat type on volatile compounds of sucuk

KAYA M., KABAN G.

7. International İstanbul Scientific Research Congress, 18 December 2021

2021

2021

Effects of Autochthonous Lactic Acid Bacteria Strains on Growth of Staphylococcus aureus in Heat Treated Sucuk

Akyol Y., Kaya M.

2nd INTERNATIONAL / 12th NATIONAL FOOD ENGINEERING CONGRESS, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.43, pp.135-140 Creative Commons License

2021

2021

Fermente sosislerde laktik asit bakterilerinin nitrozaminler üzerine etkileri

SALLAN S., KAYA M.

5th International Congress on Engıneering and Technology Management, 24 April 2021

2020

2020

Nitrite-Nitrate and Nitrosamines in Meat Products

Kaya M.

IV.Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.127

2020

2020

Barberry (Berberis vulgaris L.) Ekstraktının Piliç Sosislerin Uçucu Bileşik Profiline Etkisi

Jaberi R., Kaban G., Kaya M.

IV. Et Ürünleri Çalıştayı, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.18

0

0

Effect of Modified Atmosphere Packaging on Color and Sensory Properties of Pastırma Produced with Different Chloride Salts

KABAN G., KAYA M., Yalınkılıç B., FETTAHOGLU K., CINAR K.

The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosnia And Herzegovina, pp.165

0

0

Vermehrung von Listeria monocytogenes auf Fleischoberflächen

KAYA M., SCHMIDT U.

Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84

0

0

Listeria monocytogenes bei vakuumverpacktem Rindfleisch

SCHMIDT U., KAYA M., Werner S.

Bundesanstalt für Fleishcforschung, Germany, pp.84

0

0

The Effect of Low-Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage

KABAN G., KAYA M., AKSU M. I., Yalınkılıç B., Hazar F. y.

The 3nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucases, Bosnia And Herzegovina, pp.13

0

0

Fermented Sausages: Yeasts As Starter Culture

KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M.

2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Turkey, pp.294

0

0

Lactic Acid Bacteria in Pastirma

Sınmaz E., KAMILOGLU A., KABAN G., KAYA M., ÖZ E.

The 2nd International Symposium on ‘’Traditional Foods from Adriatic to Caucasus’’, Macedonia, pp.304

0

0

Dilimlenmiş Salamlarda L. monocytogenes in Gelişimi Üzerine L.sakei’ nin Etkisi

KABAN G., KAYA M.

2.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.32

2019

2019

Role of Heat Treatment in Volatile Nitrosamine Formation: Fermented Sausages

KAYA M.

5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.504-509

2019

2019

Antioxidant Peptides in Meat and Meat Products

ANLAR P., KAYA M., KABAN G.

5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.967-974

2019

2019

Mechanical Deboned Meat in Meat Industry

KOTAN YILMAZ G., KABAN G., KAYA M.

5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.960-966

2019

2019

Vanillin Production by Bioconversion

POLAT Z., KABAN G., KAYA M.

5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.975-981

2019

2019

Textural Properties of Pastırma Types with Transglutaminase

HAZAR F. Y., KABAN G., KAYA M.

1st International/11 th National Food Engineering Congress, 7 - 09 November 2019

2019

2019

N-Nitrosamines in Meat Products

Kaya M.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1-5

2019

2019

Occurrence of Nitrosamines in Sucuk and Heat-Treated Sucuk

POLAT Z., KAYA M., KABAN G.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1762-1765

2019

2019

Furosine in Foods

ANLAR P., KAYA M., KABAN G.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1639-1643

2019

2019

Lipid Production by Yarrowia lipolytica Strains

YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

2019

2019

The Effects of Black Pepper and Sodium Ascorbate on Microbiological Properties of Sucuk

Sallan S., KABAN G., KAYA M.

International Congress on Engineeringand Life Science, 11 - 14 April 2019

2019

2019

Lipid oxidation in two different types of pastırma during production

ÖZ E., KAYA M.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019

2018

2018

Effect of nitrate and/or nitrite on free amino acid composition of pastırma

ÖZ E., KAYA M.

International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 April 2018

2018

2018

THE LIPOLYTIC ENZYME ACTIVITIES OF PASTIRMA TYPESPRODUCED WITH DIFFERENT SALT LEVELS

KABİL E., KABAN G., KAYA M.

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.389

2018

2018

Volatile profile of heat-treated sucuk produced with different nitrite and sodium ascorbate levels

Sallan S., Kaban G., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.392

2018

2018

EFFECTS OF DIFFERENT ESSENTIAL OIL SOURCES ON BIOMASS,OIL PRODUCTION AND OIL YIELD OF Yarrowia lipolytica STRAINS

YILMAZ Ö., KABAN G., KAYA M.

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.387

2018

2018

Traditional Turkish Meat Products and Food Safety

KAYA M.

International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Lİfe, 12 - 15 July 2018, pp.443-447

2018

2018

Physico-chemical and sensory properties of sucuk produced by using water buffalo meat

KAYA M., ŞİMŞEK i., HAZAR F. Y., KABAN G.

International Congress on Engineering and Life Sciences, 26 - 29 April 2018

2018

2018

Traditional Foods and Food Safety

KAYA M.

International Congress on Engineering and Lİfe Science, 26 - 29 April 2018, pp.7-9

2018

2018

Lipase Activity of Coagulase Negative Staphylococci from Fermented Sausages

FETTAHOĞLU K., JABERİ R., KAYA M., KABAN G.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.790

2018

2018

Processing characteristics of Dark Firm Dry (DFD) meat

ÖZ E., KAYA M.

International Conference of Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 April 2018

2018

2018

Effect of nitrate/nitrite on myofibrillar and sarcoplasmic proteins and some physico-chemical properties of pastırma

ÖZ E., KAYA M.

International Conference on Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 April 2018

2017

2017

Effects of Using Hazelnut Oil on Some Physico-Chemical Properties and Volatile Compounds of Bologna-Type Beef Sausage

ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KABAN G., KAYA M.

47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malaysia, 21 - 22 December 2017

2017

2017

Volatile Compounds and Some Physico-Chemical Properties of Bologna-Type Beef Sausage Produced With Sunflower Oil

ŞİŞİK OĞRAŞ Ş., AKKÖSE A., KAYA M., KABAN G.

47th International Scientific Conference on FoodEngineering and Biotechnology, Kuala-Lumpur, Malaysia, 21 - 22 December 2017

2017

2017

Pastırmada Enterokoklar

ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.

10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Kür edilmiş et ürünlerinde nitrik oksit

Sallan S., KABAN G., KAYA M.

10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Pastırmanın renk değerlerine transglutaminaz enziminin etkisi

Hazar F. Y., KABAN G., KAYA M.

10.Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozamin oluşumu ve fenolik bileşikler

Sallan S., KABAN G., KAYA M.

10.Gıda Mühendiliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Genotypic identification of yeast from pastırma

KAYA M., ÇİNAR K., Fettahoğlu K., KABAN G.

3nd International Symposium on fermented meat, Clermont-Ferrand, France, 27 - 29 September 2017

2017

2017

Biogenic amines content and some qualitative properties of different pastırma types

KABAN G., İŞÇİ G., Hazar F. Y., KAYA M.

3rd International Symposium on Fermented Meat, France, 27 - 29 September 2017

2017

2017

Isolated and characterization of enterococci from pastırma

ERTEKİN Ö., KABAN G., KAYA M.

3rd International Symposıum on Fermented Meat, France, 27 - 29 September 2017

2017

2017

New techniques used in determination of meat quality

SINMAZ E., KAYA M.

II.International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017

2017

2017

Et Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yeni Teknikler

Öz E., Kaya M.

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1581

2017

2017

Assesment of waste breads in lactic acid production

KAMİLOĞLU A., KABAN G., KAYA M.

II:International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

2017

2017

Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Banana Which Applied to Osmotic Dehydration Pretreatment

AK F., GÜVEN A., KAYA M.

International Conference on Advance and Innovatıons in Engineering (ICAIE), 10 - 12 May 2017

2017

2017

The Effect Of Osmotic Dehydratıon Pretreatment Applied To Apples On The Quality Parameters Of This Fruits And Kinetic Modeling

Ak F., GÜVEN A., KAYA M.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 March 2017

2017

2017

Textural Parameters and Ultrastructural Changes of Amasya Apples by Applied with Osmotic Dehydration Pretreatment.

Ak F., GÜVEN A., KAYA M.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017. Sarajevo, 22 - 26 March 2017

2016

2016

Effect of nitrite on shelf life and safety of emulsified meat products

KAYA M., AKKÖSE A., KABAN G.

International Congress on Food of Animal Origin, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Use of hot boned meat in emulsified meat products

AKKÖSE A., HAZAR F. Y., KAYA M., KABAN G.

International Congress on Food of Animal Origin, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Effect of Nitrite on Shelf Life and Safety of Emulsified Meat Products

KAYA M., AKKÖSE A., KABAN G.

International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2016, pp.182

2016

2016

Use of Hot-Boned Meat in Emulsified Meat Products

AKKÖSE A., Hazar F. Y., KAYA M., KABAN G.

International Congress on Food of Animal Origin, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2016, pp.184

2016

2016

Farklı Klorür Tuzlarının Sucuğun Uçucu Bileşkleri Üzerine Etkileri.

Şimşek D., KABAN G., KAYA M.

Türkiye 12. Gıda kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.511

2016

2016

Pastırma Üretim Aşamalarında Biyojen Aminler

Hazar F. y., Akdoğan A., KABAN G., KAYA M.

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.508

2016

2016

Antagonistic activities of lactic acid bacteria isolated from Pastirma

Cinar K., KAYA M., KABAN G.

European Biotechnology Conference, Latvia, 5 - 07 May 2016, vol.231 identifier

2015

2015

Farklı Klorür Tuzları Kullanılarak Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri

KABAN G., YALINKILIC B., Hazar F. y., KAYA M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.131

2015

2015

Pastırma Üretiminde KCI, CaCI2 ve MgCI2 Tuzlarının Kullanılabilme İmkanları

KAYA M., AKSU M. İ., KABAN G., YALINKILIC B.

9. Gıda Mühendisleri Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.7

2015

2015

Bitkisel Yağ Rafinasyonunda Membran Teknolojisi

Yılmaz Ö., KAYA M.

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 24 - 27 October 2015, pp.311

2015

2015

Gıda Endüstrisinde Nanokapsülasyon

Kızılkaya P., KABAN G., KAYA M.

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 24 - 27 October 2015, pp.139

2015

2015

The Effect of Lox Sodium Mixtures of Salts on Microbiological Properties of Pastırma During Storage

KABAN G., KAYA M., AKSU M. İ., YALINKILIÇ B., HAZAR F. Y.

The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

2015

2015

Effect of Partial Replacement of Sodium Cloride with KCl, MgCl2 and CaCl2 on Lipolysis and Lipid Oxidation in Sliced and Modified Atmosphere Packaged Pastırma

KAYA M., AKSU M. İ., KABAN G., AKKÖSE A., YALINKILIÇ B.

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.169

2015

2015

Sucuktan bakteriyosin üreten laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu

GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., et al.

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015, pp.1

2015

2015

Isolation And Molecular Characterization Of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria From Pastırma

GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., BARIŞ Ö., KARADAYI M., KAMİLOĞLU A., et al.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.1

2015

2015

Geleneksel Türk Et Ürünleri Sucuk, Pastırma ve Kavurmada Tuz Oranının Azaltılabilme İmkanları

KAYA M., KABAN G., Yılmaz Z.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.359

2015

2015

Pastırmadan Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu

GÜLLÜCE M., KAYA M., KABAN G., KARADAYI M., BARIŞ Ö.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.353

2015

2015

Emülsiyon tipi et ürünlerinde bitkisel yağ kullanım imkanları

Öz E., Kaya M.

YABİTED. II. bitkisel yağ kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.99

2015

2015

Kür edilmiş et ürünlerinde nitrozaminler

Öz E., Kaya M.

5. Gıda güvenliği kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.188

2015

2015

Bitkisel Yağlarda Aflatoksinler

Yılmaz Ö., Şişik Oğraş Ş., Kaya M.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.75

2015

2015

Parça Halde Işlenen Kuru Kür Edilmiş Et Ürünlerinde Lipolizis

Kabil E., KAYA M., KABAN G.

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.260

2015

2015

Farklı Bölgelere Ait Zeytinyağlarının Yağ Asidi Bileşimi

Şişik Oğraş Ş., Kaban G., Kaya M.

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.11

2015

2015

Pastırma ve Benzeri Ürünlerde Proteolizis

Hazar F. y., KABAN G., KAYA M.

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.261

2015

2015

Isıl Işlem Görmüş Sucuk Üretiminde F Değeri Uygulanması

Akdoğan A., KAYA M., KABAN G.

. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.259

2015

2015

Gıdalarda tuz oranının azaltılmasına yönelik stratejiler ve ürün güvenliği

KAYA M., KABAN G.

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015

2015

2015

Fermente Et Ürünlerinde Enterokoklar ve Bakteriyosinler

ertekin ö., KABAN G., KAYA M.

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.258

2014

2014

Isıl Işlem Görmüş Sucuk ve ısıl Işlem Koşulları

Kabil E., KABAN G., KAYA M.

3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.57

2014

2014

Farklı Proses Şartlarında Üretilen Pastırmaların Uçucu Bileşikleri

Hazar F. y., KABAN G., KAYA M.

3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.50

2014

2014

Et Endüstrisinde Inovasyon

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.62

2014

2014

Et Ürünleri Ile Ilgili Tebliğ ve Standartlar

KAYA M., KABAN G.

. 3.Et Ürünleri Çalıştayı, Tokat, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.3

2014

2014

Catalase positive cocci and volatile compounds in fermented sausages

Kamiloglu A., Sayin B., KABAN G., KAYA M.

European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185 identifier

2014

2014

Probiotic meat products

Sayin B., Kamiloglu A., KAYA M., KABAN G.

European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185 identifier

2014

2014

Tebliğ ve Standartlarda Sucuk ve Pastırma

KAYA M., KABAN G.

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.27

2014

2014

Farklı Nitrat Seviyelerinin Pastırmanın Bazı Kalitatif Özelliklerine Etkileri

ÜNAL N., YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.1055

2012

2012

Farklı Proses Şartlarının Sucuğun TBARS Değerine Etkileri,

Kaban G., Kaya M.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.575

2012

2012

Nitrat veya Nitrit Kullanılarak Üretilen Sucuklarda Micrococcus/ Staphylococcus'ların Gelişme Durumu

Kaban G., Kaya M.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.574

2012

2012

Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Yağ Asidi Kompozisyonu

OGRAS S. S., YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

III. Geleneksel Gıdalar sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.255

2012

2012

Cağ Kebabı

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.67

2012

2012

Vakum Ambalajlanmış Taze Etlerde Clostridium estertheticum’un Kontrolü

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

3.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2012, pp.94

2011

2011

Farklı Proses Şartlarında Olgunlaştırılan Sucukların Tekstürel Özellikleri

KABAN G., KARAOĞLU M. M., KAYA M.

7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2011, pp.93

2011

2011

Farklı Hayvansal Yağlar Kullanılarak Üretilen Kavurmaların Uçucu Bileşikleri

Şişik Oğraş Ş., Kaban G., Kaya M.

7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2011, pp.42

2011

2011

Volatile Compounds of Hazelnut Oil

Şişik Oğraş Ş., Kaban G., Kaya M.

9th Euro Fed Lipid Congress, Rotterdam, Netherlands, 18 - 21 October 2011, pp.342

2011

2011

The Effect of Different Animal Fats on Sensory Properties of Kavurma-A Turkish Meat Product

Şişik Oğraş Ş., Yalınkılıç B., Kaban G., Kaya M.

4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2011, pp.1-3

2010

2010

Dilimlenmiş Salamlarda L.monocytogenes’in Gelişimi Üzerine L.Sakei nin Etkisi

KAYA M., KABAN G., LUCKE F.

2.Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.32

2010

2010

Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

1st International Congress on Food Technology, 3 - 06 November 2010

2010

2010

Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Bakterilerin Sucuk Üretiminde Starter Kültür Olarak Kullanılabilme İmkanları

KABAN G., KAYA M.

1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.5

2010

2010

Sucukta Patojen Bakteriler

KAYA M.

1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.2

2010

2010

Kekik (Thymus vulgaris L.)Kullanımının Sucuğun Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

ÖZ F., KAYA M., AKSU M. İ.

1. Et Ürünleri (Sucuk) Çalıştayı, Aydın, Turkey, 2 - 03 December 2010, pp.73

2010

2010

The use of Orange Fiber in Sucuk Production

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.4

2010

2010

Heterocyclic aromatic amines in rainbow trout cooked by different methods to various levels.

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.537

2010

2010

Effects of different food additives and frying temperatures on the formation of heterocyclic aromatic amines in chops.

ÖZ F., KAYA M.

1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 15 - 17 April 2010

2010

2010

Sucuk Üretiminde Portakal Lifi Kullanımının Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.357

2010

2010

The Effects of Different Food Additives and Fat Levels on Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Köfte Fried at Different Temperatures

ÖZ F., KAYA M.

1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.1077

2010

2010

Effects of Different Food Additives and Frying Temperatures on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Chops

ÖZ F., KAYA M.

1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.1078

2010

2010

Gıda Sanayinin Teknolojik Analizi

KAYA M., Artık N., Karakaya M., OGRAS S. S., YALINKILIC B.

Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, pp.1113-1123

2009

2009

Fındık Yağı ve Fonksiyonel Bileşenleri

SISIK S., KAYA M.

6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.181

2009

2009

Et Ürünlerinde Fonksiyonel Bileşiklerin Kullanımı

YALINKILIC B., KABAN G., KAYA M.

6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.235

2009

2009

Salam Üretiminde Mısırözü Yağı ve Brokoli Kullanım İmkanları

Şişik Oğraş Ş., Kaya M., Karaoğlu M. M.

6.Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.179

2009

2009

Fonksiyonel Et Starter Kültürleri

YALINKILIC B., KAYA M., KABAN G.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.857

2009

2009

Pastırmada Koagülaz Negatif Stafilokoklar ve Fonksiyonları

KABAN G., KAYA M., YALINKILIC B.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.116-121

2009

2009

The Effect of Starter Culture on Volatile Compounds in Sucuk

KABAN G., KAYA M.

3rd International Congress on Food and Nutrition, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2009, pp.153

2008

2008

The Effect of Staphylococcus carnosus on Volatile Profile of Sucuk

KABAN G., KAYA M.

First European Food Congress, Ljubljana, Slovenia, 4 - 09 November 2008, pp.81

2008

2008

Sucuk ve pastırmanın nem adsorpsiyon izotermlerinin incelenmesi

POLATOĞLU B., BEŞE A. V., AKTAŞ N., KAYA M.

UKMK-8 Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008., Turkey, 26 - 28 August 2008

2008

2008

Sucuk ve Pastırmanın Nem Adsorpsiyon İzotermlerinden Yararlanarak Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi

POLATOĞLU B., BEŞE A. V., KAYA M., AKTAŞ N.

8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos 2008, Malatya, Malatya, Turkey, 26 - 29 August 2008, pp.431-432

2008

2008

Effect of Chitosan Coating on Chemical and Microbiological Properties of Atlantic Bonito (Sarda Fillets)

Hisar Ş. A., Hisar O., Kaban G., Alak G., Kaya M.

1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.274

2008

2008

Emülsiyon Tipi Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes ve Kontrolü.

KAYA M., KABAN G.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.837

2008

2008

Farklı Pişirme Metotlarının Kuzu Etinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri.

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.507

2008

2008

Staphylococcus carnosus’un Sucuğun Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

KABAN G., KAYA M.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.509

2008

2008

Et ve Et Ürünlerinde Shiga Toxin Üreten Escherichia coli (STEC)

KABAN G., KAYA M.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.839

2008

2008

Effects of different cooking procedures and levels on the formation of heterocyclic aromatic amines in rainbow trouts.

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

1st International Congress of Seafood Technology, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2008, pp.115-119

2007

2007

Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi

KAYA M.

1. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, Turkey, 3 - 06 December 2007, pp.144

2007

2007

Fermente ve Kuru Et Ürünlerinde Katalaz Pozitif Koklar

KABAN G., KAYA M.

5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2007, pp.323-329

2007

2007

Volatile Compounds in Pastırma

KABAN G., KAYA M.

II. International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.216

2007

2007

Effects of different cooking procedures on the formation of heterocyclic aromatic amines in beef.

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

2nd International Food and Nutrition Congress, 24 - 26 September 2007

2006

2006

Cooked foods and cancer.

KAYA M., ÖZ F.

The FEBS Journal, 18 September 2006 Sustainable Development

2006

2006

Nutritional Value of Pastirma,A Traditional Turkish Cured-Dried Meat Product

AKSU M. I., KAYA M.

13th World Congress of Food Science and Technology, Nantes, France, 17 - 21 September 2006, pp.13

2006

2006

Mutagenic and carcinogenic heterocyclic aromatic amines

OZ F., Kaya M.

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.301-302 identifier

2006

2006

Pastırmadan Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu

KABAN G., AKSU M. İ., KAYA M.

Türkiye 9.Gıda Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 26 May 2006, pp.481-484

2005

2005

Su ürünlerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar

ÖZ F., KAYA M.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 September 2005

2005

2005

Su Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

ÖZ F., KAYA M.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.54

2005

2005

Polycyclic aromatic hydrocarbons in meat and meat products

ÖZ F., KABAN G., KAYA M.

1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.143

2005

2005

HACCP in Sucuk Production

KABAN G., ÖZ F., KAYA M.

I. International Food and nutrition Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.124

2004

2004

Isıl İşlem Uygulanmış Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Aminler

ÖZ F., KAYA M.

Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.82

2004

2004

Et ve Et Ürünlerinde Biyojen Aminler

GENCCELEP H., KAYA M.

Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.81

2003

2003

Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Özellikleri

DİKBAŞ N., KOTANCILAR H. G., KAYA M., KARAOĞLU M. M.

XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 August 2003

2003

2003

Probiyotik Bakterilerin Sucuk Üretiminde Kullanım İmkanları

Öztürk Er H., KAYA M., AKSU M. İ.

13. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2003, pp.50

2002

2002

Et Teknolojisinde Koruyucu Kültürler ve Bakteriyosinler

Tekin Kasil D., KAYA M.

Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2002, pp.869

2001

2001

Farklı Oranlarda Sarımsak İçeren Çemenlerde Escherichia coli O157:H7’nin İnhibisyonu

Aksu M. İ., Kaya M., Öz F.

12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.93

2001

2001

Pastırma ve Çemende Escherichia coli O157:H7 nin İnhibisyonu Üzerine Araştırmalar

AKSU M. İ., KAYA M., ÖZ F.

12. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.23-24

1999

1999

Sucuk Üretim Prosesinde E. coli O157:H7 nin Gelişme Durumu

Kaya M.

IX. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 09 September 1999, pp.41-46

1998

1998

Değişik Firmalara Ait Sosislerin Kimyasal Özelliklerinin Tespiti

Dabanlıoğlu G., KAYA M.

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, pp.1668-1676

1997

1997

Dönerde Listeria ve Salmonella Aranması

Küpeli V., KAYA M.

10.KÜKEM Kongresi, Mersin, Turkey, 25 - 27 September 1997, pp.88

1997

1997

Değişik Firmalara Ait Sosislerin Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelemesi

Dabanlıoğlu G., KAYA M.

10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Turkey, 25 - 27 September 1997, pp.86

1997

1997

Değişik Firmalara Ait Salamların Mikrobiyolojik Kalite Açısından İncelenmesi ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Tespiti

Dabanlıoğlu G., KAYA M.

Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 September 1997, pp.231-236

1997

1997

Yaprak Dönerin Kimyasal Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi

Küpeli V., KAYA M.

Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 September 1997, pp.140-146

1996

1996

Parça Halinde İşlenen Kür Edilmiş Çiğ Et Ürünleri

KAYA M., AKSU M. İ., Gökalp H. Y.

Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 1996, pp.26-34

1995

1995

Laktik Asit Bakterilerinin Listeria monocytogenes’e Karşı Antagonistik Aktivitesi

KAYA M., Gökalp H. Y.

9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 September 1995, pp.66

1995

1995

Pre ve Postrigor Kasın Çeşitli Emülsiyon Özellikler Üzerinde Dondurarak Depolama Süresinin Etkisi

ZORBA Ö., KAYA M., Gökalp H. Y.

II.Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 September 1995, pp.55-56

1993

1993

Enterokokların Listeria monocytogenes’e Karşı Antibakteriyel Etkisi

KAYA M., Gökalp H. Y.

8. KÜKEM Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 1993, pp.84

1992

1992

Gıda Kalite Kontrolü, Mevzuat ve Özellikle Et ve Et Ürünlerinde Dünyada Bazı Temel Mevzuat Değerleri

Gökalp H. Y., Yılmaz İ., KAYA M.

Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 03 June 1992, pp.155-176

1990

1990

Verhalten von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in Vakuumverpackung

SCHMIDT U., KAYA M.

Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Germany, 7 - 10 May 1990, pp.21-22

1989

1989

Bedeutung des Vorkommens von Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen

Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.

30.Arbeistatung des Arbeitgebietes Lebensmittelhygiene der Deutschen veterinarmedizinischen Gesellschaft, Partekirchen, Germany, 25 - 27 September 1989, pp.229-234

1989

1989

Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen

Leistner L., SCHMIDT U., KAYA M.

Bundesanstalt für Fleischforshung, Kulmbach, Germany, 24 - 27 April 1989, pp.20-21

Books & Book Chapters

2022

2022

Pastırma

Kaya M., Yılmaz Oral Z. F., Kaban G.

in: Production of Traditional Mediterranean Meat Products, Jose Manuel Lorenzo,Ruben Dominguez,Mirian Pateiro,Paulo E.S.Munekata, Editor, Springer Nature, New York, pp.143-152, 2022

2022

2022

Sucuk

Kaban G., Yılmaz Oral Z. F., Kaya M.

in: Production of Traditional Mediterranean Meat Products, Jose Manuel Lorenzo,Ruben Dominguez,Mirian Pateiro,Paulo E.S. Munekata, Editor, Springer Nature, New York, pp.133-142, 2022

2022

2022

Sucuk

KABAN G., YILMAZ ORAL Z. F., KAYA M.

in: Production of Traditional Mediterranean Meat Products, Jose Manuel Lorenzo,Ruben Dominguez,Mirian Pateiro,Paulo E.S. Munekata, Editor, Springer Nature, pp.133-142, 2022

2022

2022

Pastırma

KAYA M., YILMAZ ORAL Z. F., KABAN G.

in: Production of Traditional Mediterranean Meat Products, Jose Manuel Lorenzo,Ruben Dominguez,Mirian Pateiro,Paulo E.S.Munekata, Editor, Springer Nature, pp.143-152, 2022

2021

2021

Et ve et ürünlerinde biyoaktif bileşikler

Anlar P., Kaya M., Kaban G.

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı /, İstanbul, pp.25-40, 2021

2021

2021

Fermente Sosisler

Sallan S., Kaya M.

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Selahattin Bardak,Nesli Aydın,Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.1-14, 2021

2014

2014

Fermente Et Ürünleri

KAYA M., KABAN G.

in: Gıda Biyoteknolojisi, Aran N., Editor, Nobel Yayınevi, Eskişehir, pp.157-190, 2014

2010

2010

Balıkların Bileşimi,Kalite Kriterleri ve İşlenmesi

AKTAS N., KAYA M.

in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.108-131, 2010

2010

2010

Kanatlı Etleri ve Ürünleri

AKSU M. I., KAYA M.

in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Kıvanç M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.78-106, 2010

2010

2010

Et ve Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler

ÖZ F., KAYA M.

in: Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü, Merih KIVANÇ, Editor, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, pp.194-221, 2010

2010

2010

Et Ürünleri Teknolojisi

Kaya M., Kaban G.

in: Et Ürünleri Teknolojisi I, M. Kıvanç, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.24-42, 2010

2010

2010

Et Ürünleri Teknolojisi II

Kaya M., Kaban G.

in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, M. Kıvanç, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.44-61, 2010

2010

2010

Kanatlı Etleri ve Ürünleri

AKSU M. İ., KAYA M.

in: Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü, Merih Kıvanç, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.78-106, 2010

2009

2009

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının Tanımı ve Genel Prensipleri

KAYA M., KABAN G.

in: Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.86-102, 2009

2009

2009

Bazı Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları

KABAN G., KAYA M.

in: Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, E.Öztetik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.104-122, 2009

1994

1994

Et Ürünleri İşleme Mühendisliği

Gökalp H. Y., KAYA M., ZORBA Ö.

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1994

Episodes in the Encyclopedia

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

FOODS

Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Ata-Gıda Dergisi

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

AKADEMIK GIDA

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

GIDA

Publication Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Food and Nutrition Journal

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

Member of Science Committee

2016 - Continues

2016 - Continues

Gıda Güvenliği Derneği

Member of Science Committee

1993 - Continues

1993 - Continues

Ziraat Mühendisleri Odası

Member

Scientific Refereeing

April 2024

April 2024

MEAT SCIENCE

SCI Journal

April 2024

April 2024

MEAT SCIENCE

SCI Journal

December 2023

December 2023

LWT - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

December 2023

December 2023

FOODS

SCI Journal

December 2023

December 2023

FOOD CHEMISTRY

SCI Journal

December 2023

December 2023

MEAT SCIENCE

SCI Journal

June 2023

June 2023

MEAT SCIENCE

SCI Journal

April 2023

April 2023

JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS

SCI Journal

January 2023

January 2023

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

December 2022

December 2022

Processes

SCI Journal

November 2022

November 2022

FOODS

SCI Journal

November 2022

November 2022

GELS

SCI Journal

November 2022

November 2022

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

November 2022

November 2022

MEAT SCIENCE

SCI Journal

October 2022

October 2022

FOODS

SCI Journal

October 2022

October 2022

MOLECULES

SCI Journal

October 2022

October 2022

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

SCI Journal

October 2022

October 2022

MEAT SCIENCE

SCI Journal

October 2022

October 2022

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

October 2022

October 2022

FOODS

SCI Journal

September 2022

September 2022

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

SCI Journal

September 2022

September 2022

FOODS

SCI Journal

August 2022

August 2022

FOODS

SCI Journal

July 2022

July 2022

FOODS

SCI Journal

June 2022

June 2022

FOODS

SCI Journal

June 2022

June 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

June 2022

June 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

May 2022

May 2022

LWT - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

May 2022

May 2022

FOODS

SCI Journal

April 2022

April 2022

FOODS

SCI Journal

March 2022

March 2022

FOODS

SCI Journal

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2021

December 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

October 2021

October 2021

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

September 2021

September 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

September 2021

September 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

September 2021

September 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

August 2021

August 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

August 2021

August 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

June 2021

June 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY

SCI Journal

June 2021

June 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

June 2021

June 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

June 2021

June 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

May 2021

May 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

May 2021

May 2021

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

SCI Journal

April 2021

April 2021

FOOD CONTROL

SCI Journal

April 2021

April 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

April 2021

April 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

April 2021

April 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

April 2021

April 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

March 2021

March 2021

FOOD CONTROL

SCI Journal

March 2021

March 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

March 2021

March 2021

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

February 2021

February 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2021

February 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

February 2021

February 2021

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

January 2021

January 2021

MEAT SCIENCE

SCI Journal

December 2020

December 2020

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

December 2020

December 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

November 2020

November 2020

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Ataturk University, Turkey

October 2020

October 2020

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

October 2020

October 2020

FOOD CONTROL

SCI Journal

September 2020

September 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY

SCI Journal

August 2020

August 2020

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

August 2020

August 2020

FOOD CHEMISTRY

SCI Journal

August 2020

August 2020

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

August 2020

August 2020

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Journal

July 2020

July 2020

AKADEMİK GIDA

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

SCI Journal

June 2020

June 2020

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

SCI Journal

May 2020

May 2020

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

May 2020

May 2020

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE

SCI Journal

May 2020

May 2020

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

SCI Journal

April 2020

April 2020

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

SCI Journal

March 2020

March 2020

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

SCI Journal

February 2020

February 2020

FOOD CHEMISTRY

SCI Journal

January 2020

January 2020

FOOD CHEMISTRY

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

2. Uluslararası / 12. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi

Scientific Congress

Kaya M.
Ankara, Turkey

Awards

July 2021

July 2021

Bilimsel Teşvik Ödülü

Atatürk Üniversitesi

June 2020

June 2020

Bilimsel Teşvik ve Ödül Belgesi

Atatürk Üniversitesi

April 2018

April 2018

Ziraat ve Su Ürünleri Alanında Başarı Ödülü

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülü

April 2012

April 2012

Fen Alanı Atıf Dalında Üçüncülük

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülü

January 2007

January 2007

Bilim Ödülü,

Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası Bilim ÖdülüCongress and Symposium Activities

27 December 2022 - 29 December 2022

27 December 2022 - 29 December 2022

III-INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

Moderator

Kayseri-Turkey

06 October 2020 - 08 October 2020

06 October 2020 - 08 October 2020

Et ürünlerinde nitrit-nitrat ve nitrozaminler

Session Moderator

Aydın-Turkey

06 October 2020 - 08 October 2020

06 October 2020 - 08 October 2020

IV. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI

Invited Speaker

Aydın-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

International Congress on Engineering and Life Science

Invited Speaker

Kastamonu-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Internetional Congress on Engineering and Life Science

Attendee

Kastamonu-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Congress on Food of Animal Origin

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

2nd Congress on Food Structure & Design

Attendee

Antalya-Turkey

01 August 2016 - 01 August 2016

01 August 2016 - 01 August 2016

International Congress on Food Microbiology

Attendee

Birmingham-United Kingdom

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

9. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

The 3rd International Symposium on ''Traditional Foods from Adriatic to Caucasus''

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

5. Gıda Güvenliği KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zİrvesi

Attendee

Bilecik-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

2nd International Congress on Food Technology

Attendee

Aydın-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Attendee

Adana-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

8. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

The 2nd International Symposium on ''Traditional Foods from Adriatic to Caucasus''

Attendee

Struga-Ohrid-Macedonia

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Euro Foodchem XVII

Attendee

-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Et Ürünleri Çalıştayı ''İşlenmiş Kanatlı Ürünleri''

Attendee

Manisa-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

3. Gıda Güvenliği KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

7. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

4th International Congress on Food and Nutrition

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

9th Euro Fed Lipid Congress

Attendee

Rotterdam-Netherlands

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

1st International Symposium on Fermented Meats

Attendee

Munich-Germany

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

2. Gıda Güvenliği KongresiSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

Et Ürünleri ''Sucuk'' Çalıştayı

Attendee

Aydın-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

1st International Congress on Food Technology

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

1st International Congress of Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Attendee

Tekirdağ-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

3rd International Congress on Food and Nutrition

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

First European Food Congress

Attendee

Ljubljana-Slovenia

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

1st International Congress on Seafood Technology

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

5. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

II. International Congress on Food and Nutrition

Attendee

-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

13th World Congress of Food Science and Technology

Attendee

Nantes-France

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

Türkiye 9. Gıda Kongresi

Attendee

Bolu-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

I. International Food and Nutrition Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

Türkiye 8. Gıda Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

01 October 2003 - 01 October 2003

01 October 2003 - 01 October 2003

3. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 August 2003 - 01 August 2003

01 August 2003 - 01 August 2003

XIII. Biyoteknoloji Kongresi

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 May 2002 - 01 May 2002

01 May 2002 - 01 May 2002

Türkiye 7. Gıda Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2001 - 01 September 2001

01 September 2001 - 01 September 2001

XII. Biyoteknoloji Kongresi

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 October 1991 - 01 October 1991

01 October 1991 - 01 October 1991

2. Ulusarası Gıda Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 May 1990 - 01 May 1990

01 May 1990 - 01 May 1990

Bundesanstalt für Fleischforschung

Attendee

Nuremberg-Germany

01 September 1989 - 01 September 1989

01 September 1989 - 01 September 1989

30. Arbeitstagung des Arbeitgebietes Lebensmittelhygiene der Deutshen Veterinarmedizinischen Gesellschaft

Attendee

Munich-Germany

01 April 1989 - 01 April 1989

01 April 1989 - 01 April 1989

1. Uluslararası Gıda Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 April 1989 - 01 April 1989

01 April 1989 - 01 April 1989

Bundesanstalt für Fleischforshung

Attendee

Nuremberg-Germany

Invited Talks

September 2021

September 2021

Gıda Okuryazarlığı

Seminar

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın-Turkey

Scholarships

1987 - 1990

1987 - 1990

Misafir Araştırmacı

Ministry of Education

Citations

Total Citations (WOS): 2448

h-index (WOS): 28

Jury Memberships

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Yaşar Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Gaziantep Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

May-2020

May 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

May-2020

May 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

February-2020

February 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2020 - Continues

2020 - Continues

Tagem Bilim Kurulu Üyeliği

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

Ataturk University, Turkey

2020 - Continues

2020 - Continues

Hayvansal Gıda Araştırmaları Grubu

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

Ataturk University, Turkey

2017 - Continues

2017 - Continues

Et Ürünleri Komisyonu

https://www.tarimorman.gov.tr/

Ataturk University, Turkey

Entrepreneurship Activities

MK Danışmanlık

Other, MK Danışmanlık, 24 June 2022, Founder Owner